Probudit se, tančit, milovat a meditovat

3.11.2012

Na své cestě životem potkáváme mnoho věcí, situací, lidí, přátel, partnerů… Někteří projdou naším životem a nezanechají v nás nic. Jiní nás mohou oslovit natolik, že v nás zanechají hluboký prožitek. Pomohou nám v životě, když to doopravdy potřebujeme, a my se posuneme dál ke zdraví, štěstí, pohodě…

Jedna z takových bytostí, která pomáhá měnit život lidem, aby byli šťastní, zdraví a svobodní, je vědomá masérka, terapeutka a žena, která celý život hledala cestu světla, aby ho mohla předávat dál – Jitka Jedličková. Když jsem ji potkala, měla úsměv přes celou tvář a cítila jsem se v její blízkosti velmi příjemně.

Po našem rozhovoru jsem ani chvilku neváhala a navštívila ji v regeneračním a diagnostickém centru Avasa na Florenci. Na tomto setkání jsem se dozvěděla řadu informací, které ve mně vyvolaly zvědavost. A tak jsem se nechala masážní metodou Awakening namasírovat. Nebyla to jen masáž svalů a těla, ale pociťovala jsem účinky hlavně ve svých energiích a mysli. Během dvou hodin masáže jsem prožila něco nádherného, hlubokého, a to nejen díky technice Awakening, ale také díky Jitce, ze které vyzařovala pohoda, klid a mír. Na závěr jsem dostala dikšu – Požehnání milosti. Pocítila jsem lehkost a dětskou radost. Můj den byl naplněn světlem a pocitem lásky a klidu.

Zajímavé bylo to, že po pár terapiích, které mi Jitka doporučila, jsem si začala uvědomovat také změny ve svém fyzickém životě. Upravoval se mi vztah s partnerem a začalo se mi celkově dařit lépe. Jitka mi vysvětlila princip masáže Awakening, který se díky práci se záměrem dotýká našich skrytých programů a my tak můžeme odevzdat věci, které máme v sobě hluboko uložené a které nám brání v tom, abychom se osvobodili od své mysli.

Jitko, proč se zaměřujete nejvíce na masážní terapii Awakenig?
Za svou dvacetiletou praxi jsem vyzkoušela několik typů masáží, ale s tak rychlou pozitivní reakcí klientů a zpětnou vazbou jsem se setkala poprvé až u masáže Awakening. Co to vlastně je masáž Awakening a v čem je její účinnost? Awakening je probuzení. Probuzení našeho těla, probuzení naší duchovní síly. Awakening je sestava meridiánové, ayurvédské masáže, čínské tlakové masáže, akupresury, refl exní terapie, tibetské refl exní terapie, baněk, mox a lymfatické masáže. Je výběrem a sjednocením účinných okruhů, které vzájemně na sebe reagují. Propojují se na úrovni fyzické, mentální, emocionální, psychické a duchovní, proto masáž za sebou nechává tak dobré výsledky. Dotýká se principů a mechanizmů, které jsou v nás uloženy. Působením speciálních poloh prstů, tlaku a tahu se aktivují obvody, které působí na neurobiologickou složku člověka. Tyto obvody aktivují naše programy, neprožité uložené emoce, vzpomínky, které ovlivňují naše zdraví a rovnováhu. Velkou úlohu hraje záměr, který je do masáže vložen. Hlavní úlohou masáže Awakening je propojení našeho vnitřního vnímání s venkovní realitou. Být v přítomnosti, prožívat naplno věci, přijmout realitu takovou, jaká je. Odráží se to v nově nabyté rovnováze a posílení zdraví na úrovni fyzické, psychické a duchovní. Důležitou součástí masáže Awakening a jejího vlivu na klienta je práce se záměrem, který hraje svoji roli v procesu uzdravování a prožívání štěstí. Je také určena těm, kteří se chtějí posunout sami ve vědomí a zdraví. Mohu ji velmi doporučit i maminkám, které jsou v očekávání.

Co řeší Awakening?
Z 90% procent po správně provedené masážní terapii Awakening odeznívají alergické a astmatické záchvaty. Již po první masáži se detoxikují játra, slezina, slinivka, ledviny a lymfatický systém. Zkušenost je taková, že již po třech hodinových terapiích, které jsou odborně provedeny, lze zharmonizovat kolísavý tlak, problémy s nespavostí, přejídáním, se stavy úzkosti a deprese.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like