Setkání poradců celostní medicíny v Brně

5.3.2013

2. 2. 2013 jsem svolala do Brna poradce celostní medicíny, kteří se při své práci nevyhýbají zjišťování a odstraňování parazitární zátěže. Pochopitelně v rámci celé mikrobiologie a dalších detoxikačních postupů. Sešlo se nás téměř padesát a mezi účastníky byli i lékaři.

Naším cílem bylo poznat se, vyměnit si zkušenosti a novinky, ujednotit postup práce. Setkání bylo neformální a trochu hektické, protože přijelo mnohem více poradců, než bylo původně nahlášeno. Poradci, pracující se všemi typy diagnostických přístrojů, přijeli z Čech, Moravy i ze Slovenska. Seminář zahájila paní mgr. Jarmila Podhorná z fi rmy Naděje a představila nám preparáty, které by nám mohly práci ulehčit. Zajímavý je pro nás především preparát PLASMOFIT, HELMIFIT, PSORICALIS, FIT-COLON (bylinné) a další. Operativně také připravila a rozdala testery se vzorky preparátů. Kdo z poradců, kteří se setkání neúčastnili, by chtěl s jejími preparáty pracovat a ověřovat si jejich účinnost přímo na klientovi, může se dodatečně obrátit na fi rmu Naděje.

Vystřídalo se celkem šest přednášejících. Pan Filinger z Prahy přijel z mezinárodního homeopatického kongresu. Představil novinky z oblasti homeopatie a přivezl vzorky homeopatik-kompozity, které by měly napomoci stimulovat organismus k vyloučení různorodé parazitární zátěže. Homeopatika byla testována s úspěchem na lidech i zvířatech. Pan Filinger je schopen na požádání zhotovit homeopatikum „na míru“, podle naměřených parazitárních zátěží. Pan Kašpar z Prahy mluvil o využití laseru pro lokální léčení. Laser je možno napojit na zapper a měnit frekvence podle zátěží, které byly klientovi testovány. Pan Penkala z Ostravy mluvil o nově vyvíjeném přístroji, který dokáže chránit před elektrosmogovým poškozením informace, nahrané do lihovodných preparátů. Tímto přístrojem bude možno také preparáty nahrávat. Pan Matejček z Handlové nás seznámil s novým diagnostickým přístrojem IMEDIS. Je to první diagnostický přístroj tohoto druhu na Slovensku i v Čechách. Dosud s ním pracovala jen MUDr. Jelisejevová v Moskvě a její tým. Přístroj zvládá širokou škálu úkolů od diagnostiky segmentové, diagnostiky EAV, akupunktury po možnost vysílání léčebných frekvencí podobně jako plasmový generátor. Je zde i možnost nahrávat individuální preparáty klientovi na tělo. Paní Vomáčová z Tábora mluvila o zkušenostech s léčením velmi malých dětí a zkušenostech s užíváním preparátů fi rmy Naděje. Obětaví ,,Aromáci“ všem připravili zdravé svačinky. Sama jsem mluvila o vyzkoušených postupech při odstraňování parazitární zátěže. Příště už budeme muset objednat velký sál!

You Might Also Like