Ohrožuje vám zdraví elektrosmog?

25.9.2013

Nacházíme se na naprosté technologické špičce za celé dlouhé období vývoje naší civilizace na planetě Zemi. Nikdy tu nebylo tolik elektrických přístrojů a komunikačních a datových sítí, jako poslední roky. Každý měsíc exponenciálně vzrůstá využívání internetu a datových sítí. Český Telekomunikační Úřad odhaduje další zdvanáctinásobení pokrytí datových sítí (wi-fi a ostatní sítě) během příštích 4 let. Kromě toho vidíme často dráty velmi vysokého napětí vedené v těsné blízkosti domů, kde žijí rodiny, malé děti. Máme důvod obávat se o své zdraví?

Běžně známe smog ve městech. Agresivní prostředí, které je nezdravé, dokonce se špatně dýchá a provádějí se mnohá opatření k jeho snížení. Elektrosmog je škodlivé prostředí vlivem výskytu široké palety frekvencí různých elektromagnetických polí, které nás obklopují zejména ve městech. Tato pole jsou nepřirozená a živý organismus musí vynakládat více energie ve snaze udržet probíhající biochemické reakce. Tím se oslabuje jeho vitalita a schopnost imunity klesá. U dětí, které mají ještě citlivější organismus, to znamená častou nemocnost, nesoustředěnost, bolesti hlavy a v případě silnějšího působení elektrosmogu již v několika letech silné alergie, ekzémy a jiná vážná onemocnění až po leukémii. U dospělých je to nejdříve větší únava a během několika let různá onemocnění.

Probíhal nějaký výzkum, který by to dostatečně prokázal?
V období let 1930–1940 bylo vykonáno mnoho cenné práce zvláště ve výzkumu vlivu na fyzikálně- chemické vlastnosti látek. Již od roku 1953 existují další studie a důkazy z pozorování tkání v mikroskopu v přítomnosti elektromagnetických polí. V dalších letech až do současnosti vznikly stovky studií po celém světě.
V Ústavu hygieny práce a chorob z povolání v Praze bylo zřízeno speciální oddělení vysoké frekvence, které se od počátku 1961 zabývalo výhradně otázkou primárních účinků elektromagnetického pole na organismus a ochranou lidí před těmito vlivy. Vědci opakovaně prokázali, že dochází k nezvratným změnám poškození buněčných stěn. Mění se biochemické reakce a poškozují se instrukce v rybonukleové kyselině. Chyby v DNA kódu se při dalším množení buněk kopírují a po určitém čase vedou až ke zhoubnému bujení. Poškozují se reprodukční tkáně, nervový a oběhový systém, mění se krevní obraz, oslabuje reflexní schopnost, dochází k odvápnění kostí a celé řadě dalších destruktivních vlivů během času, kdy na organismus působí elektromagnetické pole. A v dnešní době jsou to tisíce různých přítomných frekvencí, jak ukazuje přístroj – spektrální analyzátor.

Jak nás elektrosmog ohrožuje v domácnostech?
Obecně platí, že kolem vodiče, kde pulzuje živá fáze, se doma vytváří škodlivé pole téměř metr daleko. Pokud mají lidé lampičku u postele, většinou jim to silné pole narušuje spánek a tvorbu melatoninu, krom dalších poškození. Někdo lampičku nebo radiobudík nemá, ale ve stěně mu za hlavou vedou kabely, nebo soused má za zdí kuchyň a novou varnou desku. Ta je napájena třífázově a tak přes zeď působí škodlivé pole až do poloviny postele, jak ukázala praxe a měřící přístroje. Radiobudík napájený 230 V vyzařuje díky transformátorku škodlivé pole až do cca 90 cm, tedy přes celý polštář. Nespavost se střídá s migrénami a dalšími nemocemi. Dalším moderním nešvarem jsou oblíbené wi-fi sítě. Lidé se většinou ani nenamáhají, aby pokaždé vypínali zdroj wi-fi signálu pro svůj domácí internet. Nechávají ho běžet i přes noc a dům je prozářen mikrovlnami (i od sousedů) – elektromagnetickými poli kmitajícími vysokými frekvencemi. Mozkové receptory toto záření vyhodnocují podobně jako světlo. Člověk se snaží spát, ale organismus pod iluzí, že je světlo a den, nespustí samoobnovovací regenerační procesy, ani tvorbu melatoninu. Přitom by pomohlo tak málo – vypínat wi-fi alespoň na noc! Jeho intenzita totiž často představuje i dva mobilní signály.

Existují nějaké rady pro malé děti?
Jejich organismus je podle německých studií poškozován již od potenciálu 0,6 V/m elektrického pole. Dospělý člověk snáší bez následku i 2–3 V/m. To byl limit, schválený minulým režimem. Po revoluci byly postupně uzákoněny vyšší a vyšší limity a od roku 2008 platí v naší zemi zdravotní limit 5 000 V/m! Kolem přívodu lampičky se ještě v půl metru nachází přes 40 V/m. Fáze ve vodiči pulzuje a tím stále vytváří škodlivé elektromagnetické pole. Pokud je lampička kovová, vyzařuje toto pole také. Lampa by měla být umístěna nejméně metr od polštáře a její přívod metr od postýlky. Rozhodně nepořizujte kovové postele ani moderní kovová čela a rámy, protože kovem se opět roznáší škodlivé pole po celé délce. Potom stačí, aby kovová noha postele stála poblíž zásuvky 230 V a kov roznese škodlivé pole indukcí po celé ploše postele, i okolo. Pro miminka jsou škodlivé i dětské chůvičky – vysílají mikrovlnné (tedy vysokofrekvenční) škodlivé záření stejně jako mobil při telefonování.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like