Medicína z pupenů – pupenoléčba

7.6.2012

V soudobé fytoterapii se výrazně prosazuje léčení výtažky z pupenů nebo i jiných zárodečných tkání rostlin – gemmoterapie. Za mateřskou zemi gemmoterapie (podle gemma = pupen) se považuje Francie, kde metodu rozpracoval dr. Albert Flament z Caen a učinil ji běžnou alternativní léčebnou metodou.

Historie vzniku léčebných přípravků z pupenů je ovšem delší. Ukrajinský vědec, profesor očního lékařství z Oděské univerzity Vladimír Petrovič Filatov na přelomu 40. a 50. let minulého století zkoumal rostliny vystavené nepříznivému prostředí – tedy zimě a tmě, které je přímo ohrožují na životě. Vědec zjistil, že rostliny vystavené extrémním vlivům zmobilizují ke své záchraně všechny síly a nastartují chemické reakce, na jejichž konci samotné rostliny obsahují účinné látky s unikátními léčebnými vlastnostmi. A takovou rostlinu prof. V. P. Filatov nazval „biogenním stimulátorem.“

Jeho práci si přečetl belgický, francouzsky mluvící lékař dr. Paul Henry, který téma rozvíjel dalšími pokusy a zjistil, že podobné látky se nacházejí i v pupenech a dalších zárodečných částech rostlin. Závěry svého zkoumání dr. Paul Henry přednesl na lékařském sjezdu francouzských homeopatů a metodu nazval blastoterapií – léčení zárodečnými látkami. Mohou se využít velmi mladé listy, výhonky i kořínky. Nakonec se vžil název gemmoterapie a pro preparáty takto vyrobené gemmopreparáty.

Dr. Paul Henry původní výtažky vyráběl ze směsi stejných dílů etanolu 96% + glycerinu + vody, dnes má přednost médium koncentrovanější: míchá se pouze etanol s glycerinem 1:1, tedy bez vody.

Nuda v rychlíku
Jak se gemmoterapie dostala k nám? Český bylinář Rudolf Franěc cestoval mezinárodním rychlíkem, a když si nepočetl v tisku domácím, sáhl po německých novinách. A právě tak se k nám novinka dostala: dnes už zcela neznámé periodikum informovalo o novince – gemmoterapii. Rudolf Franěc, který například věděl, že pískavice řecké seno pomáhá psoriatikům a jiné rostliny zase při jiných chorobách, takto přivedl gemmoterapii k nám. K praktickému použití ji poté dovedli představitelé alternativní medicíny Jiří Janča a Josef A. Zentrich. Po francouzském příkladu jsou výtažky homeopatizovány, ale pouze na hodnotu D1, což lze vnímat jako optimální koncentraci s dostatkem účinných složek i se základní informací homeopatickou.

Rozvíjej se, poupátko
Gemmoterapie zabírá nejen při akutních a chronických onemocněních, ale také v prevenci, velmi dobře doplňuje všechny fytoerapeutické i aromaterapeutické účinky. Léčebný blok se vždy zahajuje drenáží, tedy prostředkem pročišťujícím, který Francouzi nazývají drenážním. Zpravidla to bývá gemmo-bříza, ale i jiné přípravky. Má za úkol tělo vyčistit a následně připravit na další část léčby, tedy na léčbu specifi ckou. Podle praktiků jsou ideální monopřípravky, je ale také možné podávat více přípravků najednou (ráno jeden druh, v poledne druhý a večer třetí).

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like