U konce s dechem?

1.6.2011

Za nejzávažnější nemoc dýchacího ústrojí veřejnost považuje rakovinu plic. Tu a tam nás vzruší zpráva, že lidstvo stále ještě ohrožuje tuberkulóza (TBC), případně fakt, že se mezi námi vyskytují jedinci s touto chorobou. V 80. letech 19. stol. bakteriolog Robert Koch objevil původce TBC (B. tuberculosis, někdy nazývaný Kochův bacil), a za tento objev dostal v r. 1905 Nobelovu cenu.

Plíce, významnou část dýchacího ústrojí, tvoří párový orgán uložený v hrudní dutině po obou stranách srdce a krytý poplicnicí. Pravou plíci tvoří tři a levou dva laloky. Dýchací cesty se postupně větví v průdušky a průdušinky, na konci větvení jsou plicní sklípky, v nichž se výměna kyslíku a oxidu uhličitého uskutečňuje.

Česká republika má v léčbě plicních onemocnění dlouhou tradici. 1. plicní klinika LF UK a VFN byla založena již v r. 1932 jako Ústav pro studium tuberkulózy při Lékařské fakultě v Praze. Nyní se zabý vá pneumologií v celém rozsahu: provádí komplexní diagnostiku a léčbu plicních onemocnění, zajišťuje moderní komplexní léčbu onkologických nemocí plic, zabezpeč uje mykobakteriologická vyšetření a bronchologický servis pro všechna pracoviště Všeobecné fakultní nemocnice.

Nekašlete na kašel
Nemocného a často i jeho okolí obtěžuje důležitý a charakteristický příznak chorob dýchacího ústrojí – kašel. Jde vlastně o obranný reflex: kašel vyvolává podráždění citlivých oblastí dýchacích cest, které tělo udržuje průchodné. Dýchacími cestami se rozumí hrtan, průdušnice, velké průdušky a pohrudnice. Vzácně může kašel podráždit i zevní zvukovod. Podle charakteru kašle lékař určí, kterou část dýchacích cest pacienta problém postihl. Sekreční buňky v dýchacích cestách produkují hlen a ten pohlcuje cizorodé částečky, které se snaží z plic vytlačit právě kašláním. Napadne-li dýchací cesty virus, objem hlenu vzroste. Stejný efekt přinášejí i některé léky. Trvalé a dlouhodobé zvyšování tlaku v plicích kašláním může poškodit dýchací cesty, změnit objem krve; unavuje dýcha cí svaly, narušuje klidný spánek. Pouhé tlumení kašle není vždy žádoucí. Je-li kašel del ší než 4–6 týdnů, lékaři jej považují za chronický. Provází prodělané záněty dýchacích cest či zápal plic; kašlou kuřáci, astmatici a také lidé nemocní.

Očkování nechrání absolutně
Tuberkulóza (TBC) je zánětlivé onemocnění, které nejčastěji postihuje plíce. U nás byla TBC víceméně vymýcena plošným očkováním zavedeným v r. 1953, avšak ve světě jí každoročně onemocní na 8 milionů lidí, z nichž čtvrtinu choroba usmrtí. TBC tak zůstává nejčastější příčinou smrti z infekčních chorob především v subsaharské Africe a na území bývalého SSSR. V ČR máme jeden z nejlepších systémů kontroly výskytu této infekční choroby na světě (proti TBC se očkují novorozenci, nyní se může očkování posunout i do druhé poloviny prvního roku dítěte, dosud byly přeočkovávány děti zhruba jedenáctileté, což se nadále bude týkat jen dětí z rodin ohrožených), avšak veřejnost na samotné onemocnění málo myslí. Spokojuje se s očkováním, které však nechrání proti všem formám tuberkulózy, ale jenom před těmi nejhoršími. Podceňovaná TBC nadále ohrožuje lidi s oslabenou imunitou, těhotné ženy a šestinedělky, obyvatele LDN, jedince s fibrózními lézemi, jedince s TBC v rodině a tzv. rizikové osoby (nositele HIV, narkomany, bezdomovce). Některé mykobakterie a viry jsou na dosavadní léčbu rezistentní. Každého možného pacienta je třeba zachytit co nejdříve a léčit. Naši populaci ohrožují především lidé přicházející ze zemí s menší či dokonce s nulovou proočkovaností proti TBC, kteří navíc často bývají nakaženi. Tuberkulóza je léčitelná! K příznakům TBC patří kašel, dušnost, hubnutí, zvýšená teplota, pocení ve spánku, snadná unavitelnost. V nejmladší generaci je nejvíce nakažených v etnických minoritách – primární příčinou není nedostatek hygieny, ale specifický životní styl.

[hidepost=0][/hidepost]

 

You Might Also Like