Zinek (Zincum) chemická značka Zn

1.7.2011

Co o něm ví většina absolventů základních škol? Zinek je modrobílošedý, poměrně měkký kovový prvek s atomovým číslem 30, se silným leskem, který na vzduchu ztrácí, protože oxiduje. Ale pouze na povrchu a této vlastnosti se užívá pro antikorozivní ochranu jiných kovů, na které se nanáší různými druhy pokovování. Teplota tání necelých 420 °C. Velmi snadno se taví a patří k nejsnáze těkajícím kovům. První použití zinku je známo především ve slitinách s mědí již ve starověku. O jeho použití v průmyslové výrobě ví tedy téměř každý.

Na Zemi je zinek zastoupen dosti běžně v množství cca 100 mg/kg a v mořské vodě se nachází v průměru 0,01 miligramu/l.

Zinek patří mezi prvky, které mají velmi mimořádný vliv na správný vývoj všech živých organiz – mů rostlinných i živočišných, tedy i lidí. V lidském těle je přibližně průměrné množství pouze 2 g zinku. Doporučená denní dávka zinku v lidské potravě se pohybuje mezi 15 až 25 mg prvku.

Proč vlastně je třeba zinek?
Zinek je cenným až nezbytným stopovým prvkem, který živá tkáň potřebuje především pro správnou funkci slinivky břišní, štítné žlázy, prostaty a reprodukčních orgánů. Pozitivně ovlivňuje působení téměř stovky důležitých enzymů a hormonů. Bez jeho přítomnosti by některé vitamíny řady B (zvláš – tě B1, B6, ale i další) nebo vitamín A, nedokázaly být potřebně účinnými, nebo by byly dokonce prakticky neúčinné (např. A, B1). Bez zinku by neexistovala bezchybná tvorba bílkovin a nukleo – vých kyselin. S vysokou pravděpodobností by docházelo ke značným poruchám normálního růstu, k nedostatečnému vývoji mužských reprodukčních orgánů, k abnormalitám ve funkci prostaty a k pro – blémům v hojení ran a popálenin. Funkce slinivky břišní při tvorbě inzulínu by bez zinku nebyla dostatečná a docházelo by ke značným poruchám při přeměnách škrobů a cukrů. Nejnovější poznatky potvrzují význam působení zinku na mozkovou činnost a existují studie o jeho využití v léčbě schizofrenie. Zinek urychluje hojení ran, správné množství přítomného zinku v těle ženy může přispět k léčbě některých druhů obtíží s otěhotněním.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like