Rozšifrování tajemných slov

2.3.2012

21. století s sebou přineslo úžasný rozvoj technologie a rovněž nutnost tuto technologii používat jak v soukromí, tak i v podnikání. Internet a sociální sítě, internet a virální marketing. Kdo není na internetu, jako by nebyl. Kdo není na sociální síti, jako by nebyl. Zní to jako novodobá hesla prvomájových průvodů, ale posuďte sami.

Podle celosvětové studie společnosti Regus jsou jedním z důležitých nástrojů podnikání sociální sítě. Studie rovněž uvádí, že nejoblíbenějším způsobem využívání sociálních sítí je udržování obchodních kontaktů a členství ve speciálních zájmových skupinách. A proto se zaměříme na možnost využití sociálních sítí pro podnikaní a proklamaci služeb, jež poskytují jak samostatní terapeuti, tak i větší holistická centra.

Používáním sociálních síti jako zdroje informací terapeut získává kontakty, informuje o poskytovaných službách, zaměřuje se na trh se zá – měrem získat potenciální klientelu s aktivním zájmem, utužuje důvěru svých dosavadních klien tů, vytváří tedy skupiny zákazníků, kontaktuje je a svým způsobem i řídí. V tomto článku se podíváme na některé hlavní sociální sítě, které terapeuti mohou používat, nabídneme radu a pomoc, jak správně a efektivně sociální media používat, a také nabídneme pár tipů, jak přilákat internetové návštěvníky právě na vaše stránky.

S více než 200 miliony uživatelů může Twitter zjednodušit kontakt s jak potenciálními klienty, tak i s dalšími zaměstnanci a podnikateli v daném oboru. Problém této sítě je, že zatím neumí česky. Twitter byl vytvořen ve Spojených státech amerických v roce 2006 Jackem Dorsey a po úspěchu začal být rozšiřován do dalších států. Takže zatím umí anglicky, japonsky, francouzsky, italsky a španělsky. Ale neztrácejte naději, nedávno společnost provozující Twitter zpřístupnila nové rozmezí, které dobrovolníkům a nadšencům umožní podílet se na vytváření překladů, takže se dá předpokládat, že i TWITTER bude umět česky velmi brzy. Vždyť přece na nás Čechy si jen tak nepřijdou.

Zatím tedy nezoufejte, TWITTER je jednoduchý a může vám být velmi užitečný i bez znalosti angličtiny nebo dalšího z uvedených jazyků.

Na Twitteru vytváříte tzv. mikroblogy nebo-li TWEETY v rozsahu 140 úhozů, takže nikdo nemá šanci rozesílat dlouhé a nudné eseje. Mikroblogování vás nutí vyjadřovat se úsporně, přesně a výstižně, a k tomu všemu navíc poutavě a neotřele, abyste našli své followers, tj. čtenáře, klienty a přiznivce. Tím, že si vytvoříte svůj účet a zaregistrujete údaje, jako jméno (doporučujeme uvést skutečné jméno, nikoliv přezdívku, pokud chcete, aby vás našli), email, profi lovou fotografi i, popis podnikání a webovou adresu, můžete pak sledovat obchodní kontakty, podrobnosti o daném oboru a klientech, prezentujete sebe a své podnikání svými tweety a umožníte potenciálním zájemcům své mikroblogy retweetovat tj. přeposílat dalším zájemcům. A stejně tak vy se můžete inspirovat informacemi, které získáte z jiných tweetů.

Pokud se na tweetování dáte a zalíbí se vám tvořit své mikroblogy, omezte se pouze na tři denně, abyste své odběratele (followers) nezahltili informacemi, a tak je neodradili. Ve svých tweetech může uvádět odkazy na fotografi e, stránky, informovat o zaváděcích cenách či produktech. Nebojte se twitteru, je bezpečný a snadný. Při každém podnikání je nutno se zaměřit na cílovou skupinu, získat o ní co nejvíce informací, a k tomu je Twitter ideální. Firmy užívají Twitter stále více k publikování informací, ke své propagaci, ke komunikaci se zákazníky a k budování značky.

Pro úplnost uvádím i defi nici z Wikipedie: Tweety jsou textové příspěvky dlouhé maximálně 140 znaků, které se zobrazují na uživatelově profi lové stránce a na stránkách jeho odběratelů (followers). Přispěvatelé mohou omezit doručování příspěvků pouze na okruh svých přátel nebo, což je výchozím stavem, povolit přístup k příspěvkům komukoliv. Uživatelé zasílají nebo dostávají tweety přes stránku Twitteru, pomocí SMS zpráv nebo externích aplikací. Služba je na Internetu zdarma, ale zasílání SMS zpráv je za běžný poplatek poskytovatele telefonních služeb.

Ūspěšnost svých mikroblogů si ověříte snadno monitorováním počtu čtenářů – odběratelů, přeposíláním svých tweetů a jejich reagujícími tweety na vaše informace.

Chcete-li začít tweetovat, navštivte www.twitter. com a get started (začněte).

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like