Nežádoucí účinek: Smrt

13.4.2011

Tak se jmenuje kniha Johna Virapena, člověka, který dlouhá léta působil jako výkonný ředitel farmaceutického gigantu Elli Lilly. Osobně se podílel na nejhorších praktikách, využívaných ve farmaceutickém průmyslu. John Virapen ve své knize odhaluje nechutné zákulisní způsoby používané nejen ve farmaceu tickém průmyslu, ale i v lékařských ordinacích. Po pěta tři ceti letém působení v tomto výnosném odvětví, kdy prošel cestou od řadového obchodního zástupce k nejvyšším postům, měl šanci vše dobře poznat na různých úrovních na vlastní kůži.

Osobně byl svědkem mnoha případů, kdy léky, které měly pomáhat, zabíjely. „Do mého repertoáru patřilo v neposlední řadě i podplácení úřadů. Jeden takový případ mě mimořádně rozrušil. Měl totiž neobvyklé důsledky. Šlo o podplácení nezávislého znalce pracujícího pro zdravotní úřad“, přiznává se ve své knize John Virapen. Tuto knihu provázejí problémy s vydáním v různých zemích. Je jasné, proč. Většina zdravotnických vydavatelství je závislá na svých klientech, farmaceutických firmách. Při březnové návštěvě Johna Virapena v Praze jsme jej požádali o krátký rozhovor. Nejprve se zeptal: „Co jste za časopis?“

Nová Regena je časopis, který je zaměřen na informace z oblasti klasické medicíny i alternativního léčení, snažíme se dávat prostor oběma stranám.
To je přesně ten správný způsob.

Zajímáte se o alternativní medicínu?
O alternativní medicínu se velice zajímám a podporuji, provádím v této oblasti určitý výzkum. Ale i tady je potřeba jednat opatrně. V současnosti je spoustu společností, kterým jde o peníze, a je nutné si tedy opravdu pečlivě vybírat. Je to stejné, jako když máte malé dítě a kojíte ho. Proč bychom se i my dospělí nemohli vlastně inspirovat ze země, která nám vše potřebné nabízí z přírody? Proto si myslím, že bychom měli užívat přírodní vitamíny, antioxidanty, přírodní potraviny, čaj… Lidé, kteří se zabývají ajurvédou, o tom velice mnoho vědí. Myslím, nebo jsem přesvědčen o tom, a to je základní tvrzení, které skutečně můžete publikovat, že farmaceutický průmysl již ví, jak vyléčit mnoho chorob a co dělá ten který lék, jenž pochází z přírody. Ale tyto léky rozhodně nikdy nebude prodávat a propagovat, ba naopak proti přírodním lékům v současnosti brojí… Dokonce mám nyní aktuální případ, protože jeden profesor z České republiky mi poslal určitou rostlinu, kterou zkoumá. Pochází z Peru a její účinky mají být ty, že podpoří beta-buňky ve slinivce, aby se znovu začal tvořit inzulín. Velmi zajímavé.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like