Sny pro lehkost bytí

1.7.2011

část 1.

Lehkost bytí se mimo jiné projevuje ve snech a touhách. Řadu věcí v nich snášíme a přijímáme snáz a lépe než v realitě každodenního života. Je pro nás totiž jednodušší podívat se i na věci velmi závažné, obtížné a hluboko ukrytá témata v nás právě skrze sny. Naše duše k nám hovoří jazykem snových, barevných obrazů. Jazykem symbolů. Pradávnou řečí, řečí světa, která je srozumitelná všem. Díky dnešnímu způsobu žití a bytí jsme se částečně od těchto našich snových rádců odpojili a přestáváme jim naslouchat. Lépe řečeno, děláme, že je neslyšíme, ale přesto poselství ukrytá a vyslaná ve snech přijímáme. Důležité je to, co s nimi pak uděláme, jak s nimi naložíme dál. Budeme se jimi vůbec zabývat? Mají pro nás váhu? Dáváme jim skutečně tu úctu a význam, který jim náleží? Bohužel toto se děje již výrazně méně. Máme různé způsoby zacházení, buď sny vytěsníme ihned, nebo je raději rychle zapomeneme, či je dáváme k dobru jako historky pro své bližní a známé …většinou s úvodem: „Tak si představ, co se mi dnes zdálo…..“

Často však tímto nevědomě doslova zahazujeme cenné dary a poselství své duše, směrovaná pouze nám samotným. Možná se po přečtení tohoto textu něco uvnitř vás změní, možná nikoliv. Každopádně informace se k vám dostává a jak s ní naložíte, je čistě na vás. Ti, kteří jsou naladěni na objevení toho, co nabízejí další řádky, jsou vítáni.

Sny mají vždy léčivou moc, ať už se nám jeví jakkoli hrůzostrašně, krásně „ujetě“ nebo nesmyslně. No a co s tím dál? To první je uvědomění, že sen je tu pro mě a je to dar. Každý sen je samozřejmě jiný – jiný obsah, jiná barevnost, vyzařuje z něj jiná dynamika a energie. Některé můžeme klidně zapomenout a nechat odejít. Jsou to takové ty čistící, běžné sny, které zpracovávají každodenní realitu a navozují rovnováhu. Objevují se také jiné sny, které nám takzvaně „nedají spát“ a stále o nich víme. Ty jsou hodně důležité. Proto na nás jaksi stále dorážejí a jsou pořád živé. Možná nás i zneklidní. Když je neuposlechneme, mají tendenci se v další části života vracet. Některé sny si dokonce pamatujeme celý život, cítíme jejich sílu, která nás ohromí. Egypťané říkali, že to promluvil Bůh.

To nejlepší, co můžeme pro začátek udělat je sen si hned po probuzení – ať už v noci, nebo ráno – zapsat. Takový deníček a propiska rovnou u postele jsou velmi praktičtí pomocníci. Po zapsání jsem v klidu, všechny informace jsou uchovány a mohu klidně dál pokračovat ve spaní – a třeba přijde pokračování – anebo vstanu a začnu svůj den. Až se mi bude chtít, nebo se objeví vhodná příležitost, ke snu se vrátím a podívám se na to poselství. Velmi účinné je také dát svému snu nadpis. Krátký výstižný titulek, který první dojem a pocit zachytí.

A co sny hrůzostrašné, kterým se říká noční můry? Z mé zkušenosti jsou to často sny, které na sebe skutečně potřebují již výrazně upozornit, nějak námi uvnitř zatřást – což strašidelný sen hravě dokáže. Jde o vnitřní alarm, pozor, pozor, tohle je pro tebe důležité a vyžaduje si to tvou pozornost. Naštěstí je naše duše tak laskavá, že témata, kterým pozornost nedáme, pro nás zopakuje. Někdy se nám stejný sen opakuje znovu, nebo v drobných detailech vypadá jinak. Ale stále se jedná o totéž téma. Třeba se vám zdají v rozmezí půl roku 4 sny, v nichž se objevuje koupelna. Pokaždé vypadá jinak – jednou je ohromná, prostorná a velká, jindy malá, úzká a je v ní pouze kyblík s vodou, jednou v ní neteče voda, nebo naopak praskne hadice od sprchy a voda teče všude – ale symbolika odkazuje stále k jednomu tématu, tím je koupelna. Důležité je pak zjistit, co to je pro VÁS koupelna. Jaký představuje symbol. Co si s koupelnou spojujete? Jaký pocit se objeví?

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like