Tradiční čínská medicína a její principy a praxe

2.2.2016

Milí přátelé, dovoluji si představit v novém seriálu historické, tradiční učení, lépe řečeno, generacemi prozkoušený léčebný systém – Tradiční čínskou medicínu. Obzvlášť v dnešní uspěchané, přebujelou informatikou přesycené době, přicházejí i do naší vlasti zkušenosti starých mistrů, lékařů, mudrců ze staré Číny. A nejsou to zkušenosti ledajaké – mnohatisíciletá empirie v léčbě nemocí, harmonizace člověka jako celostní bytosti pomáhala a pomáhá dodnes ve většině zemí světa. TČM (tradiční čínská medicína) je rozšířena ve více než 120 zemích světa, často zaujímá přední místo mezi využívanými cestami k uzdravení. V mnoha asijských zemích je Tradiční čínská medicína vyhledávána více než 80 % obyvatel. V Africe je samozřejmě „konkurence“ tradičních systémů a země Evropy, Ameriky i Austrálii hledají cestu k takzvané komplementární medicíně, kdy se nabízí spolupráce tradiční čínské a moderní evropské medicíny. V současné Číně, vzhledem k tendenci absorbovat vše, co je funkční, je moderní západní medicína standardně zařazena do celkového zdravotního systému i jako studium na univerzitách. Jak se to daří z druhé strany v naší republice není úkolem tohoto povídání, ale věřme, že najdeme podobnou ochotu a zvídavost i u nás doma . Zajímavá jsou i čísla, která ukazují, jaký ohromný kolotoč za hledáním zdraví systém TČM roztáčí – současný roční vývoz čínských bylin a dalších produktů jen z Číny činí téměř 90 miliard dolarů, což asi nevíme, kolik je to nul . Pojďme se podívat, čemu se lékaři a praktici TČM ve světě věnují nejčastěji: v Číně jsou na prvních pěti příčkách léčby mozkové příhody, vyhřeznutí páteřních plotének, hemeroidy, ischemická choroba srdeční a vysoký tlak. Korejské nemocnice hlásí nemoci kostí, kyčlí a svalů, trávicí obtíže, osteoartritidy kolen a nemoci obličejových nervů. Skleróza multiplex je léčena komplementární a alternativní medicínou v rozsahu od 41 % ve Španělsku, přes 70 % v Kanadě až k 82 % v Austrálii.

Co tradiční čínská medicína nabízí?
Diagnostiku směřující ke smysluplné léčbě. Podotýkám pro neznalé, že se nejedná o šamanské postupy vycházející z kolektivního nevědomí (i když před tisíci lety to byl asi „hlavní proud“), nýbrž jde o systematické vyšetření založené na mnoha druzích poznání. Pro nás „modernisty“ však často nepochopitelně bez složitých medicínských přístrojů a rozborů tělních tekutin. K postupům diagnostiky se dostaneme později. Máme-li diagnostiku, to je to NEZBYTNÉ PROČ dotyčná bytost takto trpí, pak najdeme již i VELKÉ JAK – cestu jak této bytosti pomoci v rámci možností. Těmito možnostmi je na prvním místě akupunktura a Tuina (masáž využívající tlaku a mnoha speciálních dotekových technik) a bylinná léčba, fytoterapie. Jednoznačný vliv má na průběh léčby dietetika, často je třeba výrazně změnit stravovací návyky. Stále v Evropě nedoceněný Qi Gong (čchikung), zdravotní tělesné cvičení, je významný nejen samotným, vědomým pohybem (jako např. jóga), ale také přebíráním aktivity ze strany léčeného člověka. Ta je v procesu napravení velmi důležitá. Ke kontaktní práci s energetickými drahami a aku body ještě vzpomenu baňkování a moxování pelyňkovou vatou či doutníky. Čínská medicína je celostní, holistická a jako taková chápe, že příčinou nemoci není jen nedostatek pohybu nebo špatná strava, ale celý soubor aspektů, včetně psychiky. Ta se vždy podílí na vzniku nerovnováhy – nemoci, a proto se vždy dbalo na harmonizaci extrémních emocí, kteréčlověka dokázaly vyosit z rovnováhy, již nazýváme zdraví.

Pojďme si představit základní prvky TČM – Yin a Yang
Než jsme se my lidé dostali do naší reality, moderně řekněme 3D, býval dle tradice vesmír chápán jako jednota, Tao, Bůh nebo jak kdo máte své přesvědčení. Tato jedinost se časem za určitých mytických událostí změnila v dualitu, kde se vytvořily dvě prasíly, které se dodnes na Zemi přetlačují, doplňují, vyvažují. Říkáme jim Yin a Yang. Nemohou být nikdy jedna bez druhé. Monáda naznačuje, že jakmile ubývá jedné polarity, druhé musí přibývat. Co je yinové, je chladné, tmavé, pomalé. Yinová kvalita je více hmotná, u člověka se týká těla, tělesných tekutin, krve, svalstva, kostí. Jsme uplácáni z hlíny a vody. Aby tato hmota ožila, potřebuje k tomu Yang, kvalitu nehmotnou, přijatou z nebes, řekněme teplo a sílu. Je to sluneční princip, světlo, symbol tepla, expanze, motor… Ženy jsou více yinové bytosti, jsou spíše přijímající, z nevýbušnou energií, měkké…

Celý článek najdete v tištěné Nové Regeně.

 

You Might Also Like