Vztahy astrologicky – Ryby 19. 2.–19. 3.

1.3.2013

Milé a příjemné Ryby do vztahu vplouvají pomalu a nenápadně, většinou tiše, zasněně a v určité vzdálenosti krouží okolo vyvoleného objektu, někdy dokonce velmi dlouho, a čekají, až si jich všimne a uloví je. Jejich fantazie jim dovolí prožívat dostatečně silné milostné zážitky v paralelním světě svého nitra, včetně všech kouzelných, extatických i mučednických pocitů. Neoplývají zrovna velkou odvahou udělat první krok a svou náklonnost jaksepatří projevit, takže pokud si jich druhá strana všimne, musí iniciativu převzít sama. Přitom silně touží po manželství a po partnerovi, se kterým by založily rodinu a pluly po jeho boku, nejlépe v pohodlných a zajištěných vodách romantické lásky, celý život.

V tom však může být největší kámen úrazu, že by rády pluly. Když pustíte loďku po vodě, pokud je vyvážená a chytne dobrou vlnku, může se stát, že ji bezpečně zanese daleko, ale většinou, pokud nemá stabilitu a řízení, další vlnka ji překotí a ona se potopí ke dnu. Ryby většinou nemají dostatek odhodlání, pevné vůle, odvahy a iniciativy k řízení svého života. Někdy doslova čekají na vylovení do toho pohodlného akvária, o kterém sní. Může se jim to podařit, protože mají zvláštní kouzlo, jakýsi lesk šupinek jemné, snivé, romantické, přizpůsobivé, soucitné a chápající povahy, kterou by leckdo uvítal a nechával se jí rozmazlovat. Zejména, jde – li o Rybu ženu. Mnoho mužů by ji bralo všemi deseti, protože na rozdíl od mnoha emancipovaných, průbojných a samostatných dívek, které zdánlivě mají také větší ambice, nároky, jdou si za svým cílem, ale často u nich převládá více mužské energie, která chce řídit a soupeřit, se žena Ryba nedere dopředu, nesoupeří, nekritizuje, nebojuje. Ne, že by neměla menší cíle, ale dokonale ovládá umění pasivního odporu, se kterým se však také často právě proto, že to muž hned neprokoukne, dostane tam, kam chce. Muž Ryba chce v podstatě totéž, bezstarostný život, který by jej spíše unášel a poskytoval mu dostatek volnosti a pohodlí pro fantazie a sny.

Ryby se zdají měkké, poddajné a přizpůsobivé, bez větších světských ambicí, umělecky naladěné, s empatií, citlivostí a soucitem s druhými.

Někdy tak působí jen na povrchu a vnitřně mohou být velmi silné, hlavně v duchovní oblasti. To jim slouží ku prospěchu, a mnozí silní jedinci doplují skutečně k uznání, úspěchu a bohatství, ale nejsou takové bohužel všechny. Poddajnost, nerozhodnost a nestálost názorů, stejně jako pohodlnost zaktivovat více síly a vůle k udržení konkrétního směru, je často spíše jen unáší životem, budoucností se příliš nevzrušují. Chtěly by vést pohodlný život a neplavat proti proudu, byť je to pro ně příležitost a výzva život nepromarnit.

Pokud nemají dostatek volních vlastností, často podléhají dalším návnadám, lákadlům a opojením, jakými je alkohol, omamné a návykové látky a falešné ideologie, které jim přinášejí iluzi a únik od náročnější reality. V lepším případě svou citlivost a soucítění, iluze, sny a úniky promítají do uměleckých výtvorů, výtvarných, dramatických, literárních, fotografi ckých i fi lmových, anebo jej uplatní v lékařských, pečujících a pomáhajících profesích. Pokud najdou dostatečně citlivý a přitom pevný protějšek, jsou vynikajícími a milujícími životními partnery. Mnohdy však takovýto ideál stále hledají a když se jim to nedaří, mají za sebou proplutí mnoha a mnoha vztahy, anebo v partnerství trpí a žijí ve svém vnitřním světě, do nějž téměř nelze proniknout.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like