Petr Vachler: Ostrý covid jsem prodělal a rychle se uzdravil

27.11.2021

To, co níže uvádím, je moje osobní pozitivní zkušenost s covidem a nechávám na svobodné úvaze každého, jak se rozhodne s informací naložit. Celý svůj život jdu většinou proti proudu a hledám a nabízím jiné pohledy na svět. Dělám tak i tentokrát.

Na podzim roku 2020 jsem prožil velmi nepříjemných dvanáct dní s covidem, kdy jsem v horečkách a zimnicích chtěl vše zvládnout sám. Byl to tvrdý souboj o zdraví. Velmi podobné stavy jsem zažil i několikrát jako dítě při zápalech plic a jiných onemocněních. Pro mě nic nového. Jsem stále tady a věřím, že nejen pečlivě prověřené léky, či vakcíny, mohou vést k vyléčení různých nemocí, které tu s námi byly, jsou a budou. Každý máme jinou imunitu, různou hladinu protilátek, každý máme jiný životní styl, a každý máme právo se svobodně rozhodnout, jak budeme přistupovat k nemocem se zodpovědností za sebe i za své děti, dokud nás potřebují. Povinnost není řešením, každý jsme jiný. Existuje vědecká studie, že lidé s optimistickou myslí mají větší šanci na uzdravení. Můj případ je ale i o cestě, která pomůže fyzicky.

Poté, co jsem prodělal několikadenní nepříjemnou fázi horeček, tak jsem se místo odjezdu do nemocnice, kam mě moje manželka chtěla poslat, vědomě rozhodl pro CDS a dva dny pil správně ředěný roztok oxidu chloričitého s vodou podle protokolu na Covid 19. Tento protokol na tolik obávanou nemoc má dle celosvětového sdružení lékařů s názvem Comusav, účinnost 99% ( www.comusav.com) a to zcela bez jakýchkoliv nežádoucích účinků. Ano, jde o mnoha lidmi kritizovaný roztok oxidu chloričitého, který v původní podobě objevil a s úspěchem použil na léčbu malárie Jim Humble, který ho od doby svého objevu pije každý den, tedy již přes 20 let a těší se skvělému zdraví. Dnes tuto cestu propaguje úspěšně i biofyzik Dr. Andreas Kalcker v upravené formě CDS.

Do 48 hodin bylo po horečkách, zimnicích, covidu. Žádná nemocnice, žádný kyslík, nic takového. Byla to moje svobodná volba. Stejně tak jsem postupoval u mých dětí, nebo známých, když mě požádali o radu. Těm, co roztok používali, covid zmizel, těm, co ne, covid pokračoval. Všichni z mého okolí,co se dobrovolně rozhodli využít CDS, se rychle vyléčili. Každý je sám za sebe zodpovědný a já se rozhodl dobrovolně pro tuto cestu.

Cest, jak zastavit covid, je celá řada. Možná laserem, staršími či novými léky, nebo právě očkováním, které má sice podle českého Státního úřadu pro kontrolu léčiv dnes známých 8 646 nežádoucích vedlejších účinků a 122 forem možných úmrtí, ale nakonec každý lék nese s sebou svá rizika a vedlejší účinky. Na každého působí léky jinak. Stejně tak jako neléčený covid má své nežádoucí účinky a může končit smrtí. Každý ať se vědomě rozhodně pro tu nejlepší cestu, jakou sám chce, neboť očkovaní mohou stále nemoc dostat, či ji přenášet, stejně jako neočkování s podobnými riziky. Respektujme se vzájemně a zpětně už nepochybujme o tom, jak jsme se rozhodli. Každý jsme jiný, každý reagujeme jinak. Záleží také, jestli jsme onemocněli poprvé, podruhé nebo před rokem. Naše tělo pak už jen potřebuje optimismus a rozvahu nad dalšími kroky.

Petr Vachler, producent, režisér a scenárista, říjen 2020, dva dny po horečkách a zimnicích

Petr Vachler, producent, režisér a scenárista, říjen 2020, dva dny po horečkách a zimnicích.

Já jsem si například dnes jistý zkušeností s CDS, ale za rok tu může být ještě více možností. Měli bychom ctít svobodnou vůli a bezpodmínečné respektování všech, jak se rozhodnou. Někdo je pro sérii opakovaných očkování, někdo pro jinou formu a věřím, že brzo přijdou nové léky, které omezí preventivní očkování na minimum.

Neměli bychom se vzájemně kritizovat, ani podmínkovat, která cesta je lepší. To ukáže čas a u každého s jiným výsledkem podle naší imunity, životního stylu, nebo právě podle protilátek.

Nerozdělujme se na principu strachu na dvě skupiny zastánců očkování a zastánců života bez vakcín. Žijme život takový, jaký je a hledejme společná řešení. Vzájemně se inspirujme.

Třeba touto informací na základě svobodné volby někomu pomohu. Respektuji plně ty, kteří se rozhodnou pro očkování, stejně tak ty, kteří očkování nechtějí a volí jiné formy ochrany.

Strach nám rozhodně nepomáhá, věřme tomu, co jsme již udělali a co chceme dalšího udělat s rozvahou. Pak už je na pořadu dne jen optimismus a pravda. To by mohli začít šířit politici, lékaři i média. Formy mohou být různé, ale vždy se najdou. Místo zastrašování je to prospěšná cesta.

Nesouhlasím s jakoukoliv formou povinného očkování a zasahování do práv a celistvosti jedince.

V úctě ke všem, kteří prožívají složité období, naděje.

Optimismus a pravdaléčí, Petr Vachler

You Might Also Like