Rak

1.7.2011

Vstupem Slunce do znamení Raka, o letním slunovratu, je dosaženo vrcholu ročního cyklu. Nejdelší den se střetává s nejkratší nocí. Slunce je v nejvyšším postavení, jeho hřejivé paprsky dopadají všude tam, kde je třeba, kde je příroda přijímá s otevřenou náručí, toužící po oplodnění a zrání. Vše zraje, matka příroda se raduje svými zrajícími plody, vše dostává již konkrétní, zřetelný tvar a formu. To vše ovlivňuje i naši mysl, city, duši. Za teplých nocí pozorujeme hvězdy a Měsíc, sníme, rozjímáme, necháme se v souladu s těmi mocnými, emotivními, ale také přirozenými silami prostupovat a pronikat více do samého „středu sebe sama“. Rak totiž, přes svou zdánlivou plachost, emocionalitu a senzitivitu, snad pod zvýrazněným vlivem proměnlivé Luny jakožto račího vládce, patří k základním – tedy kardinálním – znamením. Jeho potenciál a na první pohled ne až tak patrná síla, jsou velké. Letos vstupuje Slunce do znamení Raka 21. června 18:16 hodin a bude jím procházet do 23. července 05:11 hodin SELČ.

Račí princip
Luna je symbolem ženského principu, plodnosti, mateřství, citovosti, emocionality, duše. Astrolog prozkoumává pozici Luny v horoskopu velmi pečlivě, protože spolu s pozicí Slunce a ascendentu je to jeden z nejdůležitějších určujících prvků. Ať už z hlediska povahy, tak i zdravotní diagnostiky. Luna, která astrologicky vládne právě znamení Raku, mu tak zdůrazňuje výše jmenované hodnoty. Raci jsou tedy emociálně ladění, velmi citliví, zaměření na rodinu a domov, děti, jsou velmi pečující a starostliví. Tím domovem nemusí být jen jejich vlastní příbytek, ale také vlast. Často jsou to tradicionalisté, protože zvyky, minulost, rodokmen, kořeny a historie vůbec je velmi zajímá. S tím souvisí někdy i lpění na minulosti, zatuhlost pohnout se z místa a ulpívání i na již přežitých věcech, vztazích, vzpomínkách. Takovéto lpění jim ale moc nepomáhá v rozvoji, protože změny a vývoj jsou nevyhnutelné, jsou proces života. Život se nesmí stát fosilií, archivací vzpomínek a sněním a probíráním se minulostí. Dokud si to Raci neuvědomí, může se to negativně projevovat v jejich povaze. Jsou vnímáni jako snivé, romantické duše, bázlivé a nesebevědomé osoby. Vystačí si se svou fantazií, je dobře, pokud ji alespoň rozvíjejí v nějaké tvůrčí podobě, tedy výtvarných, hudebních, literárních či uměleckořemeslných formách.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like