Lev

1.7.2011

Dvě znamení z celého zvěrokruhu – Rak a Lev – mají jen jednoho samostatného vládce. U Raka je to Luna, u Lva samotné Slunce. Symbol vývojového cyklu,který byl v Raku soustředěn do prožívání citů, nitra, domova, se ve Lvu formuje do viditelných prvků, jako je majetek, postavení, dílo. Tím dílem může být jak umělecká tvorba, tak dům, firma, potomstvo. A také jeho udržení a stabilizování. A k jeho spokojenosti, ke spokojenosti tvůrce, patří také reakce okolí – chvála, obdiv, sláva. Kdyby stál před rozhodnutím, zda si vybrat majetek nebo slávu, vybral by si slávu. Většina by si to ve skrytu duše také přála, ale ne každý to unese. Pokud si ji skutečně zaslouží Lev a unese ji, je to příklad důstojnosti a zdravé sebehodnoty. Ale hranice, kdy se vše může zvrátit v nabubřelost a pýchu a předvádění se, je velmi tenká. Přesto k jeho hodnotám patří hlavně velkorysost, srdečnost, pevnost a síla osobnosti. Slunce letos vstupuje do znamení Lva 23. července v 05:11 hodin a bude jím procházet do 23.8. 12:20hodin SELČ.

Lev vládce
Lev je pátým, pevným a ohnivým znamením zvěrokruhu. Jelikož je Slunce středem naší planetární soustavy, tak i Lvi, kterým je Slunce astrologickým vládcem, k sobě přitahují ostatní pro svou sílu, stávají se středem pozornosti a následně mají snahu je ovládat a řídit. Lev má vrozenou autoritu, je silný, hrdý, sebevědomý, cílevědomý, zodpovědný, vytrvalý, tvořivý, s touhou vládnout, ale i ochotou pomoci druhým. Díky všem těmto vlastnostem inklinuje k vedoucímu postavení a samostatnému rozhodování, nerad se podřizuje. Od svých blízkých vyžaduje uznání a pochvalu. Je také velmi praktický, dobrosrdečný a impulsivní. To jsou všechno téměř královské vlastnosti. Jenže mnoho králů bylo také svým poddaným pro smích či hrůzu, když ego a pýcha převládly a touha po moci, sebepřeceňování, ješitnost, tvrdohlavost, arogance, pudovost, domýšlivost a vztek vytvořily spíše karikaturu krále – Lva. Tyto vlastnosti, ještě spolu s uraženou ješitností, pohodlností a bezohledností, patří bohužel k těm lvím horším. Slušný výčet, což? Zkrátka plusy i mínusy hodné silné osobnosti. Důležité je, které on sám bude chtít rozvíjet. Lev ale může být tím pánem, vládcem, kdekoli, nemusí být zrovna ředitel.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like