Svíčkaři z hájenky a život bez hranic

17.1.2011

Alenka a Vlastimil Bílkovi žijí v současnosti na pomezí jižních a západních Čech ve staré hájovně v lese. Pocházejí z Moravy, ale za posledních 7 let se stěhovali už pětkrát. Vnitřně jim přišly informace, že se mají přesunout a nemusí být ohraničeni jedním místem. Dali si inzerát pro „Život bez hranic“ a jejich cesta vzápětí začala. Vědí, že ještě neskončila a půjdou dál. Je jim dovoleno nahlédnout do lidských informačních polí a za pomoci vyšších léčivých energií pomáhat rozplétat a odblokovávat všemožná trápení. Někdo tomu říká karmické bloky a uzly. Ostatně, na názvu nezáleží. Důležité je, že to pomáhá.

To vše se ale děje pouze se svolením a vlastním rozhodnutím člověka v souladu s vyšší vůlí. Osobní angažovanost Bílkových v tom není zapojena. Oni sami v celém procesu fungují jen jako prostředníci poselství. Po svých životních zkušenostech přijali tuto cestu jako službu ostatním lidem a energiím dobra.

Pracují skrze meditace, osobní konzultace, před nášky. Používají automatickou kresbu, man – try, mandaly, poselství a přeposílání vyšších vibrací. Také vyrábějí osobní a terapeutické svíčky.

A právě svíčkám se v tomto krásném předvánočním čase chceme věnovat. S počínajícím adventem klademe na stůl symbolické kruhové věnce se svícemi a zapalujeme je. V úctě k tradici, v rodinné pospolitosti, ve ztišení a rozjímání.

Svíčky od Bílkových jsou jiné. Jsou všechny vyráběné ručně. S láskou, s léčivou energií, s poselstvím. Vzorů na svíčkách je kolem čtyřiceti. Jsou krásné. Budeme si o nich chvilku povídat… I když musím prozradit, že ze začátku se dvojice do rozhovoru moc nechtělo. Jejich první odpověď zněla: ,,Víte, my jsme skromnější lidé, raději zů – stáváme v pozadí.“ Vzali si čas na rozmyšlenou s tím, že celou věc musí nejdříve procítit. Když jsem za pár dní znovu zavolala, byla jsem moc ráda, že souhlasili.

Bílkovi se svíčkám věnují společně. Vlastimil Bílek je v dílničce vyrábí, technologické znalosti získal při svém putování po světě. Z vnitřního popudu byl veden k tvůrčí činnosti a hledal harmonii barev a tvarů. Říká, že byl nějak veden, aniž by věděl, jak. Svíčky jsou krásné, barevně vrstvené, prořezávané, lesklé. Alenka Bílková ke každé osobní svíčce přidává poselství.

Jakým způsobem vlastně svíčky fungují…
A: Lidé si naše svíčky objednají třeba přes internet, nebo je vidí někde v obchůdku a koupí je jen proto, že se jim líbí. Ve většině případů se stane, že když si svíčku doma zapálí, reaguje úplně jinak než běžná svíčka z obchodu. I když je klid a žádný průvan, svíčka jako by komunikovala, plamínek se třepotá, najednou hoří klidně a jasně, nebo se zvětší a téměř plápolá. Reaguje na každého jinak. Můj muž je úžasný prostředník pro příjem vyšších energií, které způsobují to, že se při zapálení svíčky aktivují a lidé to prostě cítí. Ale to by měli říct spíš oni, jak na ně svíčky působí. Naše pracovní energetické oblasti jsou různého charakteru a my oba dva někdy koukáme, co všechno ty svíčky dělají, protože nám hoří vždycky naprosto normálně. Ale lidé se svíčkami zažívají až neuvěřitelné věci.

To mluvíte o svíčkách, které jsou ale v řadách dodávané třeba do obchůdků. Jak potom fungují ty „osobní“?
V: Ano, tyhle svíčky si třeba někdo koupí pro sebe, nebo dá dál jako dárek. O nás nic neví. Co za svíčkami stojí, jaká práce a energie. Ale pak je překvapený, co mu svíčka začne dělat. A tak se třeba v obchůdku příště zeptá. Někdy se dostane až na nás. Většinou až potom cesta začíná vést dál, třeba k osobní konzultaci nebo vytvoření osobní svíčky.
Alenko, ke každé svíčce přidáváte osobní poselství. Odkud je, kde se „bere“?
Vysvětlení těchto věcí druhým je velmi složité, protože přesahuje vlastně lidské chápání. Vnitřně to vím a procítím, ale nedá se to normálně pochopit. Cítím a vím, co k lidem jde, o čem je jejich osobní příběh, vycítím jejich vnitřní energii. Cítím, jak oni to cítí. Jak na tom jsou, zda to přijímají, či ne. Jakoby se mi otevíraly jejich záznamy v energetickém poli, které tam mají. Navíc se mnou komunikují jejich duchovní poradci, takže já dostanu informace z více stran, a tak se lidé dozvědí příčiny svých problémů, potíží, záležitostí, které je trápí. Odkryji s nimi to, co potřebují vnitřně pro sebe slyšet, aby mohli pochopit, proč se jim děje to, co se jim děje. Během konzultace se uvolňují záležitosti, které v energetickém poli jsou.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like