Umění žít neboli Ájurvéda

27.2.2021

Zajímá vás medicínský systém, který léčí příčiny zdravotních potíží namísto symptomů? Ve kterém jste jako pacient v aktivní roli a probouzíte v sobě ozdravné procesy? A kde přebíráte zodpovědnost za své zdraví? Zdraví vás ájurvéda!

LÉKAŘ LÉČÍ, PŘÍRODA UZDRAVUJE
V ájurvédě to tak platí na sto procent. Je to systém sebeléčení, který vychází z přírodních zákonů. Ačkoli pochází z Indie, jeho principy jsou univerzální, časem prověřené a mohou pomoci komukoli a kdekoli na světě. Doslovně se překládá „ájus“ jako život a „véda“ značí znalost, vědění či z dnešního pohledu „věda“. Ájurvéda se tedy zabývá poznáním principů života, je „uměním žít“. Všimněte si podobnosti českých slov věda a vědění se sanskrtským pojmem véda, z něhož vychází. Čeština má řadu slov sanskrtského původu. Ájurvéda se tedy nezabývá ničím menším, než jak prožít život naplno – ve zdraví a harmonii.
Zdraví v pojetí ájurvédy není jen stav bez nemoci. Je to rovnováha na všech úrovních – mezi fyzickou, mentální, smyslovou, sociální a duchovní oblastí života. Vystihuje ji samotný sanskrtský název „svastha“. „Sva“ znamená já, vlastní či svůj a „stha“ stojící, upevněný. Zdravý člověk je tedy ten, kdo je na sebe napojený. Kdo stojí pevně sám v sobě a je napojený na svou vyšší podstatu. Je to stav, kdy jste vděční za to, co žijete. Kdy kolem vás mohou třísky lítat, ale i tak hluboko uvnitř cítíte, že život má smysl. Vytváříte si ty nejlepší možné podmínky, nejlepší hrací pole, které vám pomáhá řešit každodenní starosti. Nejdete proti sobě, jste k sobě laskaví. To je zajímavý koncept, co říkáte?

Tři pilíře pro zdraví
Moudrý člověk nemocem předchází, a proto ájurvéda klade velký důraz na prevenci. Naše imunita stojí na těchto třech pilířích – vhodné stravě („áhára“), zdravých denních návycích („vihára“) a psychohygieně („manas“) – doslovně práci s myslí. A to vše na základě zcela individuálního přístupu. Když přijdou k ájurvédskému lékaři dva pacienti se stejnými potížemi, vybere pro ně specifickou léčbu na základě jejich psychofyziologického typu, aktuálního stavu, množství toxinů v těle, síly trávení, jejich psychologii, ročního období a dalších proměnných. Léčba tak může být rozdílná. Podobně návyky, které jsou zdravé pro vás, nemusí být vhodné pro vašeho partnera či kamarádku. Základním předpokladem pro „svastha“ je znát sám sebe – poznat svou přirozenost a žít s ní v souladu.
A jak se objeví nemoc? Chronické onemocnění přijde v situaci, kdy sami sobě nějak škodíme a oslabujeme svou sílu. Dle ájurvédy se dopouštíme chyby proti inteligenci svého těla a duše („pradžňáparádha“). Jednáme proti vlastní vnitřní přírodě. Takovým spouštěčem mohou být například škodlivé myšlenky a nezpracované emoce. Ať je to strach, smutek, hněv, pocit viny, nepokora… Citelně se oslabujeme svými nezdravými denními návyky či spíše zlozvyky. Zapomínáme na spánek, nepravidelně či špatně jíme, jsme závislí na kávě, alkoholu či jiných drogách, na svých elektronických zařízeních. Nebo se přehlcujeme adrenalinovými zážitky. Zkrátka se k vlastnímu tělu chováme bez respektu. To vše spouští biologické procesy narušující naši imunitu.

Celý článek najdete v Nové Regeně 02/2021.

You Might Also Like