Ulcerózní kolitida: civilizační nemoc, která souvisí s imunitou

7.3.2013

Spolu s Crohnovou nemocí patří ulcerózní kolitida mezi tzv. nespecifické střevní záněty. Typicky se tato nemoc objevuje v období dospívání a v časné dospělosti, nepatrně více u žen než u mužů. Druhým možným věkovým vrcholem nástupu ulcerózní kolitidy bývá věk mezi 50.–80. rokem. Nemoc poškozuje sliznici střeva, na jejímž povrchu působí zánětlivé změny a vředy.

V České republice trpí ulcerózní kolitidou zhruba 45 pacientů na 100 000 obyvatel. První příznaky přicházejí mezi 20.–40. rokem věku, avšak není výjimečný počátek ani v útlém dětství. Výskyt choroby zřejmě přímo souvisí s vyspělostí země, kde postižený žije. V chudých zemích se ulcerózní kolitida vyskytuje zřídka. Lze ji tedy řadit mezi civilizační choroby.

Mezi rizikové faktory vzniku onemocnění patří zejména složení stravy, důležitým faktorem je kouření a infekce, roli ve vzniku nemoci hraje také dědičnost. Základním příznakem onemocnění je průjem, a to i s příměsí krve. Pacienty dále trápí:
● křečovité bolesti břišních svalů,
● časté nucení na stolici,
● průjem,
● krvácení z konečníku,
● zvýšená teplota,
● úbytek hmotnosti,
● zvracení,
● zácpa,
● mimostřevní příznaky (postižení očí: zánět spojivek či duhovek, kůže nebo kloubů (od bolestí až po artritidu).

Klasifikace onemocnění
Střevní příznaky se odlišují podle stupně a poškození střeva. Klasifi kace přímo souvisí se stupněm a poškozením střeva. Prakticky vždy je postižen konečník. Každé vyprazdňování nemocného je spojeno s bolestí. U těžkého stupně choroby jde až o 15 stolic za den – odchází jen malé množství stolice, ale krev je přítomna vždy.
● Pankolitida označuje nejhorší formu nemoci, kdy zánět postihl celý tračník.
● Při subtotální formě je tračník postižen od konečníku po slezinné ohbí.
● Jde-li o formu levostrannou, bývá tračník postižen od konečníku až po jaterní ohbí.
● Při tzv. proktosigmoiditidě je postižen konečník a esovitý tračník (sigmoideum).
● Pokud zánět postihl „jen“ konečník“, hovoří se o tzv. proktitidě.

U některých pacientů zánět postihne také tenké střevo, do něhož se obsah tračníku dostává přes chlopeň. Při nejzávažnější formě ulcerózní kolitidy, kdy je tlusté střevo poškozeno v celém rozsahu, pacient propadá celkové slabosti, únavě a nechutenství. K váhovým úbytkům se přidružují zvýšené teploty a horečky. Pro opakované ztráty krve pacient nestačí obnovovat počty červených krvinek a množství krevního barviva v oběhu těla zaznamenává dramatický pokles. Poškozenou střevní stěnou snadno pronikne bakteriální infekce, která zkomplikuje už tak závažný stav – často až na práh celkového rozvratu organismu.

Čas hraje roli
Onemocnění ulcerózní kolitidou probíhá ve fázích, které ovlivňují četné faktory. Projevy nemoci závisejí nejen na rozsahu onemocnění v první fázi, ale také na věku postiženého, ba i na délce trvání a tíži příznaků. Obtíže nemocných přímo souvisejí s rozsahem a aktivitou zánětu.

Vše může začít nenápadným průjmem a teprve později se dostaví krev. Někteří nemocní mohou prožít ataku nemoci jen jednou (není jisté, zda byla diagnóza stanovena správně, ale nic se nesmí zanedbat!), často však jde o nemoc vleklou, s těžkými příznaky a s potížemi i v klidové fázi (remise).

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like