Střelec

21.1.2011

„Věř a víra tvá tě uzdraví“

…se potřebuje rozvíjet a prosvětlovat temné kouty lidských duší, kde vždy ochotně hledá místečko k zažehnutí plamínku víry a vyššího smyslu. Jeho posláním je rozveselovat a povzbuzovat ostatní, někdy s vražednou upřímností. Musí si hlídat játra, cholesterol a pohybový aparát od pasu dolů. Potřebuje zmírnit nervozitu a posílit krvetvorbu i játra, k jejichž onemocněním je náchylnější. Díky optimismu a přirozené víře v dobro bývají Střelci nejlepšími pacienty. Letos vstoupilo Slunce do znamení Střelce 22.listopadu (11:14 hodin SEČ), a bude jím procházet do 22. prosince (00:38 hodin SEČ).

Podzim ustoupil zimě, mlhy se zvedly a příroda je připravena k zimnímu spánku. Energie devátého znamení zvěrokruhu, Střelce, s sebou nese úplný klid rostlinného světa. Ne však duchovního. Lidé narození v ohnivém znamení Střelce vládnou dynamickou energií, se kterou se často vrhají do studií, rozšiřování vnitřních obzorů, cestování, poznávání nových věcí a jevů. Spíše však věcí spjatých s nadosobními, společenskými cíli. Dovedou se dobře koncentrovat, jsou plni ohnivé síly a touhy po poznání. Adventní čas oživuje legendy, pověsti, úvahy o víře a smyslu života. V tomto duchu také funguje princip Střelce. Na rozdíl od protilehlého znamení na proměnlivé ose – Blíženců, které je praktického myšlení, Střelec hledá v poznání vyšší smysl života.

Lidé narození ve Střelci obvykle bývají nejmírnějšími a nejsnadněji léčitelnými pacienty. Protože mají otevřenou, laskavou povahu a vládne jim optimistická (někdy až přehnaně) planeta Jupiter, jsou velmi důvěřiví. Ochotně poslouchají rady a instrukce lékařů a léčitelů, ale musí opatrně zacházet s negativními sugescemi. Jsou totiž schopni i v legraci míněnou poznámku některého z mnoha střeleckých přátel (či necitlivého lékaře) zachytit a vsugerovat si ji. Samozřejmě to zpomaluje uzdravování, minimálně po dobu, než jej zas lékař znovu povzbudí, nebo než se Střelec nadchne něčím jiným. Pokud jej však lékař povzbuzuje a dává jen dobré rady, uzdravovací schopnost Střelce je téměř zázračná. U tohoto znamení totiž přísloví „Věř a víra tvá tě uzdraví“ platí zcela přirozeně, bez pochyb.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like