MMS – Gabrielin trojský kůň

19.4.2011

Dokončení z minulého čísla

Už i na českém internetu se objevil překlad článku, jehož autorem je údajně MUDr. Gabriela Segura, srdeční chirurg. Článek dává mnoho skeptiků a odpůrců MMS jako příklad lidem, kteří o MMS nic nevědí a uvažují o jeho použití.

Jim Humble mi laskavě poskytl odpovědi na tyto zjevné nesmysly, které paní Gabriela v článku píše. Chci upozornit čtenáře Nové Regeny, že všechny mé články, které do časopisu posílám, podléhají autorskému právu a bez mého souhlasu by neměly být nikde zveřejněny. Můj souhlas můžete získat na e-mailu: info@emms.cz. V minulém čísle Nové Regeny jsem vám slíbil telefonní číslo, kde je možné se poradit o používání MMS dle Jima Humbla. Zde je: 723 508 432. Na tomto telefonu budou zodpovězeny dotazy vyškoleným členem Jimovy organizace – Genesis II Church Of Health & Healing.

GABRIELIN TROJSKÝ KŮŇ
Jim Humble

Nyní se podívejme na bezpečnostní list MMS: Oxid chloričitý je silný oxidant a jako takový prudce reaguje s hořlavými materiály, rtutí, čpavkem, sírou a mnoha dalšími organickými sloučeninami [3]. Chloritan sodný vyvolává podráždění kůže, očí a dýchacích cest, je to silné oxidační činidlo podporující hoření, koncentrované roztoky mohou poleptat kůži a oči, u studií na samčích zvířatech byla pozorována mírná hemolytická anémie a zvýšený methemoglobin [4]. Akutní zdravotní následky oxidu chloričitého: požití není běžný způsob užívání (tedy zřejmě kromě MMS!), škodí zdraví, spolknutí koncentrované sloučeniny může způsobit podráždění úst, jícnu, žaludku a sliznic (proto průjem, nevolnost a zvracení!). Zasažení očí: kontakt způsobuje zarudnutí, podráždění, bolest, rozmazané vidění, slzení, poškození rohovky popálením. Vdechnutí: škodlivé při vdechnutí, kašel, bolesti hlavy, ztížené dýchání, nevolnost, dušnost, plicní edém. Chronické dopady na zdraví: vystavení může mít vliv na plíce a vést k chronické bronchitidě a trvalému poškození plic [5]. Stručně řečeno MMS by NIKDY neměl být používán k alternativní ani jiné léčbě!

A znovu Gabriela vytahuje bubáky. Paní doktorka cudně opomíná uvést, že veškeré zmíněné studie byly prováděny s kysličníkem chloričitým s tisíckrát vyšší koncentrací, než používáme u MMS. Vezměte v úvahu, že MMS ani na okamžik není používán ani v takové koncentraci, jakou má špetka kuchyňské soli, kterou si běžně ochucujete jídlo. A pozor, je to chlorid… bububu! Nízká hladina kysličníku chloričitého je vysoce účinná. Minulý měsíc byl jeho pomocí zdolán případ velice ošklivého zánětu průdušek, přestože se ten člověk odmítal vzdát kouření. Veškeré chemikálie jsou ve velkém množství nebezpečné, a všechny farmaceutické drogy jsou založeny na užívání malých množství velmi nebezpečných chemických sloučenin, a vy sami určitě dnes večer na svůj salát použijete asi jen 2 mg soli, protože půl kila soli spolykané najednou by vás spolehlivě poslalo k předkům… (Něco takového určitě neuděláte, ale Gabriela, zdá se, zná jen lidi, kteří jsou toho schopní kdykoli.) Přesně totéž platí pro MMS. Co z toho plyne, je jasné: každou chemikálii lze užívat jen v rámci rozumných limitů. Člověk opravdu shledává tak trochu matoucím, když osoba vydávající se za lékařku zahájí debatu tím, že se lidem představí jako lékař, a pak je zavalí nelogičnostmi, které by žádný skutečný lékař nikdy neřekl. Stačí jediný pohled do bezpečnostního listu, z nějž Gabriela cituje, a zjistíte, že uvedené údaje se vztahují na plynný 10 % kysličník chloričitý. Podívejte se na to číslo – 10 %. MMS v dávce má 0,00004, ne 10 %. Vidíte ten rozdíl? MMS je 2 500× slabší než kysličník chloričitý v koncentraci, na jejíž možné účinky Gabriela poukazuje. Jak dlouho se ještě necháte tahat za nohu?

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like