Prameny svaté Anny u Pohledu

2.2.2013

Snad nejpopulárnější poutní místo svaté Anny se v Čechách nachází u Pohledu poblíž Havlíčkova Brodu. A protože se tady můžeme napít údajně nejlepší vody českého krystalinika, vydejme se tam i my.

„Písař cisterciátského kláštera v Pohledu Jakub Čermák zapadl prý jednou při pronásledování jelena v klášterním lese do hluboké bažiny, ze které se nemohl dostat. Věřil již, že zahyne a připravoval se modlitbou na poslední hodinku. Vtom uslyšel pod zemí hrát varhany a sborový zpěv, jemuž nerozuměl, ale zdálo se mu, že se v něm častěji ozývá jméno svaté Anny. Slíbil proto v nouzi, že bude-li zachráněn, postaví na tom místě kapli ke cti svaté Anny. Posilněn touto nadějí sebral znovu všechny své síly a z bažiny se dostal. Slib dodržel a dal vysušit bažinu a postavit zde malou kapli. Při kopání základů byl objeven léčivý pramen. Základy byly vykopány a zedníci začali stavět. Co ale jeden den vystavěli, to nalezli vždy druhý den rozbořené. To se opakovalo třikrát. Třetího dne nalezli na tom místě, kde nyní stojí kostel, otisky šlépějí a z toho usoudili, že sama svatá Anna si toto místo zvolila. Zde byl tedy vybudován nynější kostel právě tak velký, jak stopy ukazovaly.“ (Pověst o založení svaté Anny, podle http://obecpohled.cz.)

Esoterika nebo vypočítavost?
Tahle na první pohled zajímavá pověst v sobě obsahuje řadu esoterických i magických prvků, na druhou stranu některé souvislosti a fakta snižují její vypovídací hodnotu. Pověst je totiž poměrně mladá, zázračné zachránění písaře se mělo udát až v roce 1730. V tomto roce byla i postavena kaple a „objeven“ pramen. Voda sice nepochybně vyvěrala už předtím a byla určitě příčinou existence zmíněného močálu, ale poutní místo se studánkou vzniklo až v roce 1730, tedy v době vrcholícího baroka. Bohužel, „lidovým“ pověstem vzniklým v baroku nelze úplně důvěřovat. V té době už existovala řada významných pokusů o krajinotvorbu a velmi silné snahy o produchovnění krajiny křesťanstvím, zejména prostřednictvím mariánského kultu. V této činnosti, ať už Šliků, Valdštejna, nebo i hraběte Šporka, vidíme snahu o úzké propojení krajiny s křesťanskou mystikou. Současně už existovala i řada významných církevních poutních míst, která žila ze slávy a zájmu poutníků. A tak je možné, že to pohledské poutní místo (a s ním i pověst) vznikalo poněkud účelově. Nechci nikoho osočovat z vypočítavosti, ale tehdejší církevní představitelé si museli velmi dobře uvědomovat, jak velikou hybnou silou a úžasnou reklamou je lidová zbožnost. Přestože naoko brojili proti lidové pověrčivosti a proti „posvátnosti“ vody, ve skutečnosti jim sláva a popularita poutí do těchto míst velmi vyhovovala. Přinášelo to zájem veřejnosti, a to i té liknavě a jen formálně věřící části. Touha po zázraku i zvědavost byly silným motivem k návštěvě takových míst a jsou ostatně dodnes. Kostelům i klášterům vždy poutě přinášely popularitu, a na té zas často záležely i milodary donátorů (sponzorů). Takže za podněcováním popularity leckterých poutních míst může být i velmi reálný hospodářský zájem. Je tedy možné, že řada tzv. lidových pověstí vznikla v baroku účelově, nebo alespoň byla vytažena ze zasutých a odmítaných análů a poněkud „vylepšena“. Těžko dnes tedy soudit, s jakým záměrem a s jakou čistotou úmyslu poutní místo svaté Anny u Pohledu vzniklo. Ať tak či tak, nejdřív byla postavena dřevěná kaple přímo u pramene. O další rozmach se zasloužila především abatyše pohledského kláštera Kandida Marešová, která zde v roce 1752 nechala vystavět poustevnu, a povolaný mnich měl za úkol sepisovat zázraky. Samotný kostel se začal stavět až v roce 1760, tedy až po třiceti letech, a tehdy teprve se mohla stát příhoda s bořením základů. Kostel stojí asi padesát metrů od pramene, byl postaven za jediný rok, údajně dokonce podle plánů J.B. Santiniho. Kostel dnes tvoří středobod prostoru poutního místa, což je ještě zvýrazněno kruhem kapliček křížové cesty a krásnými staletými lípami. Pramenná kaple leží severovýchodním směrem od kostela a je také součástí okruhu křížové cesty. Vchod do kostela je na pramen orientován.

[hidepost=0][/hidepost]


You Might Also Like