Přirozená lateralita = mozek v rovnováze

1.9.2020

Jdeme hned na to, ať víš, na čem jsi 🙂 Udělej si krátký a důležitý test. Aby bylo jasné, jestli se dané téma týká právě tebe, či nikoliv. Nemá totiž smysl ztrácet tady čas, pokud se tě toto úžasné téma netýká. Pohodlně se usaď a odpověz si na tyto otázky spontánně ANO – NE.
3 – 2 – 1 – START!

 • Cítíš často večer únavu po celém dni?
 • Alergické reakce jako dítě?
 • Problémy ve vztazích?
 • Bolestivá menstruace?
 • Předčasné klimakterium?
 • Chybí pocit zcela naplněného života? I sexuálního??
 • Zaměňování stran, číslic, písmen jako B a D?
 • Cysty?
 • Autoimunita?
 • Dosud nedoléčené problémy s dutinami?
 • Problémy s hormony?
 • Máš sklony k perfekcionismu?
 • Chybí duševní vyrovnanost?
 • Nedostatečný pocit sebehodnoty?
 • Schopnost zvládat citové problémy a stres je omezená?
 • Nadšený začátek, ale akce nerozhodná? Vývoj události se otočí, až zastaví?
 • Chybí ti v životě „ šťáva“, energie?
 • Máš pocit, že jí časem ubývá?

Hotovo!
Gratuluji k ukončení tázací části testu. Pojďme se podívat na vyhodnocení:

Máš 0 odpovědí znějících Ano?
Gratuluji k žití tvé přirozené laterality a přeji hodně štěstí. Můžeš si tento článek přečíst ze zvědavosti, nebo ho posunout tomu, o kom víš, že by měl na tyto otázky minimálně jednu odpověď Ano.

Zní jedna tvoje odpověď na uvedené otázky Ano?
Tento článek je pro tebe přínosný.

Máš víc svých Ano?
Tak je pro tebe opravdu smysluplné číst dál.

Jsi tady správně.
Vítej. Pojďme si povědět více o tom, oč tady kráčí.

Přirozená lateralita aneb mozek v rovnováze
Stejně jako se rodí přibližně stejný poměr mužů a žen, rodí se také téměř stejný počet praváků a leváků. Každý člověk má totiž dominantní jenom jednu polovinu těla a jednu polovinu mozku. Pravou, nebo levou. I ty.
Pokud má člověk pocit, že je obouruční, je to znamení nerovnováhy. To znamená, že přirozená dominantní strana nebyla dlouhodobě správně užívána a hlásí se ke slovu. Už nechce být dál opomíjena. Potřebuje se chopit své síly a moci. Lidé, kteří mají dominantní levou hemisféru, potřebují jednat ve svém životě jinak než lidi, kteří mají dominantní pravou mozkovou hemisféru. Tento princip pochopíte a zažijete si jej na semináři.
Mozkové hemisféry jsou zjednodušeně řečeno poloviny mozku rozdělené na pravou a levou stranu. Strany se určují z úhlu pohledu majitele mozku. Tak, jak vidíš ty, kde máš pravou stranu, tam je tvoje pravá polovina mozku. A naopak. Jejich význam je veliký. Kromě základního a všeobecně známého rozdělení, že jedna hemisféra je kreativní, druhá logická, mají ještě další důležité významy. Poznání a zážitek těchto významů pozitivně ovlivňuje život.
Mnoho lidí ale svoji přirozenou lateralitu nežije = jejich dominantní polovina mozku nemůže dominovat. Je to, jako by ve škole vyučoval žák, a ne učitel. Nebo jako by pejsek určoval chod domácnosti, a ne jeho majitel. V takovém vztahu se věci měří podle nepravého měřítka a člověk vnímá, že ho něco brzdí. Na semináři zaručeně zjistíte kam = na kterou stranu přirozeně patříte  Povím vám, je to velká úleva.
Toto zjištění je skutečný skandál. Funkce mozkových hemisfér jsou u leváků uspořádány jinak než u praváků. Zdá se to neuvěřitelné? Ano, přesně tak. To je skandální. Ve společnosti, která je nastavena pravácky, se leváctví bere na lehkou váhu.
Levák není stejný jako pravák. Ani jeho mozek ne. Každodenní rutinní život v praváckém světě leváka vyčerpává. Je k tomu mnoho důvodů a principů.
Levák potřebuje žít jinak. Dokonce i forma dýchání a meditace je pro leváka odlišná než pro praváka.
Skrytý levák = neví, že je levák, ale škodí mu, když žije jako pravák. Když skrytý levák žije pravoruký život, zadělává si na dlouhodobé a vážné problémy. Na pocit, že nestíhá, že se mu nedaří žít svůj život úplně tak, jak by chtěl. Život ho nenaplňuje. Má nutkavou potřebu pátrat, hledat. Ani sám neví co. Jenom ví, že něco chybí.
Není jasné, co to je, ale je jasné, že je to potřeba najít. Zdá se to komické, že? Pro lidi, kteří tento paradox znají z vlastních životů, se ke komické stránce přidává ještě i tragická. Vědí, jak těžké je hledat a nenacházet. Pochybovat, pak mít znovu naději. A tak dokola. Celý život.
Hledáme podvědomě svoji skutečnou dominantní a nedominantní stranu. Aby se mohly chopit svých rolí. Tím nastane stav síly v člověku. Orientuje se. Netápe. A hlavně nachází klid. Mnohdy nepoznaný klid. Kdy netěkají myšlenky. Emoce neskáčou nahoru a dolů. Hladina je klidná. Meditace možná… Pokud hemisféry mají své skutečné role, nastane změna.
Mozek se dostane do své rovnováhy, kterou dlouho hledal. Mozek v rovnováze je životně důležitý stav, ze kterého můžou vzniknout velkolepé životní zkušenosti. Protože základní energetická nastavení jsou v pořádku… V souladu s vyšším plánem. Tvoření jde hladce. Bez námahy.
Mozek v nerovnováze přináší neutichající hledání. Nikdy nekončící. To, co hledá, je uvnitř něho samého. V jeho nastavení. Nemůže se vidět zvenčí, když je uvnitř v hlavě. Potřebuje zrcadlo. Vnější pravdivý impulz a práci na jeho přenastavení. Aby došlo k uvolnění. Pokud je mozek nucen léta žít nepřirozeně, má v sobě napětí, které už považuje za „své“. Nepočítá s uvolněním. Snaží se vybalancovat nerovnováhu hemisfér. Tato aktivita zabírá podstatnou část jeho energie a sil. Na tvorbu života moc nezbude. Tvorba je možná, když je mozek v přirozeném nastavení.
Naše přirozená lateralita = dominance levé či pravé hemisféry, je dána již v prenatálním období. Není to maličkost, se kterou si můžeme zahrávat nebo ji opomíjet. Pomalu, ale jistě se její důsledky vkrádají do života a stávají se pevnou, často nepříjemnou součástí života. Jako například nenaplněný sexuální život, hormonální problémy, bolestivá menstruace, předčasné klimakterium, cysty, problémová imunita…

Mnoho lidí je skrytými leváky a nevědí o tom
Ne, neboj se, nebudu tě přesvědčovat o tom, že jsi nebo nejsi levák, pravák.
Nemusíš nic. Máš v sobě inteligenci, která to ví. Důležité je umět této inteligenci naslouchat. Na semináři máš možnost se to naučit a zjistit o své lateralitě skutečnou pravdu.
Nové poznatky prokazují téměř 50% podíl leváků v celkové populaci světa.
Přesto se jako leváci identifikují jen ti nejvyhraněnější a ostatní to většinou netuší. Žijí naučený pravoruký život a netuší, proč se potýkají s tolika nesnázemi. A proč jim drtivá většina meditativních a sebezdokonalujících technik nefunguje.
Většina přirozených leváků je vedena odmalička k „praváctví“ = pro ně nepřirozenému používání mozku.
Praváctví je ve společnosti považované za normu. Používání nástrojů, psaní, otevírání dveří, používání příborů a mnoho dalších každodenních maličkostí je uzpůsobeno pro pravoruký mozek. A nejen to, dokonce i terapeutické techniky a různé sebezdokonalovací programy nesou v sobě pravoruké principy. Pro leváky nefungují. Proto se určité procento lidí učí meditovat a používat techniky a nejde jim to. Každodenní rutina v pravácky nastaveném světě všechny leváky poškozuje. Setrvávání v těchto ničivých návycích vede ke zhoršení symptomů a výraznému poklesu kvality života.

Zdá se ti tohle vyhlášení přitažené za vlasy?
Říkáš si, co je to ale za nesmysl? Úplně chápu tvé rozčarování a nevůli konfrontovat se s tímto fenoménem dál. Měla jsem to úplně stejně na začátku a byla jsem ještě k tomu i naštvaná, že to musím řešit. Jako by toho nebylo už beztak dost. Že jo? 🙂

Zmírněme tempo a pojďme se podívat na fakta: Mnoho přirozených leváků není tak vyhraněných, aby nezvládli psát pravou rukou. Zvlášť když jsou v tom trénováni od útlého dětství. Proto se za leváky nepovažují.

Celý článek najdete v Nové Regeně 07-08/2020.

You Might Also Like