Sen, který se splnil – Bylinkářka 21. století

5.9.2012

Také u nás jsou místa plná přírodních krás, jako kdyby na ně „nemohla“ současná špína, chemie, odpady, prach. Jasně zelené louky a pastviny se vzpínají vzhůru do kopců, les dýchá vůní jahod, maliníku a ostružin, podhoubí čeká na déšť – chce vydat plody. Mezi jednotlivými obcemi se lidí potká jen pár. V Brodku u Konice, v utěšené krajině zhruba hodinu autem od Brna po okresních silnicích, sídlí firma Naděje. Založila ji mgr. Jarmila Podhorná.

„Naděje je člověkem vnímanou šancí možného přínosného výsledku ve zdánlivě neřešitelné situaci, která následně vytváří víru v pozitivní výsledek.“

Brodek se vine kolem silnice, která neutěšeným stavem povrchu připomíná tolik silnic v republice: inu, nedávno se místní konečně dočkali kanalizace! Paní mgr. Jarmila Podhorná se narodila o pár kilometrů dál, 9. června 1943. Provdala se, vychovala děti a po celý svůj pracovní život vyučovala přírodopis. Vždy ji zajímala příroda v plné šíři a souvislostech. Sháněla informace, kopírovala si zajímavé texty, sledovala příběhy nemocných lidí, tak se vlastně dostala k léčbě prostředky, jimž dnes říkáme alternativní. Sama kdysi pracovala například s přístrojem jménem Stimul (tehdy šlo o Stimul 3, později nesl č. 5). Chtěla prostě pomáhat lidem, neboť svět je pro zdravého člověka příjemnější, veselejší. Člověku nejbližšímu pomoci nedokázala: po odchodu do důchodu ji opustil manžel, když ho postihla tzv. rychlá rakovina. Paní Jarmila byla smutná, nikoliv však bezradná. Jednoduše se nedala. Založila bylinkovou zahrádku a ve sklepě domku, kde žila s celou rodinou, zkoušela výrobu různých tinktur a mastí z bylin. Dodnes vzpomíná, jak jednoduché měla pomůcky: umyvadlo, plenu, byliny, potřebný roztok a především vlastní ruce. Přesně jak byla po celý život zvyklá, s úctou k poznatkům a se skromností sobě vlastní důkladně prostudovala všechny dosažitelné prameny, promýšlela souvislosti a od čajů pomalu přešla k tinkturám. Přírodní léky vyzkoušela na sobě, v rodině a mezi přáteli.

„Rok jsem se srovnávala s poznatky americké léčitelky a lékařky dr. Huldy Clark. Ano, hladověla jsem, protože tělo potřebovalo vyčistit. Vrátila se mi barva vlasů, které předtím zešedivěly,“ vypravuje. „Příroda je mocná čarodějka a čerstvé šťávy z bylin dovedou pomoci i v situacích těžko zvládnutelných. “

Mimořádně ji zaujala čínská medicína a gemmoterapie. Však kvůli nim nahlédla do nejednoho staršího i moderního herbáře. Velkou sílu k dalšímu hledání jí dodaly přednášky Jiřího Janči a Josefa Zentricha. Síla pupenů totiž zřejmě přesahuje všechno, co si umíme představit: právě pupeny, klíčky a zárodečné tkáně obsahují spoustu regeneračních prostředků, jakými jsou vitaminy, minerální látky, rostlinné hormony. Pokud se správně zpracují, vytvoří v lidských rukou léčivo, které regeneruje a omlazuje organismus, stimuluje centrální nervový systém, zvyšuje imunitu a léčí konkrétní nemoci. Dokonce se předpokládá, že by mohly zasáhnout i proti nemocem dosud neléčitelným. „Hned mi bylo jasné, že to je léčba budoucnosti, léčba 3. tisíciletí, “ říká.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like

  • instagram takipçi hilesi 19.11.2021 at 11:12

    super god