Nezbytným předpokladem zdraví je fyziologická rovnováha, tu přinášejí pravá čínská tonika

17.1.2011

…říká Dr. Albert Y. Leung, Ph.D. autor patentované technologie Phyto True™ určené k identifikaci pravosti čínských bylin.

Světově uznávaný farmakognostik a vědec zavítal v říjnu do České republiky s cílem upřesnit cestu další spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje tradičních čínských bylin. Při této příležitosti vznikl rozhovor, přinášející řadu inspirativních podnětů.

Pane doktore, kdy a jak nastal onen prvopočáteční impuls k tomu, abyste se věnoval tak náročné odborné profesi, a především pak, co vás vedlo k rozhodnutí plně se zaměřit na přírodní medicínu?
Vzhledem k tomu, že jsem se narodil v Hong- -Kongu a vyrůstal v prostředí významně ovlivněném tradiční čínskou medicínou, chtěl jsem pochopit vztah tradiční medicíny a přírodních věd s moderní medicínou. To se mi povedlo, když jsem geograficky „na východě“ vystudoval farmacii na Národní Taiwanské Univerzitě a po přesídlení do USA „na západě“ farmakognosii (věda zabývající se botanickým lékařstvím a přírodními léčivy – pozn. redakce). Již na studiích jsem pochopil, že dominantní role farmaceutického průmyslu v léčebném systému je nebezpečná. Vždy mi vadilo a vadí, že vlády jednotlivých zemí nedávají lidem možnost, aby si svobodně zvolili, jak budou o své zdraví pečovat. Během života jsem neustále znovu a znovu nacházel příklady nekonečného bludného kruhu, ve kterém farmaceutické společnosti vyrábějí toxické léky – často naprosto zbytečné – jen a jen proto, aby si zajistily budoucí vyšší spotřebu léků, které budou působit proti problémům, které vyvolávají léky současné. Lidé se tak stávají oběťmi farmaceutického obchodu.

Za 35 let (včetně doktorského a postdoktorského studia i postakademické kariéry) jsem měl možnost pozorovat, jak fungují moderní léky v porovnání s mými zkušenostmi s bylinnou medicínou, až jsem si nakonec uvědomil, že přístup k léčbě chorob pomocí moderních léků není vždy ten pravý nebo jediný. Začal jsem tedy psát o čínských bylinách a jejich prospěšných účincích, zejména při prevenci chorob dříve, než se vůbec nemoc projeví. Poté jsem měl v roce 1994 příležitost zahájit působení společnosti Phyto-Tech, která se zaměřuje na výrobu a marketing řady mých vlastních přípravků, jejichž účelem není poskytnout rychlou úlevu od jakéhokoliv problému, ale spíše nabídnout spotřebitelům zdravé přínosy fytonutričních složek (flavonoidů, polysacharidů, fytosterolů, lignanů apod.). Tyto složky musí být z tradičních čínských potravin a rostlin s tonickým účinkem, jež pomáhají zapůsobit preventivně proti chorobám ještě dříve, než se objeví (nastolují fyziologickou rovnováhu – rovnováhu jin/ /jang). V opačném případě, pokud k projevům nějaké nemoci již došlo, mohou tyto složky obnovovat a udržovat potřebnou individuální fyziologickou rovnováhu jin/jang.

Ovlivnila vaši cestu k přírodní medicíně i vaše rodina?
Ano. Vyrostl jsem v Hong-Kongu v prostředí holistické praxe tradiční čínské medicíny. Můj pradědeček byl tradiční čínský lékař a moje babička získala své znalosti bylin od něj. Když jsem byl jako dítě nemocný, nikdy mě neléčili prostředky moderní medicíny, pouze čínskými bylinami, např. květy zimolezu, když jsem měl horečku, nebo zelenou cibulkou vařenou s tofu na nachlazení apod.

V současnosti – a nejen v současnosti – neustále trvá a přežívá určitá nedůvěra k přírodní medicíně. Jakým způsobem čelíte takovému stavu a jak vyrovnáváte „rozpory“ mezi klasickou („tzv. západní)“ a přírodní („tzv. východní“) medicínou?
Tato nedůvěra v současné době vychází hlavně z nedostatku znalostí a nepochopení východní medicíny (např. čínské bylinné medicíny) mezi jejími praktickými uplatňovateli a výzkumnými pracovníky zabývajícími se západní medicínou, kteří na bylinné přípravky nahlížejí, jako kdyby se jednalo o léky obsahující jedinou chemickou látku, a které lze analyzovat i zacházet s nimi jako s moderními léky. Avšak skutečnost je taková, že byliny se od moderních chemických léků velice liší a vyžadují značně odlišný přístup k tomu, aby se podařilo získat očekávané výsledky, ať už v oblasti výzkumu, nebo zkoumání účinků a kvality v klinické praxi.

Takže uplatnění zmíněného alopatického přístupu, pokud jde o byliny, vedlo k tomu, že „současný výzkum“ využívá vyspělé vědecké technologie pro izolaci a vývoj nových léčiv z rostlin, a nikoliv výhody tisícileté historie bezpečného a účinného užívání bylin. Pro nás ve Phyto-Tech znamená „naše podoba výzkumu“ spíše využití vhodných vědeckých prostředků v kombinaci s tradiční moudrostí ke správné identifikaci a charakteristice bylin, a k ověřování jejich bezpečnosti a účinnosti. To vede k výrobě bezpečných a účinných moderních bylinných přípravků, jež si uchovávají své tradiční, dobře známé a dobře doložené přínosy. V současné době jsme tuto technologii vypracovali do formy systému Phyto- True™, jenž byl přihlášen k patentování.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like