Pomalé viry

17.1.2011

Etiologie roztroušených skleróz je ještě složitější, než jsem popsala v předchozím článku. Po mnoha podrobných měřeních zátěží na nervové soustavě těchto pacientů vyvstává stále zřetelněji úloha nekonvenčních virů. Nesprávně se jim říká pomalé viry, tento název budu pro jednoduchost používat. Některé pomalé viry patří k retrovirům.

RETROVIRY (RNA VIRY) se dělí na tři skupiny:
ONKOVIRY
, kam patří Onkovirus C, Onkovirus B, Monkey virus D (možná souvislost s vakcínami vyráběnými z opičích ledvin) HTLV-1 … T-buněčný virus leukémie 1, HTLV-2 … T-buněčný virus leukémie 2.

SPUMYAVIRY – přirozenými hostiteli jsou savci včetně člověka. Při kultivaci in vitro se v buňkách objevují vzduchové bublinky – vakuolky, což dává kolonii virů pěnovitý vzhled. Odtud viry dostaly foamviry-pěnotvorné viry. Spekuluje se o možné etiologické souvislosti s ALS /amyotrofická laterální skleróza/.

LENTIVIRY – virus VISNA-MAEDI – vyvolavatel PARALYTICKÉHO ONEMOCNÉNÍ u ovcí a koz
POMALÉ VIRY

Vyznačují se velmi dlouhou dobou latence, která může trvat desítky let. Od projevení prvních symptomů však nemoc postupuje rychle.

Patří sem: virus spalniček –MORBILLIVIRUS, vyvolává subakutní sklerotizující panencefalitidu, virus zarděnek: RUBEOLAVIRUS, HIV – 1… vyvolavatel syndromu AIDS, HIV – 2… dtto.

PRIONY – nekonvenční- -nezařazené viry
Vyvolávají u lidí i u zvířat přenosná, po řadu let latentně se rozvíjející spongioformní neurodegenerativní onemocnění.

Za objev prionů obdržel Stanley Prusiner r. 1997 Nobelovu cenu. Prionový protein INHIBUJE NERVOVÉ IMPULSY, možná se účastní na regulaci ,,vnitřních hodin“ člověka, na cirkadiánním rytmu. Infekce může být přenesena na laboratorní zvířata. Inkubační doba se pohybuje od půl roku do dvou let. Priony umějí donutit hostitelskou DNA, aby se replikovala v jejich prospěch. Existuje několik prionových kmenů, například UPrPSc, tzv. URINÁRNÍ prionová forma. Infekční PrP – prionový polypeptid – vzdoruje účinkům proteáz, takže se hromadí v buňkách v podobě vláknitých AMYLOIDNÍCH plaků. Jsou to snad právě ty plaky, které magnetická rezonance nalézá na CNS pacientů s roztroušenou sklerózou?

Lidský ani zvířecí organismus si neumí proti prionům vytvořit protilátky. Nevzniká zánět.

Na priony nepůsobí záření, detergenty, rozpustila, ani aldehydy. Jejich infekčnost mírně snižuje var, chlór, více louh a NaOCl, což je v praxi nepoužitelné. Nevíme, kde se priony berou. Zdá se, že se v některých případech jedná o dědičné onemocnění, jindy je to jasná infekce, nebo se vznik prionů spustí v organismu spontánně. Znepokojivá je možnost, že se priony mohou přenést perorálně nebo během operací.

SCRAPIE – česky KLUSAVKA
Prionové onemocnění poprvé popsané u anglických ovcí. Název scrapie vznikl proto, že nemocné ovce měly tendenci se škrábat a neklidně pobíhaly. Zkratka PrP Sc –prionový polypeptid scrapie. Infekce se přenáší alimentárně a pravděpodobně i krví. Nejprve se objeví v lymfocytech B, pak se množí v peyerských placích, později se nákaza šíří krví až do CNS. Symptomy se projeví až za několik let změnami chování, tremorem (třasem), ataxií, prostrací (úplným vyčerpáním) a končí smrtí.

(Ataxie- nekoordinované pohyby spojené většinou s postižením mozečku.)

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like