Těhotenství a limbický otisk

28.8.2013

V minulých číslech jsem se věnovala limbickému otisku, partnerství, přípravě na vědomé početí, komunikaci s dítětem, které chcete počít a rituálu početí.  Tento prostor věnuji významnému období každého člověka, které v životě zažíváme jednou nebo vícekrát.

Poprvé je to tehdy, kdy procházíme famózním prenatálním vývojem od spojení vajíčka a spermie, až po moment prvních kontrakcí. Žena je bytost požehnaná zažít tento proces i z té druhé strany, ne jenom jako plod, ale také jako žena v jejímž těle se tento famózní proces děje – těhotenství.

Mohlo by se zdát, že mužský element je z tohoto procesu vyloučený, ale je to jenom zdání.

Těhotenství ženu přesouvá do bytí v ještěřím mozku
Ke vnímání instinktů, pudů, základních potřeb a zákonů přírody, pravdy a spravedlnosti. Někdy pro ní může být najednou obtížné souhlasit s mnoha zákony nebo nařízeními. I když je dokázala předtím tolerovat, nebo dokonce akceptovat, tak v těhotenství pro ni může být moc obtížné být taková i nadále. Je stále více spojená s esencí života a potřebou ji projevovat, žít ji. Mění se její tělo a také její vjemy, priority, mozkové frekvence a úhel pohledu na život jako takový. Její potřeba po bezpečí, po skutečných smyslech života, harmonii, odpočinku, spravedlnosti, blízkosti a akceptaci ženské esence nabírá na intenzitě víc než kdykoliv předtím.

Nechce se podřizovat. Potřebuje, aby se okolí, systém, podřídil jí. Tvoří nový život každým momentem, když spí, jí, jede v tramvaji, myje nádobí… Může být více emoční, náladová, citlivá.

Funguje více v ještěřím mozku, který ji spojuje s pudy, tělem a jeho základními potřebami. Stává se samicí, která chrání sebe a svoje dítě. Její prvotní potřeba je žít tak, aby měla všechno tak jak potřebuje a kdy to potřebuje. Tyto potřeby se velice rychle mohou měnit, vznikat a zanikat. Není v nich žádná konstanta, kromě neustálé změny :-).

Mužský element v těhotenství
Zabezpečuje právě tyto rychle se měnící potřeby, protože je na to stavěný a je to jeho role pro své dítě. Tím, že zabezpečuje pohodlí své těhotné ženě, zabezpečuje také pozitivní limbický otisk svému dítěti. Co je to však pohodlí, bezpečí? Pro každou ženu má tento pojem jiný význam. Žena se potřebuje cítit v bezpečí, v pohodlí, milovaná, opečovávaná a respektovaná. A to jak to konkrétně vypadá, to je mystérium dané ženy, daného páru. Není v tom žádný standard. Každá žena ví své a své také potřebuje. Proto lineárnost mužského myšlení a přesvědčení nutno změkčit srdcem, otevřít se nekonečným změnám a často alogickým postupů a požadavkům života, který se v těhotné ženě zhmotňují.

Jako život, i těhotenství má jedinou konstantu, a tou je změna
Některé ženy vnímají oplodnění v ten samý okamžik ve kterém se to děje a některé ne. Prchavý, ale velice intenzivní moment velkého třesku, kterému předchází mystická cesta spermie za vajíčkem. Vítězná spermie musí projít dlouhou a namáhavou cestu plnou nástrah směrem k vajíčku. Musí ho najít. Až ho najde, není nic jisté. Záleží jestli ji vajíčko přijme nebo ne. Když je to ta pravá spermie, na kterou vajíčko celý život čeká, stane se ten zázrak zplození, kdy vajíčko změkne a pojme spermii v energetickém výbuchu spojení, kdy oba umírají a jejich smrtí začíná nový život.

Začíná se tvořit nový chrám života – TĚLO.  Vývoj a nastavení tohoto nového těla závisí na tom, co se děje v těle matky na všech úrovních v době těhotenství. Co matka zažívá, pocitově, mentálně, fyzicky. Dítě je doslovně tvořeno z jejích šťáv a stavů.

V těhotenství opravdu záleží na všem. Proč?
Vnímání plodu je v první části prenatálního vývoje obráceno dovnitř – k sobě, pak ven – ke světu. Všechno co zažívá matka se „zapisuje“ do mozku dítěte jako domácí frekvence, která se stává identitou dítěte. Identifikuje se s touto identitou na úrovni vibrací. V první části těhotenství tyto vibrace souvisí s identitou dítěte – kdo jsem, co si zasloužím, co si nezasloužím, jsem chtěná(ý), milovaná(ý), mám místo ve světě? V další části těhotenství zase s okolním světem – jaký je svět tam venku, bezpečný, nebezpečný, napomáhající, nebo arogantní. Vibrace pocitů a mentálních, emočních, fyzických stavů matky, jsou jednoduše otiskávány do mozku dítěte jako jeho vlastní frekvence, které bude v životě vyhledávat a vytvářet, bez ohledu nakolik jsou nebo nejsou pozitivní, či prospěšné. Takto jednoduše popsaný proces se jmenuje Limbický otisk.

V prenatálním vývoji se vytváří Limbický otisk – základní životní nastavení této bytosti.
Na základě frekvencí limbického otisku vytvořeného v průběhu prenatálního období, porodu a roků poté, si člověk vybírá prostředí, jídlo, partnera, své životní poslání… Je to jeho vibrační kompas, kterým se řídí a kterým si přitahuje do života situace, lidi, vztahy a díky kterému si tak vytváří svou vlastní realitu. Tuto realitu zažívá každý sám po svém. Každý člověk má jedinečný život. To co se děje jednomu člověku denně se jinému například nikdy nestane. Limbický otisk je přirozený mechanizmus vývoje mozku.

Je tady pro to, aby nám sloužil k dobru a spokojenému životu. Abychom se přirozeně a spontánně rozhodovali pro to nejlepší, aby nás přitahovali pro nás prospěšné situace, lidi, jídlo, práce atd.

Proto je velice důležité vědět, jak zabezpečit kvalitní limbický otisk pro svoje dítě.

Jak se vytváří Limbický otisk, o který se může člověk opřít, na který se může spolehnout?
To nejdůležitější je příprava na vědomé početí obou partnerů minimálně 2 roky před početím, o které jsem psala již v minulých článcích. V tomto období je ideální vyléčit všechna porodní i rodinná traumata, bloky a strachy u obou partnerů. Upravit stravu atd. Pokud jste počali neplánovaně, tak těhotenství vás přirozeně navede na řešení některých témat. Z vlastní seminářové praxe vím, jak je důležité a prospěšné pro těhotnou ženu, aby se svými traumaty pracovala. Výsledek je vždy harmoničtější stav matky a snadnější, přirozenější porod. Což ve výsledku znamená mnoho benefitů pro dítě i jeho maminku.

You Might Also Like