Onemocnění nohou

3.4.2011

Kdykoli se komplexně probírá problematika pohybového aparátu, je noha zmiňována na posledním místě. Má to samozřejmě svojí logiku vyplývající z umístění nohy na samém konci těla, ale symbolicky je toto periferní umístění pro nohy osudné i ve vztahu mnoha lidí k nim. Péče o nohy bývá často opomíjena, což je samozřejmě chybou.

Bohužel, často i někteří odborníci opomíjejí při diagnostice potíží pacienta vyšetřit jeho nohy. Málokterý pacient, který přichází do ambulance s bolestmi bederní páteře, kyčle nebo kolena, je při vyšetření vyzván, aby si svlékl ponožky. A přece přitom zrovna v uvedených lokalitách se mohou odrazit statické poruchy nohou, které se principem řetězení přenášejí z periferie směrem do centra. Konkrétně například pokles nožní klen by, tedy takzvané plochonoží, vede k vnitřní rotaci bérce, tím druhotně ke vbočení kolena, vnitřní rotaci v kyčli, zvětšenému napětí stehenní svalové povázky a posunu ve spojení mezi pánví a křížovou kostí. Relativně snadná léčba ortopedickými vložkami může v takovém případě výrazně pomoci. Dalším příkladem takového řetězení potíží může být bolestivost kolena při ztuhlém palci u nohy. Je-li omezen pohyb základního kloubu palce u nohy, je člověk nucen při chůzi přetěžovat zevní hranu nohy, v tomto případě mechanismem zevní rotace v bérci dochází následně k vybočení kolena, jeho přetížení tahově na zevní straně a tlakově na vnitřní straně

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like