Refluxní nemoc jícnu

4.12.2012

V současné době patří refluxní nemoc jícnu k nejčastějším onemocněním horní části zažívacího traktu. Jde o poměrně široký soubor příznaků, které jsou způsobeny tzv. gastroezofageálním refluxem, jímž se rozumí proniknutí obsahu žaludku do jícnu. V podstatě jde o jev fyziologický. Většina jedinců s ním má vlastní zkušenost, ovšem ne vždy jde o patologickou podobu označovanou jako refluxní nemoc jícnu – ta se liší tím, že je jícen poškozován.

K typickým projevům refl uxu patří pálení žáhy, říhání, návrat kyselého obsahu ze žaludku zpět až do úst, bolesti v nadbřišku a při polykání. Mezi projevy atypické se řadí chrapot, kašel, astma bronchiale, chronický zánět průdušek a hrtanu, eroze skloviny zubů a u dětí dokonce záněty středního ucha. Samotný výskyt refl uxu není nebezpečný, pokud je ojedinělý. Stačí se zvednout z lehu, nebo vypít sklenku vody. Bohužel podráždění sliznice může vést ke vzniku vředu i zhoubného nádoru.

Hlavní příznak – pálí žáha
Pyróza čili pálení žáhy, které jsme věnovali prostor v č. 2/2012 Nové Regeny, se vyskytuje po požití černé kávy, alkoholu, jídel smažených a sladkých. Obtíže se zhoršují (i objevují) v předklonu, při zvedání těžkých břemen, v těhotenství a u lidí obézních. Nejčastější komplikací refl uxní choroby jícnu bývá tzv. Barrettův jícen (kdy je původní epitel jícnu nahrazen epitelem střevního typu), dále vřed jícnu, jeho zúžení, obstrukce potravou a nádory jícnu.

Reflux u novorozenců a později
U dětí, zejména kojenců, je gastroezofageální refl ux běžný, jeho často jediným projevem bývá ublinkávání. U většiny dětí s věkem ustoupí. Pokud přetrvává a přidají se další komplikace, je třeba potvrdit nebo vyloučit diagnózu možné refl exní poruchy. Refl uxní nemoc jícnu se léčí konzervativně, medikamenty nebo chirurgicky. K častým nemocem jícnu patří také výchlipky jícnu, které se náhodně nalézají při rentgenologickém vyšetření jícnu. Některé výchlipky vznikají na podkladě zánětlivých změn. V dutině hrudní a objevují se ve střední části jícnu, jiné nad svěračem. Zvláštní význam má tzv. Zenkerův divertikl (výchlipek), který bývá umístěn nad horním jícnovým svěračem. Většinou se vyskytne až ve vyšším věku. K jeho projevům patří tlak v krku po jídle, zvracení nestrávených zbytků jídla a porucha polykání. Léčí se endoskopicky nebo chirurgicky. K dalším častým poruchám jícnu patří i hiátové kýly, zejména tzv. skluzná kýla. Při tomto problému bývá část žaludku občas či trvale v hrudní dutině. Příčin může být několik, zpravidla nedostatečnost vaziva a svalů v oblasti bránice, zvýšení nitrobřišního tlaku při zvedání těžkých břemen, při tlaku na stolici, kašli, zvracení a také v období těhotenství. Chirurgicky se tato kýla řeší jedině při závažném průběhu refl uxního zánětu jícnu.

Souvislost prokázána, vztah nejistý
Odborné studie prokázaly souvislost mezi astmatem a refl uxem jícnu, přesný vztah dosud není známý. Choroba může zhoršovat symptomy astmatu, ovšem může tomu být i naopak. Nejspíše kyseliny obsažené ve šťávách vracejících se jícnem poškozují sliznice jícnu, dýchacích cest a plic. Dýchání je pak obtížnější a vede ke kašli. Za další příčinu lze považovat nervový refl ex, k němuž dojde, jakmile do jícnu vstoupí kyseliny. Následuje zúžení dýchacích cest, tedy dušnost. U pacientů je nezbytné individuálně zkoumat rovněž vliv léků na astma.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like