Velké setkání terapeutů a veřejnosti

30.11.2013

Vážení čtenáři, 28. 10. 2013 proběhlo v hotelu Olšanka Velké setkání terapeutů a veřejnosti. Nutno říci, že již na začátku října byla kapacita sálu dle předběžného registračního seznamu naplněna a nám bohužel nezbývalo, než to mnohým z vás, kteří jste se do redakce dovolávali s akutní prosbou a zájmem „ještě alespoň o to jedno místo“ po telefonu slušně vysvětlit… Bohužel se našli i tací, kteří nechtěli pochopit, že nemůžeme navýšit kapacitu sálu, když je stále ještě zájem o místa. Ale už nebrali v potaz, že i sál se dopředu objednává, že jsme netušili, že bude z vaší strany takový zájem a že deset dní či týden před akcí už zkrátka přeorganizování jinam není možné… Pro ty z vás, kteří jste se této akce nemohli zúčastnit, přinášíme shrnutí.

IMG_4330Od devíti hodin byl umožněn vstup do prostor akce, u stolků s registračními seznamy se hlásili první návštěvníci, zejména ti, kteří to prostě chtěli zkusit „na blint“, jelikož pořád bylo v rezervě pár desítek míst mimo seznam. Slečny hostesky pečlivě kontrolovaly jména a ke vstupence zalepily kontrolní pásku kolem zápěstí. Bylo i pár takových, kteří se rozhodli zkusit štěstí bez placení a kontrolní pásky, ale ochranka před vstupem do přednáškového sálu je nekompromisně zadržela. Musím říci, že včetně mě, která jsem přichvátala na poslední chvíli, těsně před desátou hodinou, kdy měla akce začít. Dokonce byli tak důslední, že jsem musela vytáhnout mobil a volat o pomoc dalším z organizátorů. Přiběhl pro mne Pavel Eiselt, stačila jsem si jen sundat kabát a rovnou mne odvedl do zákulisí před podiem. Protože jsem organizační stránku neměla na starosti, překvapeně jsem ho následovala. V zákulisí těsně u podia stál už Igor Chaun, se kterým jsme se pozdravili a připomněli si rozhovor, který jsme spolu dělali již dříve pro Novou Regenu. „Tak jdeme na to“, řekl Pavel, „přivítáme lidi – já za Zapper Technology, Igor za Goscha TV, vy za Regenu.“
Igor s Pavlem, kteří jsou zvyklí mluvit před lidmi, byli v pohodě. Ale mně, která vám sice píše úvodníky, ale pěkně v klidu doma na počítači, se klepal žaludek. Bylo hezké vidět tolik – a přeci jen zlomek – vás, našich čtenářů. Pak má člověk pocit, že naše práce má smysl, že se informace dostávají, kam mají a že se zamýšlíte nad svým zdravím i nad tím, zda běžný zdravotní systém vám opravdu nabídne to nejlepší, co může a umí.
Zatím jen tento krátký úvod můžete shlédnout na: www.youtube.com/watch?v=BS8jiTabjMk&feature=c4-overview&list=UUbmT0HqNDwOdJMTbRwZMmzA.
V brzké době budou přes kanál Gosha TV postupně zveřejňovány další záznamy ze setkání, sledujte jej.

Ing. Václav Vašek
Jako první vystoupil ing. Václav Vašek, terapeut a dovozce skvělých diagnostických přístrojů F-SCAN pro měření frekvencí mikroorganismů. Představil tři typy přístrojů.IMG_3829
Ing. Vašek dával příklady ze své praxe, uváděl specifika měření, zajímavé byl jeho poznatek, že paraziti bývají často doslova „překryti“ plísněmi, tedy jsou těžko rozpoznatelní, ale bývá časté, že pokud se zlikvidují plísně, zároveň s tím dochází i k likvidaci velkého parazita!
A jelikož bylo avizováno dopředu, že akce bude koncipována jako dialog, s možnostmi osobních dotazů a také následně s konzultacemi s přednášejícími, byl ing. Vašek zavalen dotazy z publika a po jeho vystoupení už jsme se ani o přestávce mezi jednotlivými přednáškami neměli čas v zákulisí potkat a přátelsky se pozdravit, neboť nabídl měření na F-scanech každému účastníku akce zdarma. Nutno říci, že na měření stála po celou dobu akce a ještě dlouho po skončení – až do doby, než se musely opustit prostory Olšanky – dlouhá fronta.
Jak se i v následujících výstupech často opakovalo, i ing. Vašek dával velký důraz na celkovou detoxikaci organismu, zejména na očistu jater. Doporučuje intenzivní jaterní kúru aplikovat vždy nejlépe po úplňkové fázi, a 4–6× opakovat. Podpořit frekvencemi na játra, jaterními a ledvinovými čaji. Nabudit celkově imunitu organismu – vhodným jídlem, vitamíny, očistou, zapperováním. Na závěr dodává lidově řečeno: „Furt lepší frekvence než prášek, furt lepší frekvence než operace, furt lepší frekvence než chemoterapie!“
Netřeba dodávat, že ať už přednáška ing. Vaška, či kohokoliv dalšího následně, sklidily obrovský potlesk a další zájem v podobě dotazů na místě, i dlouho po akci v dalších kontaktech, jak mi jednotliví hosté postupně sdělovali.

Ing. Hana Bláhová
Druhý vstup dopolední části patřil – mnoha z vás nejen z našich stránek, ale již i z osobních konzultací známé – ing. Haně Bláhové, neúnavné bojovnici a propagátorce netradičních způsobů léčby nemocí, s jasnými prokazatelnými a skvělými výsledky svých klientů. Byla přivítána ohromným potleskem.
Ing. Bláhová ve svém úvodu nečekaně, ale naprosto skvěle a trefně vyjádřila s úctou poklonu a poděkování jednomu konkrétnímu člověku, majiteli společnosti Z-technology s. r. o., Pavlovi Eiseltovi. Je to on, kdo se jednou naštval na stávající zdravotní systém, mnohdy postrádající logiku a zdravý rozum, a rozhodl se konat. Jeho konkrétní činy a práce stojí za tím, že už i u nás známe černou mast, poznatky dr. Huldy Regehr Clarkové, MMS… můžeme si koupit knihy o jeho užívání, neb se stále nesmí prodávat jako léčivý přípravek, i když byl SÚKLem jako léčivý přípravek uznán. Pavel Eiselt stojí za výrobou zapperů a plazmových generátorů i pozváním osobností jako Jim Humble, Andreas Kalcker, Kerri Rivera, Mark Grenon, Wassil Nowicky k nám do ČR… i za dnešním setkáním! A kdyby vám měl osobně vyprávět, kolik má denně mailů s prosbami o pomoc, kolik klacků naházených pod nohy od konkurence, státních orgánů i jednotlivců už zvedl, snad byste ani nevěřili… Vím to, a vážím si toho, že jsme v úzkém kontaktu. Proto mohu upřímně říci, že jsem byla dojatá, když si trošku se červenajícího Pavla ing. Bláhová vyvolala zpět na podium a 450 lidí mu vestoje tleskalo… Snad si i u nás pomalu zvykáme na to, že když je za někým vidět kus práce, zaslouží si vyjádření, pochvalu a podporu, protože i on pak má chuť dělat další věci, které mají osobní přesah, ale mohou být ku prospěchu každému z nás, a v tomto případě v oblasti z nejcennějších – zdraví.
Ing. Bláhová začala hned tématem z nejtěžších – rakovinou. Vyprávěla příběh ženy s rakovinou, která se zajímala o alternativní možnosti a chtěla je spojit s klasickou medicínou. Věděla, že konzultace s lékaři nebude jednoduchá, vzala si s sebou na pomoc alespoň dceru. Ale i tak se proti nim postavila přesila týmu lékařů, kteří ji přesvědčovali a byli striktně postaveni za svůj postup. Paní se trápila, nakonec stejně tlakům ze strany lékařů podlehla a šla na chemoterapii. Tak tomu bývá v mnoha případech… Není jednoduché ustát si své, ustát jednostranný tlak bílých plášťů, kde nebývá mnoho zájmu o kombinace metod a alespoň vstřícný pohled na alternativní možnosti.

Více fotek ze setkání terapeutů najdete na našem facebooku . Videa na youtube GoschaTV1.

You Might Also Like