Ušní a tělové očistné svíce

3.6.2012

Včela medonosná – kolik zdraví prospěšných produktů dodává? Med, mateří kašička – royal jelly, propolis Možná méně známé je homeopatikum APIS, vyráběné z včelího jedu. Používá se proti otokům. Včelí bodnutí se využívá při léčení zánětlivých onemocnění kloubů atp. Dalším z význačných včelích produktů je vosk. Pravý včelí vosk. Používá se na svíčky, které nevydávají jedovaté zplodiny, nekapou a příjemně voní. Vosk se užívá k léčivým obkladům. Oproti parafinu má pravý včelí vosk jednu významnou vlastnost – natahuje do sebe škodliviny a těžké kovy. Právě pro tyto vlastnosti se začal používat k výrobě očistných svící.


Co to jsou očistné svíce?
Jsou to trubičky z pláténka namočeného do vosku, které se na jednom konci zapálí a druhým koncem se postaví na ošetřované místo. Při hoření vzniká komínový efekt – podtlak, který tzv. táhne z těla nemoc. Tyto metody jsou velice staré a používají je národy na celém světě už od nepaměti. Staří Keltové používali stočenou březovou kůru, naše babičky úspěšně tahaly zánět z ucha pomocí stočených zapálených novin. Metoda staletími osvědčená. Voskové trubičky jsou estetičtější a mnohem bezpečnější. Díky pravému včelímu vosku mají další významné účinky. S těmito svícemi se dá i velice úspěšně diagnostikovat bolestivý problém. Podle toho, jaké plyny jsou z podkoží nasávány, je produkt neboli struska, která po hoření zůstává, rozdílná strukturou i barevně. Je to díky chemické reakci, která je odlišná při zánětu – zahnívání, kvašení, krevní sraženině, či v jiných sloučeninách.

K čemu lze svíce použít? Svíce se dají použít ke zmírnění:
a) fyzických bolestí – otoků a zánětů. Zmenšují se nebo mizí cysty, váčky, hematomy, myomy, kamínky, soli, úlomky kostí, jed po štípnutí hmyzem apod.
b) psychických problémů a příčin nemocí – oheň prohořívá totiž v energetickém obalu těla a spaluje současně negativní energie, které se nad nemocnými nebo ohroženými místy zdržují.

Jak bezpečně a účelně použít ušní nebo tělové svíce?
Před aplikací je nutno si připravit nádobku s vodou, zapalovač, pinzetu, podkladový papírek (ubrousek, kapesníček, toaletní papír) a svíčku. Zapálená svíce musí být přiložena kolmo na ošetřovanou plochu a dým nesmí podcházet spodem. Bezpečnější je, když aplikaci provádí druhá osoba. Svíce odshora pomalu prohořívá, cca 10– 12 minut, plamen je různě vysoký. Vždy používáme podkladový papírek, abychom zabránili propadu strusky na pokožku nebo do ušního otvoru. Svíčku necháme dohořet cca na 3 prsty od konce, poté ji uhasíme v připravené nádobě s vodou. Pokud je potřeba ohořelý materiál, během aplikace, jednou nebo dvakrát odebereme pinzetou, svíci přitom nenazdvihujeme. Po uhašení vyklepneme na papírek strusku a prohlédneme její strukturu.

Ušní svíce:
Jsou o něco slabší než tělové. U dospělého člověka lze aplikovat většinou i tělové svíce do ucha. Vždy ošetřujeme obě uši – nejprve levé a potom pravé. Pokud je proděravělý bubínek nebo silný zánět, dáváme svíci před ucho nebo pod ucho. Přes uši lze vytáhnout všechny bolesti hlavy. Rýmu však netaháme přes uši – ošetříme dutiny a čelo. Tělové svíce: Požíváme přímo na bolestivá nebo nemocná místa, na lymfatické uzliny či dráhy, na akupresurní body, na body refl exní, tak jak je známe z refl exní terapi , metody su-jok , a lze je užít i na meridiány a čakry.

Kontraindikace:
Svíce nikdy nedávejte přímo na srdce, na otevřenou ránu, tj. ani na ekzém, ani na sliznice. Z pupíku lze stahovat neřesti lymfy, avšak přerušte, pokud se vám začne dělat nevolno.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like