Pohyb je život

17.2.2011

seriál o pohybovém aparátu

Kyčelní kloub patří mezi největší klouby, nese prakticky celou tělesnou váhu. Bolesti kyčlí mají nejčastější původ ve fyzické zátěži (tou bývá u žen také období těhotenství, kdy se jejich váha podstatně zvýší, dále např. při sportu). Mezi další příčiny patří vrozené dysplazie kloubu, artrózy, u mladších pacientů a dětí také záněty či aseptické nekrózy kloubních hlavic. Léčba onemocnění kyčelního kloubu představuje jednu z nejvýznamnějších oblastí ortopedie, a to jak pro svoji četnost, závažnost a v neposlední řadě i rozmanitost původu vzniku nemocí.

Pro každý věk jsou charakteristická určitá onemocnění. Dysplasie kyčelního kloubu se může projevit velmi časně, brzy po narození. Toto onemocnění souvisí s vadným vývojem kloubu. Jeho dědičnost je sice diskutabilní, ale určité regionální rozšíření je patrné. Právě česká populace je zatížena vyšším procentem výskytu.

Léčba tedy začíná již v novorozeneckém věku, neboť v tomto období lze adekvátní terapií ještě zajistit další správný vývoj celého kloubu. Většina případů je řešena konservativní léčbou. Jejím principem je zajištění správné centrace hlavice v jamce.

V případech, kdy tato metoda už nedostačuje a selže, je nezbytné přistoupit k chirurgické léčbě. Pokud není zajištěn správný vývoj kyčelního kloubu, vede tato vada v rané dospělosti k rozvoji těžké tzv. postdysplastické artrózy, často řešitelné pouze implantací umělého kloubu. Aby byla zajištěna správná léčba tohoto onemocnění, je nejdůležitější časná a přesná diagnostika. Proto již dlouhá léta probíhá v naší zemi plošně aplikovaná prevence u novorozenců, spočívající v ortopedickém vyšetření včetně vyšetření ultrazvukem, které v dnešní době zcela nahradilo rentgenový snímek.

Při bolestech kyčelních kloubů v dětském věku je nezbytné pomýšlet na další závažné onemocnění, kterým je Perthesova choroba.

(Pozor! Bolesti kyčle jsou často vnímány pacientem jako bolesti kolene!!) Jedná se o nekrózu – odumření a rozpad kostní tkáně v oblasti hlavice kosti kyčelní a následkem toho při nesprávné zátěži i její deformace. Ta opět v pozdějším věku vede předčasně k rozvoji artrózy. Etiologie tohoto onemocnění do současné doby není zcela objasněna. Její terapie spočívá v dočasném, ale dlouhodobém odlehčování postižené končetiny, která vytváří časový prostor k opětovnému prohojení nekrotické hlavice. V závažnějších případech je nezbytná chirurgická léčba zajišťující správné zastřešení hlavice a tím pádem i omezení možnosti její deformace při nedostatečné pevnosti.

Téměř během celého života mohou být kyčle ohroženy záněty, které se však v různém věku projevují odlišným způsobem. Zároveň bývá odlišná i příčina jejich vzniku. Obecně ale platí, že nesprávná či pozdní terapie vede k těžkému postižení kloubu s výrazným omezením jeho funkce.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like