Mořská voda, organické prostředí

4.12.2012

Časopis Nová Regena přináší informace o mořské vodě, která byla zkoumána francouzským vědcem René Quintonem. Ten přišel s tak jednoduchými a logickými objevy, že je doslova zvláštní, že se o nich téměř nemluví a nepíše. A to nejen v Čechách. A od toho jsme tu ale my, časopis, který si stále získává přízeň většího a většího množství čtenářů. Máme z toho upřímnou radost, neboť to dokazuje, že naše doba ještě není tak beznadějná, jak to vypadá například ve zprávách mnoha televizních stanic. V minulém čísle jste si mohli přečíst některé názory na mořskou vodu od Andrease Kalckera, nyní zde máte krátké shrnutí od našeho zahraničního spolupracovníka z Francie.

Quintonova mořská plasma
Naše Země je při pohledu z vesmíru označovaná jako “modrá planeta“. Moře a oceány pokrývají tři čtvrtiny jejího povrchu. Toto je známo nám všem… Avšak málokdo z nás si uvědomuje souvislosti a zdroje zdraví, které nám naše planeta touto slanou vodní přesilou nad pevninou dává. Moře je ohromnou zásobárnou života, ale co je hlavní, je jeho zdrojem.

René Quinton, uznávaný lékař, biolog, paleontolog, geolog, biochemik a fyziolog nebyl prvním, kdo se touto myšlenkou zabýval, nicméně to byl právě on, kdo se vydal po stopách vzniku života na Zemi. Vycházel z myšlenky, že všudypřítomná voda je původem života na této planetě. Věřil, že první žijící buňka vznikla v oceánu před zhruba třemi biliony let ve formě jednobuněčné mořské řasy, která potom vydláždila cestu vývoji dalšího života. Toto ho přimělo k mnoha pokusům, které vyústily v jeden z největších objevů v medicíně. Otázka, kde život začíná, ho vyslala na expanzivní cestu za poznáním, vedla ho k pozorování životních cyklů v hlubinách moře.

René Quinton zjistil, že hluboko v moři, ve víru mořského planktonu se voda zásadně liší od běžné mořské vody, a to díky vysokému bioaktivnímu obsahu minerálních látek, který je tvořen výskytem sekretů fytoplanktonu a zooplanktonu. Zachytil vzorky souborů těchto mikro skopických organismů pasivně se vznášejících ve vodách, a ná – sledně je studov al. Závěry těchto jeho výzkumů byly ohromující. Zkoumaný materiál měl pozoruhodnou podobnost s krevní plazmou. Quinton tehdy po dlouhých přípravách začal s ře tězcem pokusů na psech. Jejich ztracenou či odebranou krev nahradil právě touto mořskou plazmou. Nejen že zvířata tento zákrok přežila, ale jejich zdravotní stav se výrazně zlepšil a předčil zdravotní kondici všech zkoumaných psů před začátkem experimentů. René Quinton tuto tekutinu nazval mořskou plazmou … později popisovanou jako QMP (Quinton Marine Plasma).

Po mnoha letech pokusů a výzkumů, které přinesly neuvěřitelný pokrok v léčení mnoha dobrovolníků s rozličnými nemocemi, napsal v roce 1912 René Quinton svou závěrečnou knihu nazvanou („Mořská voda, organické prostředí“), která vzbudila ve vědecké obci značný ohlas. Objem informací o výzkumech a klinickém využití Quintonovy mořské plazmy a mořské vody z hlubin je doslova impozantní. Tak proč jsme o tom neslyšeli již dříve?

Mořská voda popisovaná a zkoumaná René Quintonem byla a dodnes je znalými lidmi vnímána jako velké ohrožení pro rychle se rozvíjející farmaceutický průmysl. Quinton Marine Plasma byla tehdy považována za nesmírně účinný a efektivní prostředek pro léčbu velkého množství onemocnění. Už tehdy farmaceutické lobby zaúřadovalo a výsledkem bylo přijetí zákona, jehož snahou bylo zastavit rozšířené užívání QMP v celé Evropě. Tento zákon vyžadoval, aby všechny injekční léky byly tepelně sterilizovány. Farmaceutický průmysl dobře věděl, že jedním ze základů účinnosti QMP byla samotná skutečnost, že jemné složení této tekutiny nesmí být vystaveno teplu, které se používá při sterilizaci – tuto vědeckou pravdu zdokumentoval René Quinton už před více než 70 lety. Člověk by si myslel, že takovýto vědecký odkaz bude zachován za každou cenu pro budoucí generace. Avšak při pátrání po Quintonových výzkumech bylo zjištěno, že knihy a zdroje materiálů Reného Quintona a jeho vědecké příspěvky skoro všechny zmizely. Tyto materiály byly systematicky odstraňovány jako součást plánu nahradit tyto úžasné, bezpečné, jednoduché, účinné a navíc nenákladné způsoby léčby nemocí farmaceutickými jedy a produkty.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like