Vztahy astrologicky: Vodnář 19. 1.–19. 2.

1.2.2013

Na principu vzduchu, který je všude kolem nás, nenechá se jen tak zavřít, stlačit, chytit, můžeme pochopit, jak vzdušné znamení Vodnáře přistupuje ke vztahům. Vzduch může být čerstvý, zatuchlý, teplý, těžký, často říkáme: něco je ve vzduchu, nebo potřebuji na vzduch. A se závanem větru, s otevřením okna nebo po bouřce se situace změní. Jedno je jisté, potřebujeme jej k životu, bez něj to nejde. Pro Vodnáře je vztah založen zejména na přátelství, volnosti, neomezování, toleranci. Nenechá se zavřít, chytit, uvěznit a vlastnit. Dokud nenajde správného partnera, mohou být příhody, které se snad ani nedají nazývat vztahy, bleskově rychlé, bez dalšího zájmu, jak si s tím ten druhý poradí. Také však může být vztah velmi dlouhý, bez nutnosti oficiálního potvrzení sňatkem či alespoň sestěhováním a společným soužitím. Z vnějšího pohledu se zkrátka vodnářské vztahy mohou jevit jako neobvyklé, nepředvídatelné, nejisté až extrémní. Ale vzpomeňte si na vzduch. Nevíte, co vám kdy přinese vítr za překvapení … a zkuste jej chytit:)

Vodnáře může potenciální partner zaujmout skutečně z velmi nepředvídatelných a zvláštních důvodů, které nemusí mít nic společného s fyzickou krásou, sexuální přitažlivostí, společenským postavením, intenzivní citovou a emocionální hloubkou, ani společnými zájmy. Svým způsobem se Vodnář zajímá o každého a mnoho a mnoho lidí označuje slovy „můj přítel“. Spektrum jejich přátel je široké, skrze všechny společenské a sociální vrstvy, a také právě na základě dlouhodobého přátelství se často vyvíjí partnerský vztah. Pro ten je důležité, aby partner Vodnáře nechtěl vlastnit, měnit, diktovat, rozkazovat a omezovat, aby nebyl příliš přízemní a materiálně zaměřený. Pokud bude mít podobné ideály, zejména ohledně přátelství a svobody, humanitárních a sociálních záležitostí, umění, vědy, experimentů a revolučních idejí, pokroku a technologií, bude schopný naslouchat novým myšlenkám a nápadům, bude natolik silnou individualitou, která si stojí za svým, ale neprosazuje to násilně, poskytne dostatek volnosti, ale zároveň bude vždy při ruce, nebude žárlit a zatěžovat jej citovým nátlakem a závaznými sliby, ani nutit k běžným praktickým povinnostem… A k tomu přidejme ještě řadu zcela specifi ckých požadavků, které jsou naprosto individuální, pak může takový vztah být naplněním ideálu vodnářské, až jaksi nadpozemské lásky. Je to vůbec možné? Ano, někdy i to je možné. Když pečlivě přezkoumá protějšek (a pokud protějšek vydrží toto předlouhé zkoumání, které je různě přerušováno zkoumáním jiných osob a projektů) a usoudí, že mu vyhovuje, nakonec i ke sňatku dojde a Vodnář má možnost se pustit do zkoumání dalších důležitějších věcí…

Vodnář – Beran
Spojení Vodnáře s Beranem často přináší úspěch po pracovní stránce a výborné přátelství. Nezřídka pracovní nebo přátelský vztah přeroste v milostný. Beran často Vodnáři pomůže k zrealizování jeho plánů a vždy za něj bojuje. Jeden druhého potřebují, navzájem se cítí svobodně, volně, respektují svou individualitu a prostor a přání druhého, oba jsou nasměřováni kupředu. Vodnáře zajímají více otázky v abstraktní a duševní rovině, má široširé spektrum úvah, myšlenek a také známých, přátel a neustále mění program. Beran je více pudový, nezřídka sobecký a může na Vodnáře začít žárlit. Ztrácí přehled a kontrolu a může být velmi popudlivý, ale nejlepší je smířit se s tím, protože Vodnáře, se dlouhodobě omezovat nenechá. Fyzická stránka milostného vztahu může být poněkud oslabena, pokud nemá Vodnář jiné výraznější smyslové a pudové prvky v horoskopu, jelikož vřelost a cit není jeho přirozená vlastnost a nad pudovou stránku bývá jaksi povznesen, což pochopitelně ohnivý Beran může postrádat.

Vodnář – Býk
Energie vzdušného Vodnáře a zemitého Býka a vzájemný aspekt kvadratury mezi těmito znameními jsou spíše výzvou k soupeření, než předpokladem k harmonickému vztahu. Býk může obdivovat Vodnářovu inteligenci, svobodomyslnost a schopnost získávat lidi pro své záměry a cíle, dokáže za něj bojovat a přestože často Vodnáře realisticky uzemní a přibrzdí jeho rozlet, v obchodní sféře mohou být spolu velmi úspěšní. Vodnář ocení to, že Býk vždy dotáhne věci do konce, byť pomaleji. Ovšem v partnerském vztahu zemitost a fyzické potřeby Býka a Vodnářské duchovní vize nejdou dohromady, pokud Býk nemá dost vzdušných prvků v horoskopu a Vodnář zemitých. Oba jsou tvrdohlaví a lpí na svém, majetnický Býk by Vodnáře chtěl vlastnit a ovládat, tak jako správný zahradník nebo bankéř očekává plody vloženého úsilí do vztahu, ale Vodnář je pro něj příliš nepředvídatelný, neuchopitelný a citově ani fyzicky ne dost angažovaný, aby Býka uspokojil. Zarputilost, tvrdohlavost a odlišné priority nedávají příliš šancí na souladný vztah.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like