Acidita versus alkalita aneb podvody s pH

5.2.2013


Lidské tělo je stroj poháněný okysličováním. Jakmile ustane, zemřeme.

Kyanid, který za války užívali k sebevraždám špioni, patří k nejsilnějším známým jedům vůbec a chemie kyanid považuje za asi vůbec nejúčinnější antioxidant.

Když polapený vyzvědač rozdrtil v ústech umělý zub naplněný malým množstvím kyanidu, jed se rychle rozptýlil do těla a všude, kam se dostal, okamžitě zastavil veškeré procesy okysličování. Srdce se v této situaci pokouší dostat do těla čerstvou okysličenou krev, pumpuje stále pilněji a usilovněji, ale žádná taková krev tu už není, protože usilovně pumpující srdce rychle vmísí kyanid do krve, a pak už je všude. Pak zatepá naposled a člověk je mrtvý. Tělo je zcela závislé na průběžném, nikdy neustávajícím okysličování. Kyanid zabíjí velmi rychle, protože veškeré okysličování téměř okamžitě zablokuje. A víte, co se stane?

Tělo je pak alkalické. Všechna neživá těla jsou alkalická. Naprosto alkalické je jen jedenkrát, a to, když už nežije! Není v něm žádný kyslík, protože nedýchá.

Tělo udržuje správnou hladinu pH krve dýcháním (okysličováním). V závislosti na tom, zda se pH krve posunuje k alkalickému či kyselému stavu, vydechujeme více nebo méně kysličníku uhličitého. Když se krev stává kyselejší, vydýcháme ho více. Když se systém naopak přiklání k alkalitě (zásaditosti), může se jí tělo zčásti zbavit pomalejším dýcháním (viz také „holotropní dýchání“), ale hlavně odvodem přemíry zásad močí. Jinými slovy, když se moč stane zásaditou, znamená to nedostatek nezbytné kyseliny v těle.

Lidem po celém světě se tvrdí, že pokud si v těle zvýší pH, aby se prostředí v něm stalo alkaličtějším, zmizí všechny nemoci. Povíme si, proč to tak nemůže být. Tělo se snaží udržovat normální pH krve mezi 7,35 a 7,45, což je docela malá tolerance. Ve smyslu stravy nemůžete udělat skoro nic, abyste to změnili. Tělo takto nemůžete skutečně „okyselit“ ani „alkalizovat“. Aby všechny tělesné funkce normálně fungovaly, vyžaduje to poměrně úzký rozsah krevního pH (a stejně úzký, ačkoli poněkud odlišný rozsah pH v ostatních tělesných systémech). Kdybyste bez ohledu na to, jakým způsobem, krev „okyselili“ nebo „alkalizovali“, rychle by nastaly vážné problémy. Imunitní systém zabíjí patogeny oxidací za použití kyseliny chlorné! Jak to funguje?

Vezměme si například zranění kůže. V poškozeném místě je prolomena ochranná bariéra a obnažené a poraněné buňky mohou být napadeny zhoubnými patogeny. Jakmile je nějaká tělesná oblast napadena, putují k místu nákazy neutrofi ly (neutrofi lní granulocyty, bílé krvinky), s úkolem zničit napadající patogen. Prvním krokem jejich činnosti je jeho pohlcení. Jakmile neutrofi l patogen zcela obklopí, začne produkovat oxidant – kyselinu chlornou. Kyselina chlorná je selektivní biocid, to znamená, že působí jen na určité organické materiály, ne všechny. Kyselina produkovaná neutrofi ly bakterie okamžitě zabíjí. Tedy opět okysličovadlo zabíjející patogeny! Tělo si s nimi umí poradit rychle a jednoduše.

A co žaludeční kyselina? V těle produkovaná kyselina solná nejen rozkládá potravu a hubí patogeny, ale současně vytváří kyselé prostředí ve prospěch okysličování. Proč jsou tedy moč nebo sliny zásadité, když jsou zde přirozené kyseliny? Musí to tak být. Trávení je nastaveno tak, aby mohlo spořádat i vysoce alkalickou stravu, ale tělo nesmí být alkaličtějším, než je. Lidé vydávají spoustu peněz za zásaditou stravu. Je to nejen zbytečné, ale taková strava může tělo navíc přetížit a je mu tedy spíš ke škodě. Tělo naštěstí může zvládnout hodně zásaditých potravin, aniž by je to přetížilo.

[hidepost=0][/hidepost]

 


You Might Also Like

35 Comments

 • Reply Coinbase login 11.6.2021 at 12:13

  looking for solutions? you can wait for a few minutes or hours and then log back in and you will be able to log in if there was a temporary connectivity issue.

 • Reply Coinbase Pro login 11.6.2021 at 12:14

  you can wait for a few minutes or hours and then log back in and you will be able to log in if there was a temporary connectivity issue.

 • Reply Hulu Activate 18.6.2021 at 8:54

  It tends to be found in some notable real-time features. Take an incredible demonstration of PC, TV from LG and Samsung, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4, Nintendo switch.

 • Reply www.hulu.com/activate 18.6.2021 at 8:54

  As verified on the Hulu site, Hulu and Hulu + Live TV are accessible on both Android and iOS devices, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Fire tablets, Google Chromecast device, I – Android TV, Mac, and then some.

 • Reply www.hulu.com/activate 18.6.2021 at 9:39

  Thanks for visit here.

 • Reply moviesflix.com 18.6.2021 at 14:01

  NICE POST

 • Reply Office.com/setup 23.6.2021 at 12:39

  This post gives truly quality information. Hope to see you again. I find that this post is really amazing.

 • Reply Tubi.tv/activate 3.7.2021 at 6:55

  Thank you a lot for sharing this Thread with us. I would love to mention you that maintain sharing more

 • Reply YouTube.com/activate 3.7.2021 at 6:55

  This is exquisite content! I am swept away through your presentation and precise viewpoints.

 • Reply Hotmail Login 3.7.2021 at 6:56

  Thank you a lot for sharing this

 • Reply McAfee.com/Activate 7.7.2021 at 6:29

  Hi! this is nice article you shared with great information. Thanks for giving such a wonderful informative information. I hope you will publish again such type of post.

 • Reply McAfee.com/Activate 7.7.2021 at 6:30

  Thanks for giving such a wonderful informative information. I hope you will publish again such type of post.

 • Reply Coinbase wallet 13.7.2021 at 10:36

  Coinbase wallet is a secure platform that makes it easy to buy, sell, and store cryptocurrency like Bitcoin, Ethereum, and more. Based in the USA Coinbase offers a wide variety of products including cryptocurrency investing, an advanced trading platform, custodial accounts for institutions.

 • Reply coinbase login 13.7.2021 at 10:36

  Coinbase building the cryptoeconomy – a more fair, accessible, efficient, and transparent financial system enabled by crypto. Coinbase started with the radical idea that anyone, anywhere, should be able to easily and securely send and receive Bitcoin. Offer a trusted and easy-to-use platform for accessing the broader cryptoeconomy.

 • Reply Mcafee.com/activate 15.7.2021 at 7:26

  mcafee.com/activate is the perfect site to redeem your activation code and activate your McAfee antivirus. McAfee is a leading antivirus solution

 • Reply Mcafee.com/activate 15.7.2021 at 7:27

  I like your post continue to post in future have a pleasant day

 • Reply hotmail login 18.7.2021 at 7:44

  I found this post very informative, thanks for sharing.

 • Reply hotmail login 18.7.2021 at 7:44

  thanks for sharing the information with us, it was very informative

 • Reply Aol mail login 19.7.2021 at 12:21

  Thanks for sharing with us this type of stunning post. I am clearly inspired with the facts you’ve got got provided. Keep up the best work.

 • Reply Aol mail login 19.7.2021 at 12:21

  I am really happy with articles quality and presentation. Thanks a lot for keeping great stuff.

 • Reply Aol mail login 19.7.2021 at 12:22

  Your weblog supplied us with treasured statistics to paintings with. Each & each pointers of your publish are awesome.

 • Reply Tubi.tv/activate 20.7.2021 at 17:12

  Tubi tv is one of well known online video streaming platforms in the United States of America. Which provides free tv for its users. if you want the Tubi Tv subscription for yourself as well then feel free to visit our website at Tubi.tv/activate

 • Reply aka.ms/remoteconnect 20.7.2021 at 17:12

  Hey there want to see something interesting then you must consider these sites

 • Reply hbomax.com/tvsignin 22.7.2021 at 2:30

  Howdy super website! Does strolling a weblog like this requide a lott of work? I’ve surely nno information of proggramming but I have been hoping to begin my personal weblog withinside the close to future.

 • Reply hbo max/tv sign in 22.7.2021 at 2:30

  Anyways, must you’ve got got any thoughts or hints for brand new weblog proprietors please share. I apprehend tjis is off challenge despite the fact that I truely had to ask. Many thanks!

 • Reply Mcafee.com/activate 22.7.2021 at 12:15

  I duty of appreciation is all collectively for presenting such edifying net diary to us. I have to nation you’re an incomprehensible writer, I love the manner which you painting the things. If you want I any man or woman development professional than connect to us at.

 • Reply Office.com/setup 22.7.2021 at 12:16

  A debt of gratitude is so as for presenting such enlightening net magazine to us. I need to kingdom you’re an unbelievable essayist, I love the manner which you depict the things. In the occasion which you want I any person development professional than get in contact with us at.

 • Reply Coinbase Pro Login 23.7.2021 at 13:36

  Hi! this is nice article you shared with great information. Thanks for giving such a wonderful informative information. I hope you will publish again such type of post.

 • Reply Coinbase Pro Login 23.7.2021 at 13:37

  Thanks for giving such a wonderful informative information. I hope you will publish again such type of post.

 • Reply Paypal Login 26.7.2021 at 13:30

  PayPal is one of the most trusted, secure, reliable, and easy-to-use money transfer platforms online. If you want to get into PayPal login or any other details regarding PayPal Feel free to give us a visit.

 • Reply Facebook login 26.7.2021 at 20:23

  If you are interested in how to create and login into your Facebook account. If you are going through some troubles with Facebook too, just visit our website at Facebook Login

 • Reply tubi.tv/activate 28.7.2021 at 20:42

  When will replace your site? Im certainly searching ahead for extra articles out of your site. Keep me posted. Thanks

 • Reply amazon.com/code 28.7.2021 at 20:43

  Great to discovered from this internet site one of these first-rate blogs. i am attending to bookmark this internet site and additionally advocate to others.

 • Reply office.com/setup 30.7.2021 at 8:21

  Office is a versatile range of products that help you to complete a task with less effort, complete office.com/setup procedure. As soon as you are done with the download and setup, the previous step is to trigger the Office Subscription.

 • Reply office.com/setup 30.7.2021 at 8:21

  i like your post it looks very interesting so keep posting in future

 • Leave a Reply