Sedm loků k poznání světa

21.1.2011

Od doby použití jaderné bomby a havárií atomových elektráren lidstvo straší démon radioaktivity. Ovšem i tady platí přísloví: „Dobrý sluha je zlým pánem.“ Radioaktivita je v přírodě přítomna všude a má zásluhy na evolučním vývoji. Je přirozená, potřebná a v nízkých dávkách i stimulující a léčivá.

Minule jsme navštívili radioaktivní prameny Krkonoš, ale ani jižní Čechy nepřicházejí zkrátka. I tady se najde řada vývěrů, jejichž radioaktivita je poměrně vysoká. Podíváme se ke třem snadno přístupným pramenům v okolí Strakonic. Všechny tři se jmenují Dobrá voda. Snad se to zdá málo originální – pojmenovat dobrou pitnou vodu „Dobrou“. Přesto jde asi o název nejvýstižnější. Studánky a prameny už takové jsou – jednoduché, nepompézní, prostinké, ale upřímné až do poslední kapky. Zkrátka dobré. A tak, přestože název neřekne nic o poloze studánky, o to víc vypovídá o vodě, která nás tam čeká. Všechny tři Dobré vody pod Strakonicemi obsahují radioaktivní radon, a také chemické složení ostatních příměsí je velmi podobné. Přestože každá pramení v jiných podmínkách, zdá se, jako by tekly z jednoho zdroje. Podobají se i účinky, které jim jsou připisovány. A podobají se i krásou – všechny jsou skvělým cílem výletu.

Jak jsem již uvedl minule, radon se z vody rychle uvolňuje, a tak zapomeňte na „dobrou vodu“ balenou v PET lahvích. Petka radon neudrží, odnést si radonovou vodu můžete pouze ve skleněné, vzduchotěsně uzavřené láhvi, kterou naplníte bez vzduchu až po okraj, a navíc nebudete lahví po cestě příliš třást a ohřívat ji. Zkrátka, pro skutečnou radioaktivní „dobrou vodu“ si musíme doputovat sami a užít si ji pěkně na místě.

Dobrá voda poprvé
Pramen najdete v katastru města Strakonic – mezi Předními Ptákovicemi a Podsrpem. Téhle Dobré vodě se také říká Podsrpská studánka, či pramen na Podsrpu. Od vodojemu u hlavní silnice je to jen kousek pěšky do lesa ve stráni za chatami. Kaplička u studánky je zasvěcena panně Marii Lurdské. Historie místa je docela zajímavá. Někdy v roce 1748 přinesla rozvodněná Otava sošku panny Marie odkudsi z výše položených krajů. Nálezce ji „dle pokynů shůry ve snech seslaných“ umístil k prameni na svých pozemcích, Zdá se, že nedobrovolná plavba se panence nelíbila ani za mák, a tak si pro jistotu jako svého nálezce vybrala rolníka s pozemky vysoko na kopci. K panence pak začali lidé chodit a modlit se, a vodou studánky se uzdravovali… Církvi se to sice moc nelíbilo, ale v tomto případě byla prostá lidová víra silnější. A tak byl v roce 1772 založen chrám Panny Marie Sedmibolestné na Podsrpu, a slavné poutní místo bylo na světě. Zbytek vesnice vznikl až dodatečně kolem kostela, dnes je osada předměstím Strakonic. Zasvěcení studánky Panně Marii Lurdské svědčí o významu, který byl přikládán léčivým a zázračným účinkům vody.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like