Numerologie: navigační systém pro náš život

28.1.2021

Všechno na světě podléhá vlivu čísel. Působí na nás čísla samotná nebo jejich skupiny. Pokud víme, na co se zaměřit, můžeme jejich projevy ve svém každodenním životě začít korigovat ve svůj prospěch. Numerologie není jednoduchá disciplína, má své hloubky a svá tajemství, která vydá jen tomu, kdo jí na oplátku dá svůj čas a plnou pozornost. Rozhodně ji považuji za aplikovanou statistiku s vysokou účinností. Čísla prostě mají smysl…

Technologie prověřená staletími
Numerologie je vlastně nejstarší analytickou technologií. Tvořila důležitou součást babylonské, egyptské, židovské, řecké a čínské tradice. Vlastní systém numerologie měli Féničané, Tibeťané, Aztékové, Mayové a další vyspělé civilizace. Jedním ze známých tvůrců numerologie byl Pythagoras ze Samu (580–497 př. n. l.), řecký filozof a matematik, „otec geometrie“, který tvrdil, že základem všeho je číslo a že každé číslo od 1 do 9 obsahuje svůj vlastní specifický charakter. Podle něj mohlo být cokoli vyjádřeno číselnou hodnotou, což zjednodušuje pochopení struktury vesmíru.

Jak numerolog pracuje?
První skupinou čísel, která nás určitě napadne, je datum narození. Nese v sobě informace nejen o našich povahových rysech, ale také o schopnostech ve vztazích, na profesionálním poli, naznačuje potenciální zdravotní potíže, množství a směrování sexuální energie a další.
Čísla nám mohou pomoci nalézt a odhalit naše možnosti, poukázat na silné stránky a vysvětlit ty slabé, které nám byly takzvaně „dány do vínku“. A když si definujeme seznam svých talentů, můžeme začít pracovat na jejich rozvíjení.
Je dobré si zapisovat čísla i barevně, aby byl výsledek co nejpřehlednější. (Čtyřbarevná propiska je neoddělitelnou součástí mojí kabelky.)
Základní informace nám poskytne datum narození. Tato čísla, daná dnem, kdy jsme přišli na svět, nás provázejí celým životem. Vytvářejí specifickou povahovou skladbu osobnosti každého z nás a svou skladbou daných čísel také směrují náš život a události, které zažíváme.
Důležitou roli hraje i jméno. Každé písmeno se dá vyjádřit číslem. Čísla, která používáme, se získávají z oslovení v pátém pádě – tak, jak ho nejčastěji slýcháme při běžné komunikaci. A s čísly ze jména se dá, jako s jedinými z celého životního zadání, pracovat (měnit je).
Pro všechny, kdo mají chuť vyzkoušet si numerologii v praxi, tu máme fiktivní klientku Danielu, narozenou 12. 11. 1963.
Můžete si ji podle návodu „spočítat“ sami a pak si jen zkontrolovat výsledky, anebo hru čísel jen sledujte. V dalších pokračováních se na Danielino číselné zadání budeme dívat podrobněji a více do hloubky.

Celý článek najdete v Nové Regeně 12/2020-01/2021

You Might Also Like