Spirulina (Arthrospira platensis)

1.7.2011

Kdysi dávno, když život na Zemi začínal, byly mezi prvními živými organizmy sinice a řasy. Za dobu, co život existuje, se na stejné Zemi změnilo překotným vývojem prakticky vše, ale sinice a řasy zůstaly v téměř nezměněné podobě. Proč asi? Protože se naučily v sobě shromažďovat energii ve formě základních minerálních a dalších látek a pomocí této energie přežívat až do dnešních a pravděpodobně i budoucích dnů. Látky obsažené v řasách se stávají součástí a stavebními prvky pro vyšší organizmy včetně člověka.

Svět se čím dál tím více dělí na svět mnoha chudých a menší – ho počtu bohatých. Je snad až s podivem, že právě ti bohatí, kteří nemají ekonomické problémy, mají na rozdíl od těch druhých problémy s výživou, přestože mají k dispozici tzv. vysoce kvalitní potravu. Hlavní problém je v tom, že taková potrava navíc často přijímaná ve vyšším než potřebném množství, je vlastně potravou, která může i škodit, protože nepodporuje střevní mikroflóru. Zejména tu mikroflóru, kterou mají v nejlepším stavu příslušníci národů konzumující méně upravované potraviny, občas i v nedostatečném množství, ale v nutričně vy – soké kvalitě.

Právě spirulina patří mezi takové zdroje, které mají dostatek minerálních látek, některých vitaminů řady B včetně vitaminu B12, rostlinných bílkovin a dokonce obsahuje základní mastnou kyselinu GLA. A nemusíme až někam k moři. Takové organizmy lze nalézt i ve sladkých vodách. Jedna z mno ha dostupných sladkovodních řas se specifickým názvem Spirulina (Arthrospira platensis), je přímo pokladnicí, kromě již jmenovaných látek, je též zdrojem chlorofylu, fykocyaninu, železa dokonce ve snadno přijatelné – chelátové – formě, vápníku, zinku, draslíku a hořčíku. Nezanedbatel – ný je obsah selénu, draslíku, jódu, chromu, lithia a manganu. Připočteme-li takové prvky jako je beta-karoten či vitamíny skupiny B, kyselinu gamalinolenovou, kyselinu linolovou či fenylalanin a prakticky veškeré mastné kyseliny, máme zde před sebou jednoduchý rostlinný unikát využitelný perfektně i pro člověka, který jistě pomáhá v obraně člověka proti útokům vnějšího světa.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like