Oko do světa

9.4.2011

Všichni lidé se obávají o všechny své smysly, ale o oči opravdu nejvíc. Slepota i jiná zásadní postižení zraku patří mezi trvalé strašáky. Jedinec ochuzený o zrak prožívá tragicky omezený život. Oči bývají označovány za okna do světa, ale i do duše svého nositele. Samotné oko je vlastně biologická kamera, která soustřeďuje světelné paprsky a v oku pak vytváří pestré obrazy. Buňky sítnice v oku takto zachycené obrazy přeměňují v elektrické signály, které zrakovým nervem putují do mozku. V kůře mozku se signály očí spojí a výsledkem je trojrozměrné vidění.

Obecně namáháme oči stále víc a delší dobu během dne, vždyť se zkracuje doba nutného odpočinku, především spánku. Zrak vysilují obrazovky počítačů a další technické vymoženosti, například tzv. tablety nahrazující knihy. Při poruchách bystrosti zraku, málo ostrém či jakkoliv špatném vidění je nejlepší navštívit co nejdřív ordinaci očního lékaře. Důkladně posoudí stav pacientova zraku a navrhne korekci: brýle, čočky, operaci.

Bez operace nelze

Zpravidla po šedesátce, někdo už dříve, vidí za šera hůř, před očima dokonce mívá mlhu. Jednomu se zhorší vidění do blízka, jinému na dálku, někdo vidí špatně v jasném světle, další v šeru. Příčina je společná: katarakta neboli šedý zákal. Jde o onemocnění poměrně časté. Přestože není katarakta jako katarakta, ve všech případech jde o zkalení oční čočky – jsou narušeny průchody světelných paprsků do očí. Katarakta může být vrozená či získaná. Dosud nejsou objasněny příčiny ani mechanismus jejího vzniku. Rozvoj zákalu mohou urychlit některá celková onemocnění. Traumatická katarakta může nastoupit po pronikajícím i tupém poranění oka.

Jediným účinným způsobem léčby šedého zákalu je operace, během které zkalenou čočku nahradí čočka umělá. V tomto směru prošla medicína výrazným pokrokem, šedý zákal se úspěšně operuje i ambulantně až do vysokého věku.

Zákrok přitom nevyžaduje žádnou speciální přípravu, provádí se v místním znecitlivění a trvá 15–30 minut. Zcela výjimečně je nezbytná narkóza. Je možné týž den odejít, následující den přijít na kontrolu, ošetřovat oči kapkami a záhy si číst: vidění se často pár dnů „usazuje“. Výjimečně se i poté může za nějaký čas zrak zhoršit, zpravidla pokud se ztlustí a zkalí pouzdro čočky. Tuto sekundární kataraktu lze opět odstranit ambulantně laserovým paprskem.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like