MMS – nemoci léčit jednoduše

17.2.2011

Vážení čtenáři Nové Regeny, přináším vám informaci o brzkém vydání nové knihy o MMS (Master Mineral Solution) v České republice. Knihu napsal blízký spolupracovník Jima Humbla a je určena pro evropské čtenáře. Kniha by měla být do měsíce na pultech všech knihkupců v celé ČR. Zde máte malou ochutnávku… John Wayne

…poté, co jsem se mohl sám v Africe přesvědčit o účinku MMS a poznal jsem osobně Jima Humble v prosinci 2009 v Africe na klinice pro HIV nemocné, byl jsem si ještě více vědom toho, co by mohlo MMS znamenat pro celé lidstvo.

Jim Humble hovoří o Zemi osvobozené od nemocí a já vím, že to už není utopie. Hodně lidí se odváží, překročí práh a použijí MMS pro své vlastní zdraví. S knihou „MMS – Nemoci léčit jednoduše“ jsem shrnul několik faktů, abych odstranil překážky případným pochybovačům.

Nejen v Africe je hodně nemocných lidí. Všude na zemi lidé onemocní stejnými nemocemi a pacienti jsou všude ošetřováni stejnými léky. Práce Jima Humble ukazuje, že v mnoha případech se nemusí nemoci jako rakovina a HIV/AIDS ošetřovat jinak, než jako nachlazení. Při svém pobytu v Africe jsem viděl, že pacienti nemocní na HIV a rakovinu byli po několika dnech až třech týdnech poté, co začali s užíváním MMS, zase zdraví.

MMS nejenže léčí nemoci, ale vynáší na denní světlo také velkou farmaceutickou lež. Mnoho lidí, kteří byli vyléčeni pomocí MMS, si museli nejprve po dlouhá léta projít doslova peklem. Mnozí byli již odepsaní anebo slyšeli od lékaře, že se se svou nemocí musí naučit žít. Je již hodně vědců, kteří poukazují na to, že byly v rakovinových buňkách nalezeny viry nebo bakterie, ale tito vědci nejsou svými kolegy uznáváni. Lékárenský průmysl je mocný a lékaři už nejsou lékaři, ale slepí věřící systému, který nabyl satanského tvaru.

Každý, kdo získal pomocí MMS zpět své zdraví, je svědkem velké lži, na které se bez vůle podílelo mnoho vlád. MMS má sílu vynést lži na světlo a uvědomit lidi o jejich vlastní zodpovědnosti. Ne lékař, nýbrž člověk sám je zodpovědný za své zdraví. Sám určuje, zda a jaký lék chce užívat. Denně přibývá lidí, kteří chápou, že školní medicína narazila na své hranice a že nemocné lidi neléčí, nýbrž dělá je závislými na lécích, přičemž jsou často vedlejší účinky horší než příčina.

Velké úsilí Jima Humble spočívá v tom, aby seznámil lidi na celém světě s MMS, aby ho mohl každý volně používat. Aby se tohoto cíle dosáhlo, neměly by se u dalšího vývoje a výzkumu MMS pokud možno udělat žádné chyby. Když Jim říká, že už viděl všechny myslitelné chyby, které mohou lidé udělat při užívání MMS, pak mu to také věřím. A myslím, že každý, kdo již někdy podal jiným lidem MMS, mohl zakusit, jak je pro některé lidi těžké se přesně držet doporučení ohledně užívání MMS. Přitom je to vlastně hračka. Jediná potíž spočívá pouze v pravidelném užívání.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like