Prvních tisíc dnů života

29.3.2021

Mnohé odborné studie i každodenní praxe naturopatů z celého světa ukazují, že prvních tisíc dnů života dítěte, tedy od početí do druhých narozenin, hrají je nenahraditelnou roli v jeho budoucím zdraví. Nazývají se „window of opportunity“, tedy oknem příležitosti, jejíž promarnění se velice těžce nahrazuje.

Dětský biom
Vývoj mikrobiomu (nejen ve střevě) novorozence je zahájen okamžikem porodu a následně se rozvíjí a vytváří nejlepší základ pro zdravé střevo a celkové zdraví na dlouhé roky dopředu. Je ovlivňován již v těhotenství věkem a stavem matky, pak samotným porodem a jeho průběhem a následnou výživou, kojením či umělým mlékem, užíváním antibiotik, ale i kontaktem s matkou, otcem a okolím.
Například císařský řez novorozence ochudí o pestré vaginální kmeny, kterými je novorozenec přirozeně vystaven během porodu. Studie dokazují, že děti narozené císařským řezem mají vyšší riziko vzniku potravinových alergiií, astmatu či obezity v důsledku opožděné kolonizace bifodobakterií s možností vyššího rozvoje bakterií rodů Escherichia a Klebsiella.
U císařem narozených dětí nebo při časném použití antibiotik pak může být řešením speciální kmen B.Breve M-16V®, který byl izolovaný ze střev zdravých dětí a je používán v novorozeneckých jednotkách po celém světě. Přes 36 studií potvrdilo pozitivní vliv u dětí narozených sekcí či dostávajících antibiotika v prvních dvou letech života na úpravu mikrobiomu a redukci negativních kmenů ve střevě. Podává se kolem třetího roku věku, kdy je tendence ke stabilizaci mikrobiomu, a může tak být jedním z nástrojů, jak „rozbité okno příležitosti“ opravit:

Imunita
Během prvních let života pomáhá mikrobiom trénovat imunitní systém, což mu umožňuje v budoucnu rozlišovat přátelské a nepřátelské bakterie. Studie například prokázaly, že nerovnováha bakteriálních kmenů souvisí s rozvojem atopie a alergie. O mikrobiomu je známo, že ovlivňuje získanou imunitu několika způsoby, jedním z nich je aktivace a diferenciace T-buněk skrze dentrické buňky střeva. Ve studii Hulshof et al. (2018), zkoumající imunitní modulaci u kojenců s těžkou atopickou dermatidou, vedlo užívání B.Breve M-16V® a prebiotik ke stabilizaci poměru imunitních „ramen“ Th1/Th2 a zlepšení symptomů.

Koliky
Koliky se běžně vyskytují u novorozenců a mohou být spojeny s mikrobiální nerovnováhou a nízkou rozmanitostí kmenů. U dětí s často se vyskytující kolikou bylo prokázáno nižší zastoupení bifidobakterií na úkor patogenních kmenů, opět častěji u dětí narozených císařským řezem, kdy následné podávání B.Breve M-16® riziko dalších kolik výrazně snížilo.

Atopická dermatitida (ekzém), astma a alergie
Atopická dermatitida je typicky spojována se zvýšeným počtem T-pomocných lymfocytů.
V placebem kontrolované studii u kojenců bylo podáváním B.Breve M-16V® kojencům s ekzémem dosaženo výrazného zlepšení alergických a kožních projevů, snížení sípání a prelevance astmatu a zmírnění citlivosti na kravské mléko.

Celý článek najdete v Nové Regeně 03/2021.

You Might Also Like