Překyselení organismu – pro a proti

4.4.2012

Pojem „překyselení organismu“ je z hlediska oficiální, tzv. školské medicíny, značně sporným výrazem, který standardní medicína neuznává. Alternativní medicína ho však od začátku 20. stol. uznává a ve svých pojednáních do jisté míry užívá i ve smyslu diagnózy. Zástupci standardní a alternativní medicíny jsou ohledně tohoto pojmu občas „ve při“ a o správnost či nesprávnost pojmu se vehementně přou. Polínko do ohně přiložil na internetu v iNovinkách redaktor Práva Petr Veselý článkem z 9. 2. 2012. Článek mě zaujal a inspiroval ke komentáři klíčových pasáží, které jsou uvedeny formou citátů.

Citát: „Alternativní medicína má další šlágr: překyselení organismu. Zastánci alternativy tvrdí, že vytváří rizikové prostředí pro vznik spousty nemocí. Včetně rakoviny. Řešením je podle nich změna jídelníčku a užívání prostředků, které kyselé prostředí v těle zmírní. Za překyselení prý může hlavně nadměrná konzumace masa, mléka i mléčných výrobků, cukru včetně sladkostí, přílišná konzumace průmyslově zpracovaných výrobků a jídel z fastfoodů, ale i kouření, drogy nebo alkohol (ten autor jednoho z článků přirovnal k agresivnímu organickému rozpouštědlu, které se hodí jen do průmyslu a ne do lidského těla, aceton prý také nepijeme). Dalšími důvody, které zvyšují kyselost krve a s ní i celého organismu, mají být stres, strach, dlouhotrvající námaha bez odpočinku a negativ ní myšlení. Podobně jako znečištěné prostředí, smog, chemikálie a další nepříznivé vlivy na náš organismus. Jedním z vážných rizikových faktorů je podle nich nedostatečné, příliš mělké a nepravidelné dýchání.

Údajné příznaky mírné acidózy. U postižených lidí se prý často objevují: bolesti hlavy; nedostatek energie, případně častá ospalost; nechutenství, zvracení, někdy i průjem; zvýšená náchylnost k infekčním chorobám; pomalé hojení ran.

Co všechno nám hrozí. Překyselení našeho těla, tedy acidóza, hrozí prý rizikem vzniku hypertenze, cukrovky, obezity, kornatění cév, tuberkulózy, roztrou – šené sklerózy, revmatoidní artritidy a všech druhů rakovin. Ale také ekzémů a chorob, které vyvolávají plísně. Podobně jako depresí a psychických poruch. Podle některých vyznavačů této teorie stojí překyselení prakticky za všemi chorobami. Obvykle u nás propukne ta, ke které máme největší sklon.”

Co k tomu říci. Především to, že redaktor v textu nešťastně užil slovo „acidóza“. Standardní medicína totiž laboratorně prokázanou acidózu považuje za stav vyžadující léčbu někdy i na JIP. Jde tu o malé zmatení jazyků. Alternativci překyselením nemyslí acidózu jakožto vážnou (akutní) poruchu vnitřního prostředí. Překyselením (něm. Übersäuerung) je míněn chronický stav vyznačující se nízkou hodnotou pH („kyselostí“) uvnitř buněk. V neposlední řadě jde o kyselost tekutiny v mikroprostorech mezi buňkami pojivové tkáně, která necirkuluje. Pojivová tkáň je – zjednodušeně řečeno – schopná vázat kyselé „odpadní“ látky ve svých buňkách a částečně i v mezibuněčné tekutině. Tento „skladovací prostor“ má jiné vlastnosti než oněch proslulých 5 l krve, a poměry v něm není možno zjistit jednoduchým odběrem. Zásaditost/kyselost vzorku z běžného krevního odběru pak nemusí reprezentovat chemismus pojivové tkáně.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like