Tantra a lidská sexualita

30.11.2013

Na závěr trilogie o tantře, kterou jsem pro vás ve spolupráci s časopisem Regena připravil, se budeme věnovat tématu, jenž většinou moderního člověka na tantře nejvíc přitahuje. Vaše ohlasy na první dva články byly velmi inspirativní, avšak skoro pokaždé v nich bylo jedno „ale“. … ale jak je možné, že tantra je v současnosti známa především jako učení o sexualitě? … ale jak je možné, že jste napsal článek o tantře a pokrytecky nezmínil sex?
Pojďme se tedy na téma tantra a lidská sexualita podívat blíže.

Lidská sexualita a tradiční učení
Ze všeho nejdřív pojďme prozkoumat vztah lidské sexuality a tradičních učení naší planety. Domněnka, že tantra je jediná nauka se sexuálním aspektem osobního rozvoje je totálně mylná. Prvky posvátné – léčivé sexuality v sobě nese naprostá většina tradic dávnověku. Stačí se podívat hned do indického sousedství, na dalšího velmocenského obra Dálného východu, do Číny.
Taoismus už od svých počátků rozvíjel práci s léčivou sexualitou jako velmi důležité a praktické odvětví čínské medicíny. Na císařských dvorech staré Číny byly sepsány objemné lékařské knihy, věnující se sofistikované práci s energií vytvořené erotickou stimulací, technikám, které tuto energii pomáhají budovat či reflexní masáži pohlavních orgánů. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál.
Chrámy staré Mezopotámie, egyptské a řecké kulty, gnostické sekty judaismu, islámu i raného křesťanství , mysterijní školy Mayů a Inků, pohanské rituály plodnosti a jednoty…
Všechny tyto tradice nesou napříč časem i prostorem poselství sexuality jako jedinečného (ale ne jediného!) prostředku osobního rozvoje a léčení těla i duše. Když odhrneme závěs kulturních, sociálních a náboženských obyčejů, za který každá z tradic své pojetí posvátné sexuality schovala, dostaneme se ke stejnému základu. Oslava spojení muže a ženy v jednotě dvou protikladných aspektů, které tvoří náš vesmír – energie a vědomí. Uvědomění si vlastní energetické podstaty skrze to nejpříjemnější, co nám život dal – naši sexualitu. Praktikování nejrůznějších tělesných, dechových a meditačních cvičení pro dokonalé uvolnění na fyzické a energetické úrovni, jemnější či intenzivnější stimulace stále senzitivnějších zón za účelem budování energie, a její rozptyl do celého těla pomocí práce s dechem a vědomím. Tím vším je tělo a vědomí připraveno pro pomalou a kontrolovanou léčivou či extatickou zkušenost prožívanou celým tělem jako zkušenost energetické jednoty s univerzálním bytím, Bohem, Brahmou…
Přeměnou hrubé – pudové sexuální energie na energii jemnou – duchovní, lze dosáhnout hlubokého transformačního procesu rozšiřujícího vědomí, povzbuzujícího imunitní systém a regenerující tělo. Pro moderní muže by mohl být zajímavý fakt, že většina těchto tradic obsahuje i techniky, které dokáží při správném použití oddělit mužský orgasmus od ejakulačního reflexu. Tím jim dává možnost uchování a zjemnění energie vybudované milováním. Tuto energii lze využít jako zdroj kreativity, léčení i radosti ze života.

Pohled tradiční tantry
I tentokrát se na chvíli zastavíme v Indii za Bhagavanem Shanmukhou, Acharyou tradičního tantrického Shaivaismu, učitelem kung-fu a mistrem Shri Kali ašrámu.
Vzpomínám si na jeden úplňkový večer na pláži Talpoona poblíž ašrámu. Seděli jsme spolu v jediné restauraci v širokém okolí, popíjeli sladký masala čaj, koukali se na převalující mořskou masu a vesele diskutovali o mých zkušenostech ze seminářů moderní tantry v Evropě. Jak už bývá Shanmukhovým zvykem, debata probíhala ve veselé, hravé a někdy až brutálně upřímné atmosféře.
„Víš“, říkal, „stavět svůj osobní rozvoj na pouhém zkoumání sexuality je stejné jako pokoušet se postavit rodinnou vilu na základech zahradní chatky. V tantrických tradicích byli zasvěcováni do technik práce se sexualitou výhradně adepti připravení někdy i mnohaletým praktikováním jógy a dokonalou znalostí principů tantrické puji (meditační rituál s pomocí manter a yanter, popsaný v předchozím článku). Tradiční tantra nikdy nezmiňuje změnu přístupu k sexualitě. Tato tradice stojí na poznatku, že dokážeme-li prostřednictvím jógových a rituálních technik kultivovat sami sebe, měnit svoji vnitřní podstatu, začne se měnit i naše sexualita. Měnit možná není to pravé slovo. Skutečná transformace spočívá spíše v objevování a poznávání svého potenciálu. Budeme-li objevovat a poznávat sami sebe jako bytosti, které jsou nejen rázné, sebevědomé a organizačně schopné, ale také jemné, něžné, vnímavé a vědomé, rozšíříme o tyto kvality i svou sexualitu. Dokážeme-li pracovat se svou vlastní energií, je jedno, jestli k ní získáme přístup prostřednictvím milování, tance nebo dechových cvičení. Ve všech případech je to stejná energie a lze ji použít stejnými technikami pro své blaho. Tradiční tantra, jako ostatně většina starověkých nauk, tvrdí, že pročistíme-li svůj vztah k sobě samotným, pročistíme i vztah k ostatním lidem a světu vůbec. A tím samozřejmě i náš vztah k sexualitě a jejímu prožívání.“
Se zatajeným dechem a slzami v očích jsem sledoval Shanmukhův obličej s velkým šedým knírem a pomalu (jako mnohokrát předtím i potom) začal chápat některé ze svých bolestí a proher, způsobených mou iluzí o tantře a sexualitě.

Proč právě tantra?
Proč má tedy v dnešní době právě slovo tantra tak pikantně skandální nádech tajemného erotického učení?
Pro odpověď se musíme vydat pár set let do minulosti. Do doby, kdy angličtí kolonizátoři měli pod svou nadvládou větší část jižní a střední Indie. V té době začali na indický kontinent proudit kromě vojáků, obchodníků a dobrodruhů v menší míře také učenci, duchovní a vzdělaná šlechta. Začalo období velkého přesunu informací a mnohé se bohužel zcela…

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like