Šaman na Dunaji

4.3.2013

Karol Gugyela každodenně pozoruje život ze své rotundy a přes kilometr široký Dunaj má výhled na nádhernou ostřihomskou katedrálu. Za svými klienty jezdí na východ do Prešova nebo třeba do Bratislavy, ale čím dál častěji se vydává západním směrem, k nám do Čech. Má velmi široký záběr, v životě už vyzkoušel ledacos. Věnuje se hlavně neviditelnému Světu, energiím a jevům, které nelze vědeckými metodami jednoduše vysvětlit. Na otázky odpovídá s neuvěřitelným vnitřním klidem a člověk má pocit, že se právě teď s ním ocitl v jiné realitě.

Jaká je podle vás defi nice zdraví?
Zdraví, to není jen jednoducho deficit lékařske diagnózy, ale o mnoho víc. Zdraví komplexně také znamená mít takovou práci, za kterou dostanete nejen fi nanční, ale i morální ohodnocení, mít harmonické sociální i osobní vazby a přitom cítit, že žijeme sám v sobě a jsme šťastní.

Tento šťastný model ale většina lidí nejspíš nemá. Co je naopak příčinou disharmonií a neklidu?
Příčiny mohou být dvojí, vnitřní a vnější. Mezi vnitřní potíže můžeme zařadit nevyřešené zátěže a bloky především z minulosti. A to jednak z minulosti velmi dávné, z prenatálního věku, porodu, raného dětství a také pozdějšího období. Převážná část zátěží se nachází na tzv. podvědomé úrovni, kam se člověk jednoduše nedostane. Cesta tam vede například přes regresívní terapii nebo kineziologii apod.

Přednášel jste několik let v Praze na škole vědomého rodičovství. Jedním z témat byl tzv. rebirthing. O co se jedná?
Rebirthing je vlastně v překladu znovuzrození. Je to metoda, která patří do tranpersonální psychologie (dále jen TP). Rebirthing pracuje se změněným vědomím, se stavem absolutní otevřenosti a přímé komunikace se svým podvědomím. Jestliže se člověk ocitne ve stavu změněného vědomí – tzv. tranzu, je schopen provádět změny v osobní rovině v minulosti i budoucnosti. Do tranzu se lidé v dnešní době dostávají nejčastěji prostřednictvím alkoholu nebo psychotropních látek. Nejbezpečnější je ovšem cesta pomocí dýchacích technik.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like

  • instagram takipçi hilesi 24.7.2021 at 14:38

    Nice brooo

  • buy followers 8.11.2021 at 6:03

    Nice brooo