Kotrč kadeřavý a jeho léčivé vlastnosti

5.4.2012

Kotrč kadeřavý je dřevní houba, která vytváří oválné až kulovité plodnice průměru až 40 cm, zdálky připomínající hlávku květáku. Plodnice jsou bohatě rozvětvené s tlustým podzemním kořenujícím třeněm. Plodnice se rozvětvuje na mnoho silnějších větví, které se dále opakovaně větví až na malé ploché větévky na povrchu plodnice, jež jsou výrazně zkroucené a zvlněné. Větévky jsou lámavé a křehké až poněkud chrupavčité, světlá dužnina silnějších vnitřních větví je trochu tužší. Má výraznou příjemnou oříškovou či kořenitou vůni a chuť. Houba roste na kořenech borovic a někdy i na modřínu a smrku. Vyskytuje se mnoho let u mrtvých borových pařezů. Kotrč kadeřavý lze nalézt i u nás, avšak nijak hojně, od července do října.

Plodnice kotrče obsahují 5,27–6,62 % bílkovin v sušině a z cukrů je v nich obsažena xylóza, manóza, fruktóza a glukóza. Z minerálních látek má vysoký obsah hořčíku a mnohem více vitaminu D3 a E než ostatní druhy hub. Plodnice houby jsou využívány v potravinářském průmyslu pro jejich výbornou houbovou chuť, kterou tvoří aromatická látka nazvaná jako 1-okten-3-ol.

Houba je zdrojem četných bioaktivních látek, které obsahují plodnice, podhoubí i tekutý roztok ve kterém bylo pěstováno mycelium houby. Kotrč se stal v poslední době středem zájmu pro své protivirové, antidiabetické a antibiotické účinky. Již delší dobu je známo, že kotrč obsahuje látku sparassol s antibiotickými a fungicidními účinky. Plodnice proto mohou být skladovány po mnoho dnů v relativně v čerstvém stavu, aniž by byly poškozeny skládkovými chorobami. Významné poznatky byly získány i při studiu vlivu kotrče na hojení ran. Přičítá se to také vlivu sparassolu, potlačujícího rozvoj bakterií v poraněných tkáních. Vedle sparassolu obsahuje kotrč ještě dvě další látky vykazující antifungální aktivitu pojmenované jako Sc I. a Sc II., které byly také izolovány z rozkládajícího se dřeva prorostlého podhoubím kotrče.

Léčebný efekt polysacharidů a glukanů
Z plodnic kotrče byly izolovány polysacharidy. Houba obsahuje 43,6 % beta 1,3 glukanu a právě glukan vykazoval vysokou protirakovinnou aktivitu proti pevným nádorům. Tento glukan má i imunomodulační vlastnosti a zvyšuje odolnost organismu vůči chorobám. Prášek ze sušených plodnic podávaný myším infi kovaných nádorem Sarkom 180 po dobu 5 týdnů měl za následek zmenšení nádoru a prodloužení přežití zvířat. Podobné účinky měla i čistá frakce polysacharidů z houby. Extrakty z kotrče stimulovaly imunitní systém a především pak tvorbu interferonu, cytokinů a navozovaly aktivitu interleukinu 12. V klinické praxi byly zjištěny positivní účinky kotrče podávaného pacientům s nádorovým onemocněním plic, žaludku, tlustého střeva, prsu, vaječníků, dělohy, prostaty, pankreatu a jater. Při denním podávání 300 mg prášku z kotrče po dobu několika měsíců došlo u 9 pacientů ze 14 k významnému zlepšení zdravotního stavu. Léčebný efekt se připisuje právě polysacharidům obsaženým v houbě.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like