Radost mužů ze sexu – co ji ruší

21.3.2012

Příroda, Bůh či nějaká vyšší inteligence to zařídila tak, aby se člověčímu samečkovi, pokud chce zažít rozkoš z kontaktu se ženou a případně mít potomstvo, na těle objevila viditelná (a hmatatelná) změna. Příroda si ve věci sexu u mužů dala fyzikálně-anatomickou podmínku. Tou je (přechodné) zvětšení malého měkkého výběžku mužského těla, kterému se říká pohlavní úd, česky také pyj, latinsky penis.
Erekce
Samotné zvětšení či ztopoření údu se odborně nazývá erekce. A erekce, která má vést ke spojení s partnerkou, musí být dostatečně intenzivní a dostatečně dlouhá. Tím je míněn fakt, že mužský penis musí nabýt určité minimální velikosti a určité minimální „tuhosti“, aby mohl proniknout (penetrovat) do ženské pochvy (vagíny). Erekce je – do jisté míry právem – některými lidmi považována za jeden z divů biologie, respektive biomechaniky. Na těle muže se takříkajíc v případě potřeby objeví „tuhý předmět“, který se „po splnění úkolu“ zase zmenší a svým způsobem zmizí. Proces erekce je dán vlastnostmi tkáně penisu. Ta je totiž prostoupena mikroskopickými dutinkami (kavernami), které se při erekci naplní krví a několikanásobně se zvětší. Penis se přitom také několikanásobně zvětší a několikanásobně ztuhne. Po nějaké době – většinou po výronu semene (ejakulaci) – krev z dutinek zase odteče a penis se dostane na původní velikost a měkkost, vrátí se do klidového stavu. To všechno je v dnešní osvícené internetové sexy-době víceméně známé. Zrovna jako fakt, že srdce pracuje – či spíše musí pracovat – nepřetržitě po celý život a fakt, že vzpřímená poloha těla je zajišťována dvěma ploškami o rozměrech zhruba 26 × 12 cm. Méně se ví, že tyto uvedené funkce a především erekce jsou malým divem přírody a také že jsou poměrně poruchové. K jejich průběžnému udržení je v těle zapotřebí souhry mnoha činitelů. Když jeden z nich vypadne, dojde k částečnému nebo úplnému výpadku dané funkce. Člověk pak podle okolností nemůže pevně stát na nohou, nemůže chodit a případně ani plodit. Tolik na úvod k mužským potížím při milování. Následuje přehled hlavních a častých příčin a stavů, které mužskou sexualitu ruší nebo znemožňují. Popisy léčebných postupů připojené k jednotlivým heslům jsou míněny jako standardně-medicínská léčba. Alternativně-medicínské postupy jsou uvedeny v samostatné kapitolce.

Předčasná ejakulace (ejaculatio praecox)
Muž se v přítomnosti partnerky vzruší a jeho penis jaksepatří ztopoří (eriguje), někdy už jen při pohledu na partnerku. Nicméně po krátké – po příliš krátké! době – dojde k ejakulaci a penis se vrátí do klidové velikosti. Dostatečná erekce tedy nastane, ale trvá příliš krátce než, aby došlo k průniku do pochvy, natož k uspokojení partnerky. Příčina této funkční potíže má spočívat v duševní oblasti, odborně se mluví o tzv. psychogenní příčině. Tu lze předpokládat hlavně v těch případech, kdy ejakulace nastane ještě před vniknutím penisu do pochvy. Když ejakulace nastane zakrátko po vniknutí a po krátkém kontaktu penisu s pochvou s tím, že penis v pochvě skutečně byl, pak jako příčina připadá v úvahu i zvýšená dráždivost žaludu penisu a předkožky, především v oblasti uzdičky. Pomoci může včasné nanesení znecitlivující (anestetické) masti na žalud i na předkožku a následné natažení kondomu na ještě tuhý penis. Kondom sám o sobě činí penis o něco „necitlivějším“ vůči dráždění o stěny pochvy. Muži, kteří milování s kondomem (a nezřídka i jejich partnerka) bytostně odmítají, mohou zhruba hodinu před stykem nanést (dostatečně koncentrovanou anestetickou) mast na žalud a nechat ji pod předkožkou působit. Bezprostředně před stykem mast šetrně smýt vlažnou vodou. Předkožka i žalud zůstanou v pochvě dostatečně dlouho necitlivé, aniž by použitá anestetická mast snižovala citlivost stěny ženiny pochvy. Výběr metody je subjektivní záležitostí, postupy j možno vyzkoušet, porovnat a najít k nějakému z nich příznivý vztah. Dohromady s anestetickou mastí, s konzultací odborníka, s mužovou snahou o sebeovládání a s pochopením partnerky pro věc a (v neposlední řadě) s rychlým nástupem partnerčina orgasmu dojde k sexuálnímu aktu, jenž přinese uspokojení všem zúčastněným.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like