Informace QUINTON Laboratoires International MOŘSKÁ PLASMA

20.4.2013

Laboratoře Quinton jsou farmaceutické laboratoře, které se věnují výlučně přípravě za studena mikrofiltrované Mořské plasmy. Laboratoře vlastní přímí dědici francouzského biologa a fyziologa Reného Quintona a  vyznačují se úzkostlivým dodržováním původní metody svého zakladatele, kterou jsme dokázali aktualizovat podle evropského lékopisu.

Jsme zcela k dispozici zdravotnickým profesionálům pro uspokojení jejich přání seznámit se s mořskou terapií a jejím využitím ve specializaci Quinton.

Studie in vitro a in vivo pro vyhodnocení potenciální aktivity roztoku quinton v imunitním systému

Dr. José Miguel Sempere. Lékař specialista v imunologii a profesor biotechnologie na univerzitě v Alicante.

Mořská voda udržuje imunitní systém ve střehu.

Práce provedené Dr. Josém Miguelem Semperem ve spolupráci s výzkumnou skupinou imunologie univerzity v Alicante prokazují významnou imunomodulační aktivitu produktů Quinton jak in vitro tak in vivo, jejíž nejdůležitější výsledky jsou následující:

• Buňky imunitního systému se potřebují aktivovat, aby mohly vykonávat své funkce. Tato aktivace je obvykle spojena s proliferací a v některých případech s buněčným dělením. Leukocyty kultivované in vitro v izotonickém roztoku Quinton udržují svou morfologii a životaschopnost během celé kultivace. Izotonický roztok Quinton se zdá být schopný sám o sobě (bez přidaných stimulů) provádět některé druhy buněčné aktivace a vyvolávat tak imunologickou reakci.

• Leukocyty kultivované in vitro v izotonickém roztoku Quinton prokazují nárůst intracytoplazmatické produkce některých nejdůležitějších cytosinů souvisejících s aktivací buněčné imunity. Buněčná imunita je obzvlášť účinná při ničení infekčních činitelů s převážně nitrobuněčným růstem a některých bakterií a parazitů. Také hraje zásadní roli v odstranění mnoha nádorů a rozeznání vlastních buněk.

• Izotonický roztok Quinton na rozdíl od fyziologického solného roztoku má jasný ochranný / konzervační účinek na červené krvinky během celé buněčné kultivace, jak dokazuje praktická nepřítomnost uvolňování hemoglobinu do prostředí během 120-144 hodin kultivace.

• Hypertonický roztok Quinton podávaný orálně zdravým jednotlivcům je schopný aktivovat imunitní systém podle potřeb organismu v každém okamžiku.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like