Ruka, náš nejdokonalejší nástroj a její onemocnění

1.7.2011

Ruce jsou naše nejšikovnější nástroje. Již během prvního roku života se s nimi učíme zacházet a využívat jejich obratnosti. Jejich používání je pro nás každodenní samozřejmostí a pro naprostou většinu z nás je omezení jejich hybnosti, porucha funkce či dokonce ztráta jen těžko představitelná.

Onemocnění v oblasti rukou můžeme dělit z několika různých hledisek například na vrozené a získané, zánětlivé a nezánětlivé. Vrozené onemocnění rukou zahrnuje nejčastěji odchylky v počtu či tvaru prstů a jejich řešení je v převážné většině chirurgické a to na specializovaných pracovištích. Získaných onemocnění je celá řada, v následujícím přehledu jsou zmíněna onemocnění v oblasti ruky, s nimiž pacient nejčastěji přichází do ortopedické ambulance.

Artritické postižení kloubů ruky
Artrosa je vůbec nejčastějším onemocněním kloubů. Její výskyt stoupá s věkem a rentgenové známky artrosy nacházíme u téměř 70 % osob starších 65 let. Její vznik není zcela objasněn, ale většinou se předpokládá souhra několika různých faktorů, jakými jsou věk, vrozené dispozice, metabolická onemocnění či mechanické přetížení v důsledku dlouhodobé fyzické námahy. Podle vzniku ji můžeme dělit na primární, kde je příčina neznámá, a sekundární, kdy je její vznik dán následkem úrazu, vrozené vady metabolického či systémového onemocnění. Nejčastěji postiženým kloubem na ruce je kořenový kloub palce. Postupně dochází k poruše výživy chrupavky, která může vyústit v její kompletní destrukci a v konečném důsledky poškození i kolem kloubních tká ní, jako jsou vazy či kloubní pouzdro. Její vývoj je zpravidla pozvolný, trvající roky. Projevuje se bolestí či otokem po námaze nebo po delším období klidu, tzv. startovací bolesti.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like