Menopauza není nemoc

30.9.2011

Autor: Bc. Jitka Gojdová

Každá žena prochází v životě několika zlomovými „přechodovými“ obdobími. Těmi jsou dospívání, mateřství, doba odchodu dětí a menopauza. Každé z těchto období s sebou přináší nezastupitelné zkušenosti a je cestou k probuzení ženských instinktů. Proto bychom každé toto období měly plně prožívat se vším, co s sebou nese. Jsou to důležité mezníky na cestě ženy k jejímu sebeuvědomění.

Bohužel, realita je taková, že dnes a denně jsme přesvědčovány, že přechodová období jsou obdobími, kdy jsme nějak „nemocné“ a je třeba se svěřit do rukou „odborníků“ a nemoc léčit. Obzvlášť  diskutovaným tématem je období menopauzy. Přechod v životě ženy má v naší společnosti  nádech něčeho negativního, strach vzbuzujícího. Toto vše často s výraznou podporou mnohých gynekologů, farmaceutického průmyslu a mediální sféry. Jak jinak si vysvětlit případy žen, které si „pro jistotu“ nechávají nasadit hormonální léčbu dříve, než „to přijde“ či dokonce podstoupí odstranění zdravé dělohy v domnění, že už ji na nic nepotřebují, protože děti už mají a radši „ať jde ven“ než bude dělat nějaký problém.

Je třeba si uvědomit, že menopauza je naprosto přirozená etapa v životě ženy. Tak jako v pubertě menstruace přijde, v období menopauzy zase odejde. Je to přirozený děj věcí a ten je vždy v souladu s přírodou. Menopauza se fyziologicky dostavuje na konci reprodukčního období ženy, kolem 50. roku věku nebo se může dostavit jako důsledek gynekologické operace. Objektivně je způsobena poklesem hladiny ženských hormonů. Někdy započne vynecháním menstruace, subjektivně se může projevovat návaly horka, pocením, bolestmi hlavy, závratěmi, poruchami trávení, nespavostí, změnami nálad a dalšími psychickými problémy. Většinou jsou projevy menopauzy mírné a zvládnutelné bez léčby či za pomoci přírodních prostředků. Pouze u projevů natolik silných, že přírodní cestou nejdou zvládnout, je na místě využít tzv. hormonální substituci, kterou nabízí klasická medicína. Je třeba vědět, že hormonální substituce čili užívání syntetických hormonů, může vést ke vzniku rozličných potíží a někdy i k poškození organizmu. Proto by hormonální léčba měla být vždy velmi pečlivě zvažována.

Jak můžeme ovlivnit příznaky menopauzy bez hormonů?

Měly bychom si uvědomit, že menopauza není nemoc, ale období, kdy by žena měla začít zpomalovat a zklidňovat své životní tempo. Je to čas vědomého zastavení se, zhodnocení dosavadního života, pochopení prodělaných životních krizí, jejich přijetí a akceptování .  Jde o proces, ve kterém by se žena měla zbavit negativních mechanismů, jež byla nucena ve svém životě přijmout. Přišel čas, kdy může z těchto zaběhaných systémů vystoupit, najít svoji novou identitu, nový postoj k dětem, partnerovi, svému okolí a především sama k  sobě. Je-li žena plná komplexů a neustále myslí na to, že není už tak pěkná, že má vrásky, nějaké to kilo či fald navíc, nemůže očekávat, že období menopauzy zvládne bez problémů. Psychické vyladění ženy se jeví jako jeden z nejdůležitějších faktorů rozhodujících o tom, zda bude či nebude mít v přechodu  problémy. Není žádným tajemstvím, že přírodně žijící národy problém menopauzy vůbec neznají. Jejich ženy totiž naprosto přirozeně akceptují proces zpomalování a zklidňování životního tempa. Bohužel moderní společnost, kde žijeme, je nastavena na mládí a výkon. Vyžaduje rychlost, výdrž a „věčné mládí“, příliš neuznává hodnoty typu rozvahy a zkušeností, které s sebou nese právě zralý věk. A tak psychický tlak, kterému jsou zralé ženy vystaveny je velký a může se projevit nepříjemnými fyzickými příznaky přechodu.

Kde hledat pomoc?

Především by se každá z nás měla v tomto období vědomě zastavit, zhodnotit dosavadní život a říci si,  co a jak dál. Pokud máme pocit, že to nezvládneme samy, nebojme se využít odborné pomoci v oblasti sebepoznávacích technik, psychoterapie, kineziologie, podpůrných ženských komunit atd. Naštěstí dnes už možnosti pomoci v psychické oblasti jsou a je jich celé spektrum. Pokud nás trápí fyzické obtíže typu návalů horka, závratí, bolestí hlavy a další, můžeme využít tradičních bylinkářských zkušeností, homeopatie, čínské medicíny, peruánských bylinek a dalších. Zase, výběr je poměrně velký, jen je třeba nechat si radit někým, kdo se v dané oblasti opravdu orientuje. Takového člověka poznáte mimo jiné podle toho, že z něj zkrátka máte „dobrý pocit“. Ženská intuice je velmi silná, proto se nebojte ji využít. Měl by to být člověk, který vám je příjemný, který vás netlačí nějakými příkazy a zákazy tam, kde vám to nesedí, člověk, který s vámi jedná ne z pozice síly, ale jedná s vámi jako s rovnocenným partnerem.

Milé dámy, věřte, že přes všechny nabízené prostředky a možnosti pomoci, největší kus práce leží stejně na každé z nás. Stačí popřemýšlet o tom, co jíme, pijeme, zda se hýbeme, jaké vztahy vytváříme a kam vůbec ve svém životě směřujeme. Už poctivá odpověď na tato témata nám ukáže směr cesty k tomu, abychom mohly být i ve zralém věku krásné a v pohodě.

Je na každé z nás, zda přijmeme diktát moderní doby a období zralosti spojené s přechodem budeme vnímat jako kritické období na cestě ke stárnutí a smrti. Je opravdu na každé z nás, jestli toto období naopak aktivně využijeme jako kritické období směřující k životu, jaký jsme nikdy nepoznaly, jaký jsme nemohly poznat, když jsme byly ještě příliš mladé, nezkušené a domýšlivé. Období zralosti nás nemusí nezbytně jen „usadit“. Ono nás může také probudit, abychom si uvědomily, jak je život drahý, velmi křehký a jak stojí za to vychutnávat si ho naplno.

www.joyin.cz

You Might Also Like