Hydrocolon terapie – voda jako unikátní esence

1.3.2019

Když si položíme otázku: „V čem nám voda prospívá,“ málokdo z nás se nějak více zamyslí nad tak důležitou otázkou a samozřejmou odpovědí. Při psaní tohoto článku se ohlížím o téměř dvacet osm let zpět, kdy mne na pozadí vystudované medicíny začala velmi uchvacovat přírodní medicína a zákonitosti s ní spojené. Určité osvobození z mých rozpaků ohledně hledání širších souvislostí v mé medicínské praxi pro mě znamenalo objevení hydrocolon terapie v roce 1991 v Německu na Klinice přírodní medicíny a v ordinaci rodinného lékaře. Zde bylo moje první setkání s touto procedurou. Na kliniku si přišla paní středních let s letitými úpornými migrénami, nechat vypláchnout tlusté střevo, a to ještě s doporučením od rodinného lékaře. Pro mne, tři roky po ukončení fakulty na medicíně, něco nepřestavitelného. „Vypláchnout střevo kvůli migréně?“ divila jsem se. Paní se cítila lépe a lépe a mně pomalu všechno začalo dávat smysl…

Tradice a historie hydrocolonu
Hydrocolon terapie vychází již z antických postupů čištění a lázeňských procedur, z aplikací klystýrů v minulém století v ordinacích rodinných lékařů, a nakonec i z výzkumů NASA pro použití v kosmonautice. Je to velmi efektivní procedura a v širším povědomí společnosti si nachází stále více své pevné místo.
Již před 5 000 lety učenci v orientu pracovali symbolicky s elementem vody jako součástí energetického kruhu života. Tzv. alternativní medicína má podstatně hlubší kořeny než současná medicína alopatická a hluboké znalosti o stavbě lidského těla, o funkci a propojení jednotlivých orgánů a jejich energiích.
Komplementární dráhy v akupunktuře jsou tvořeny vždy dutým a plným orgánem „yin-yan“. A pokud pomůžeme jednomu orgánu, dojde k regeneraci i orgánu komplementárního.
Tlusté střevo – plíce – ovlivňují močový měchýř – ledviny.
Zpracování potravy v tlustém střevě zároveň ovlivňuje játra – žlučník.
Kompletní detox začíná v tlustém střevě, jehož rozsáhlé nervové pleteně jsou považovány za „druhý mozek“ – opět vztah dutého a plného orgánu. K tomu všemu je nezbytná dostatečná hydratace v organismu vodou.

Očista organismu
Ze svých zkušeností věřím v sebeléčebnou schopnost našeho organismu. Zvláště v případě funkčních obtíží jde o to pouze doladit, co organismus potřebuje, a podpořit přirozené detoxikační procesy. Ve své praxi nejvíce používám modifikace konceptu dr. Huldy Clarkové:
„Očista tlustého střeva pomocí hydrocolon terapie – tenké střevo-ledviny-játra“
Je nutné pamatovat na to, že kompletní detoxikace je proces postupný.

Tlusté střevo – colon jako takové
Tlusté střevo je poslední část trávicí trubice, kam přichází z tenkého střeva kašovitý obsah (chymus). Zde se z chymu (asi 1,5 litru) vstřebává voda a elektrolyty. Obsah je formován ve stolici. Tenké střevo na řezu vypadá jako rovná trubice. Kdežto tlusté střevo má na sobě několik ztluštění podélné svaloviny a tím jsou vytvořena vyklenutá místa.
Stěna střeva je tvořena sliznicí s četnými žlázkami, cévami, nervovou tkání a svalovinou. Délka tlustého střeva je kolem 120-130 cm a hlavně záleží na výšce osoby a individuálních atypiích střeva (dolichocolon – dlouhé střevo).

Průběh hydrocolon terapie
Jde o metodu očisty tlustého střeva, která je jemná, elegantní a bez zápachu s dokonalou hygienou. Používáme kvalitní německý přístroj a jednorázový set hadic (spekule). Přístroj je napojen na přívod teplé a studené filtrované vody a odtok je napojen do odpadního systému kanalizace. Během terapie klient leží na zádech a dojde k vytvoření uzavřeného systému napojením dvou hadiček na přístroj a zavedením trubičky se zaobleným zavaděčem 4 cm do konečníku – překlenutí pouze vnitřního a zevního svěrače. Nejedná se o proceduru podobnou kolonoskopii, kdy se ohebná hadice (optika) zavede do celého tlustého střeva. Pracuje se s filtrovanou vodou 37,5–38, 5 °C přicházející z přístroje a odtokové průhledné hadice odvádějící nečistoty ze střeva zpětně přes průhledové okénko přístroje do odpadního systému. Každá procedura se skládá z několika jednotlivých šetrných minivýplachů.

Celý článek najdete v tištěné Nové Regeně 03/2019.

You Might Also Like