Seriál o pohybovém aparátu – páteř

6.10.2011

Páteř – I. část

Vrozená onemocnění páteře

Při narození dítěte se většina vrozených vad na páteři klinicky neprojevuje. K diagnostice postižení dojde obvykle až během vertikalizace a růstu. Dojde postupně k demarkaci deformit či vývoji nervového postižení – asymetrie až absence pohybu, později asymetrie až absence citlivosti pokožky.

V následujících odstavcích projdeme jednotlivé typy vrozených vad a orientačně nastíníme možnosti jejich léčby.

Meningomyelokéla je způsobena neuzavřením neurální trubice a páteře (neuzavření oblouku obratle se zde označuje jako spina bifida aperta). Podle míry postižení vyhřeznou z páteřního kanálu směrem vzad buď jen obaly míchy, nebo i celá mícha. Nebezpečnost vady vzrůstá s velikostí a obsahem výhřezu. Obecně také platí, že čím výše (blíže k hlavě) je uložen výhřez, tím je postižení větší. U rozsáhlých postižení je často přítomna deformita páteře a neurogenní defi – cit pod místem postižení. Takto postižené míšní struktury jsou ohroženější infektem (meningitidou). Těžké postižení vyžaduje obvykle neurochirurgický zákrok.

Spina bifida occulta znamená neuzavření obratlového oblouku, zde ale bez výhřezu nervových obalů. Toto postižení je obvykle bez následků pro nervovou tkáň a bývá náhodným nálezem při vyšetřování páteře z jiných důvodů než zjišťování tohoto postižení.

Klippel-Feil syndrom je označení pro vrozené spojení dvou nebo více krčních obratlů. Postižené obratle mohou být i jinak deformované, klínovité půlobratle a podobně. Krční páteř bývá často ukloněná ke straně, zkrácená. Hranice vlasů je uložena níže. Podle dynamiky vývoje je ovlivněna i terapie – častěji konzervativní, bez operace.

Bazilární imprese značí narušení baze lební často s postiženým či chybějícím prvním krčním obratlem. Často je toto postižení spojené s úklonem či předklonem hlavy, narušuje průtok mozkomíšního moku z oblasti mozku do páteře, tím vzniká přetlak v oblasti mozku a takzvaný hy – drocefalus. Pokud vada způsobuje i postižení nervových struktur, je indikováno chirurgické řešení.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like