První školení o používání kysličníku chloričitého pro zdraví v ČR proběhlo…

5.11.2012

Konečně přišel den „D“

……Knihy,film, informace na internetu, v časopise  a v knížkách nestačí…..lidé potřebují více a více informací o využití kysličníku chloričitého pro lidské zdraví. A tak vznikl nápad uspořádat i u nás v České Republice praktické školení, kdy by se lidé, kteří se kurzu zúčastní naučili praktické dovednosti o používání tak skvělé látky.

Na světě těchto kurzů již probíhají desítky (Dominikánská republika, Mexiko, Německo…) ale u nás, v tak malé zemi…… Nemyslitelné , nemožné……Tato myšlenka byla několikrát zapovězena , několikrát vzkříšena……avšak sílící tlak veřejnosti, lidí kteří chtějí vědět, lidí samostatně uvažujících, lidí unavených z bezvýsledných pokusů „bílé“medicíny o vyléčení, vzrostl do té míry, že už nešlo dál čekat. Doba dozrála.

Po zvážení všech pro a proti se našel optimální termín na konci září. Od čtvrtka do neděle, každý den od 9 do 16 hod.

Obavy byly značné. Investigativní novináři, skeptici, kontroloři,inspektoři a různí samozvaní odborníci na MMS… Zrovna tak byl ale značný zájem ze strany veřejnosti.

Z bezpečnostních důvodů byl maximální počet osob na jedno praktické školení stanoven na max. 25 osob. MMS není hračka, jak zdůrazňuje ve svých knihách Jim Humble a tak jsme museli postupovat i my. Poptávka byla větší než nabídka, ale nedalo se nic dělat, na některé zájemce se prostě nedostalo.

Náročná příprava, výběr vhodných prostor, nákup veškerých pomůcek a v neposlední řadě také zajištění účasti pana Andrease Kalckera na tomto školení.

První den praktického kurzu začal podle plánu. Po počáteční nervozitě a obavách, školitel podrobně seznámil účastníky s podstatou funkce kysličníku chloričitého, s jeho chemickým fungováním v lidském těle, s jeho úžasným potenciálem v léčbě nemocí i s problematikou užívání.

Během následujících 3 dnů školitel s účastníky prošel názorně a prakticky všech 18 protokolů, tedy způsobů užívání kysličníku chloričitého. Účastníci kurzu si prakticky vyzkoušeli například čištění zubů, ranní hygienu, kapání slabého roztoku kysličníku chloričitého do očí, do nosu, inhalace pomocí ultrazvukového inhalátoru, použití DMSO, koupele nohou, 8 hodinový protokol 1000, desetihodinový protokol 2000, postřiky kůže, aplikace kysličníku chloričitého v pytli, přípravu MMS 2 i výrobu CDS. Všichni přítomní se seznámili i s problematikou autistických dětí a prací paní Kerri Rivery jež děti uzdravuje právě pomocí MMS a má ohromné výsledky, o kterých se moderní medicíně může jen zdát.

Velmi zajímavé bylo složení zúčastněných osob. Kurzu se zúčastnila lékařka, chemik, kybernetik, masérka,bývalá profesionální tenistka, podnikatel se stavební firmou.

[hidepost=0][/hidepost]

 

You Might Also Like

  • Saskatoon move out cleaning 10.6.2021 at 8:13

    Then return to the kitchen and start scrubbing. Don’t forget to wipe down the inside of the microwave. Clean toilets last.